Logga in

Våra auktioner

Uppsala Auktionskammare är det enda auktionsföretaget i Norden som enbart bedriver kvalitetsauktioner. Vi har två auktionsformer; Internationell Kvalitetsauktion samt Onlinekvalitetsauktion

Våra auktioner

Internationell kvalitetsauktion

Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion äger rum två gånger per år, vanligtvis under första veckan i december respektive första veckan i juni.

Våra Internationella Kvalitetsauktioner innehåller det bästa marknaden har att erbjuda vad gäller dyrbar konst, antikviteter och design, men också asiatiskt porslin och konsthantverk. Hög kvalité är ledordet för både de objekt som säljs vid auktionerna och även den service vi ger till våra kunder. Vid dessa auktioner ligger föremålens värde ofta minst kring 10.000 kronor per objekt upp till tiotals miljoner kronor per objekt.

Som namnet påbjuder är dessa auktioner en internationell marknadsplats för utländskt äldre måleri, rysk konst och silver, asiatiskt konsthantverk samt modern design och modern internationell konst. Drygt 70 % av föremålen som säljs vid våra Internationella Kvalitetsauktioner säljs till utländska kunder. Våra Internationella Kvalitetsauktioner bjuder även på svenska toppobjekt så som högklassiga möbler av mästaren Georg Haupt och konst av klassiska mästare som Anders Zorn till modernismens främsta konstnärer som Isaac Grünewald.

De Internationella Kvalitetsauktionerna pågår under fyra dagar där auktionen är indelad i huvudområdena; Modern konst, Modern design, Klassiskt och Asiatiskt. Den moderna konstavdelningen innehåller modern svensk konst liksom internationell modern konst samt modern grafik av både svenska och internationella konstnärer. Den moderna designavdelningen består av både moderna möbler och konsthantverk av både konstnärer från Sverige och från utlandet. Den klassiska avdelningen utgörs av äldre måleri, svensk och utländsk klassisk konst, möbler och konsthantverk samt ryskt måleri och konsthantverk. I den asiatiska avdelningen återfinns kinesiskt porslin, bronsfigurer samt måleri.

Till respektive huvudområde trycks exklusiva inbundna kataloger som skickas till kunder och potentiella köpare över hela världen. Med ett stort återkommande utbud av högkvalitativa objekt har våra Internationella Kvalitetsauktioner blivit nationellt och internationellt mycket erkända och lockar köpare från hela världen.

Onlinekvalitetsauktion

Varje år håller vi flera mindre kvalitetsauktioner, våra Onlinekvalitetsauktioner. Med en betoning på dekorativa konstföremål bjuder dessa en-dags slagauktioner på omkring 1000 stycken trivsamma inredningsföremål. Föremålens värden på dessa auktioner varierar ofta mellan 2.000 – 30.000 kronor per objekt, men även här är ledordet kvalité. På våra Onlinekvalitetsauktioner finner man möbler och antikviteter från 1600- och 1700-talet och framåt, asiatiskt konsthantverk, smycken, silver, porslin, glas, speglar, ljuskronor och kvalitetskonst från alla tider. Naturligtvis kan man delta i auktionen med den senaste tekniken online.

Specialauktioner och herrgårdsauktioner

Uppsala Auktionskammare har vid flera tillfällen fått förtroendet att avyttra prestigefulla samlingar samt inventarier från hela herrgårdar. Vi arrangerar specialauktioner för hela samlingar samt så kallade herrgårdsauktioner med exklusiva kataloger. Vårt engagemang, kunskap och känsla för detaljer bidrar till höga slutpriser vid försäljningar. Inget försäljningsuppdrag är för stort eller för litet för Uppsala Auktionskammare och kunden är alltid i fokus.