Logga in

Bjuda på kvalitetsauktion

Från onlinebudgivning till slagauktion


När katalogen publicerats börjar onlinebudgivningen direkt. Du kan alltså redan innan slagauktionens början bjuda på samt följa budgivningen för varje föremål på vår hemsida. Fram till slagauktionens start på auktionsdagen kan du lämna ditt maxbud och delta i onlinebudgivningen som då vår elektroniska budtjänst administrerar. Tjänsten bjuder enligt ditt maxbud.

När slagauktionen sedan tar vid på auktionsdagen så administrerar vår kundtjänst ditt bud och bjuder upp till och med angivet maxbud.


När katalogen publicerats kan du direkt bjuda på följande sätt:

Onlinebudgivning

När auktionskatalogen publicerats kan du direkt börja delta i budgivningen. Fram till dess att slagauktionen startar på auktionsdagen kan du lämna ett maxbud via vår hemsida.

När du lagt ett maxbud bjuder vår budtjänst automatiskt åt dig. Med ditt maxbud som tak lägger vår budtjänst för din räkning minsta möjliga höjning vid varje tillfälle någon annan bjuder emot. På varje objekt i auktionskatalogen kan du följa onlinebudgivningen fram till att slagauktionen börjar. När slagauktionen sedan startar bjuder vår kundtjänst för din räkning upp till och med ditt angivna maxbud, men alltid så förmånligt som möjligt. Alltså kan du om ingen bjuder emot få köpa föremålet under ditt angivna maxbud.

Du lämnar maxbud genom att först logga in på Mina sidor och därefter leta upp valt objekt i auktionskatalogen och under Lämna ditt maxbud fylla i ditt anbud. Vänligen notera att lagda bud inte kan återtas.

Sammanfattningsvis kan onlinebudgivning förklaras som ett elektroniskt skriftligt inropsuppdrag, där först vår budtjänst (innan slagauktion startar) och sedan vår kundtjänst (under pågående slagauktion) bjuder så förmånligt för din räkning som möjligt med ditt maxbud som tak. All budhistorik redovisas öppet på varje objekt i katalogen men ditt maxbud och din identitet är naturligtvis ej synliga för andra budgivare.


När slagauktionen börjat kan du bjuda på följande sätt:

Budgivning i Salen

I vår kundtjänst kan du registrera dig för en budspade. Spaden använder du sedan vid budgivning i salen genom att tydligt visa den för auktionskommissarien när du önskar bjuda. Om du avger det sista budet blir du köpare och ditt spadnummer registreras av auktionskommissarien.

Budgivning per telefon

Om du önskar bjuda per telefon kan du lämna en skriftlig ansökan till oss senast kl. 18:00 dagen före aktuell auktion. I ansökan ska specificeras vilket eller vilka föremål budgivningen ska avse och vilket telefonnummer du kan nås på vid tiden för budgivningen. Om du är en registrerad internetkund kan du även registrera dina telefonbud på Mina sidor. När det under auktionen närmar sig det föremål du önskar bjuda på ringer en representant från kundtjänst upp direkt från auktionssalen och framför då dina bud.

UAK Livebid – Budgivning i realtid via Internet under slagauktion

Under pågående auktion kan du lägga bud i realtid via vår streamingtjänst UAK Livebid. För att kunna använda tjänsten måste du vara inloggad internetkund.


Frågor? Tveka inte på att höra av dig. Ring 08 – 611 12 22, vi hjälper dig gärna.