Logga in

Våra auktioner


Uppsala Auktionskammare är det enda auktionsföretaget i Norden som enbart bedriver kvalitetsauktioner.

Internationell Kvalitetsauktion

Våra Internationella Kvalitetsauktion äger rum fyra gånger per år, två auktioner med Modernt och Samtida respektive två auktioner med Klassiskt och Asiatiskt. Auktionerna innehåller det bästa marknaden har att erbjuda vad gäller dyrbar konst, antikviteter, design samt asiatiskt porslin och konsthantverk. Med ett stort återkommande utbud av högkvalitativa objekt har våra Internationella Kvalitetsauktioner blivit nationellt och internationellt mycket erkända och lockar köpare från hela världen.

Som namnet påbjuder är dessa auktioner en internationell marknadsplats för utländskt äldre måleri, rysk konst och silver, asiatiskt konsthantverk samt modern design och modern internationell konst. Våra Internationella Kvalitetsauktioner bjuder även på svenska toppobjekt så som högklassiga möbler av mästaren Georg Haupt och konst av klassiska mästare som Anders Zorn till modernismens främsta konstnärer som Isaac Grünewald.

Kvalitetsauktion

Varje år håller vi flera mindre Kvalitetsauktioner. Med en betoning på dekorativa och kvalitativa konstföremål bjuder dessa en-dags slagauktioner på omkring 900 stycken föremål. Föremålens värden på dessa auktioner varierar ofta mellan 4.000 – 40.000 kronor per objekt, men även här är ledordet kvalitet. På våra Kvalitetsauktioner finner man möbler och antikviteter från 1600- och 1700-talet och framåt, asiatiskt konsthantverk, smycken, silver, porslin, glas, speglar, ljuskronor och kvalitetskonst från alla tider.


Specialauktioner och herrgårdsauktioner

Uppsala Auktionskammare har vid flera tillfällen fått förtroendet att avyttra prestigefulla samlingar samt inventarier från hela herrgårdar. Vi arrangerar specialauktioner för hela samlingar samt så kallade herrgårdsauktioner med exklusiva kataloger. Vårt engagemang, kunskap och känsla för detaljer bidrar till höga slutpriser vid försäljningar. Inget försäljningsuppdrag är för stort eller för litet för Uppsala Auktionskammare och kunden är alltid i fokus.


Frågor? Tveka inte att höra av dig. Ring 08 – 611 12 22, vi hjälper dig gärna!