Logga in

Att köpa – vanliga frågor


• Vilka typer av auktioner har Uppsala Auktionskammare?
• Hur bjuder jag på ett föremål?
• Hur går onlinebudgivning till?
• Onlinebudgivning – vad händer om jag blir överbjuden?
• Vad är utropspris?
• Vad menas med maxbud?
• Vad menas med bevakningspris?
• Vilka budintervaller använder ni?
• Hur många auktionsnummer klubbas per timme?
• Vilka avgifter tillkommer på det klubbade priset?
• Kan ändringar i katalogtext förekomma?
• Vad är exportförbud?
• Framgår skador på föremålen?


• Vilka typer av auktioner har Uppsala Auktionskammare?
Vi erbjuder två auktionsformer
Internationell Kvalitetsauktion
Kvalitetsauktion

• Hur bjuder jag på ett föremål?
Genom att registrera dig som kund så får du möjlighet att bjuda på våra auktioner.
Du kan bjuda enligt följande sätt.
Att bjuda Internationell Kvalitetsauktion
Att bjuda på Kvalitetsauktion

• Hur går onlinebudgivning till?
Så fort katalogen är publicerad kan du lägga ett bud. Du måste vara inloggad för att kunna lägga bud. Bud kan lämnas direkt på ett objekts sida eller via ett inropsuppdrag på Mina sidor. Ditt bud är alltid ett maxbud, det vill säga en budbetjänt startar automatiskt när du har lagt ett bud, som bjuder så förmånligt som möjligt för din räkning upp till ditt maxbud och enligt fasta intervaller. Budgivning sker enligt en fast intervall, du kan dock alltid lägga ett valfritt maxbud. Så länge du inte blir överbjuden läggs inga nya bud in för din räkning. Det betyder med andra ord att du kan få köpa föremålet lägre än ditt maxbud förutsatt att ingen bjuder emot dig. Du kan också få köpa ett föremål under utropspris. Klockan 10.00 på auktionsdagen övergår onlineauktionen i en slagauktion. Den öppna budgivningen på hemsidan försvinner då och du kan inte lägga bud som tidigare. Du kan nu istället bjuda på auktionen i realtid genom vår streamingtjänst UAKLivebid. Du kan också delta i auktionen i våra lokaler i Magasin 1, Frihamnen, Stockholm. Om två budgivare lägger exakt samma bud vinner den som lagt budet först.

• Onlinebudgivning – vad händer om jag blir överbjuden?
Om du lagt ett bud och någon bjuder över dig kommer du att få ett e-postmeddelande. Vänligen notera att onlineauktionen övergår i en slagauktion på auktionsdagen kl 10.00. Då kan du inte lägga bud på samma sätt som tidigare, men kan istället delta i realtid genom vår streamingtjänst UAKLivebid eller deltaga i auktionssalen i våra lokaler i Magasin 1, Frihamnen, Stockholm.

• Vad är ett utropspris?
Ett utropspris är en marknadsvärdering baserad på tidigare försäljningar. Det kan betraktas som en prisindikation. Utropspriset begränsar inte vilka belopp du får bjuda eller vad du kan vinna föremålet för. Du kan bjuda lägre eller högre belopp, och auktionen kan sluta på ett pris under eller över utrop. Ett slutpris kan väsentligt skilja sig från ett utropspris.

• Vad menas med maxbud?
När du registrerar ett bud på ett föremål så är detta ditt maxbud. Det är alltså det högsta belopp (exklusive köparprovision) du kan tänkas vilja betala för föremålet. Kundtjänst eller vår budtjänst (vid Kvalitetsauktioner) bjuder då automatiskt för din räkning upp till detta belopp, men alltid så förmånligt som möjligt.

• Vad menas med bevakningspris?
Bevakningspriset är det minsta pris på ett föremål säljaren och Uppsala Auktionskammare har överenskommit om att sälja föremålet för. Bevakningspriset kan aldrig överstiga det nedre utropsintervallet.

• Vilka budintervaller använder ni?

Intervall Budsteg
1.000 – 2.000 100 kr
2.000 – 5.000 200 kr
5.000 – 10.000 500 kr
10.000 – 30.000 1.000 kr
30.000 – 100.000 2.000 kr
100.000 – 200.000 5.000 kr
200.000 – 400.000 10.000 kr
400.000 – 1.000.000 20.000 kr
1.000.000 – 2.000.000 50.000 kr
2.000.000 – 4.000.000 100.000 kr
4.000.000 – 200.000 kr

 

• Hur många auktionsnummer klubbas per timme?
Internationella Kvalitetsauktioner
Vi räknar med att klubba mellan 50-100 auktionsnummer per timme. Men hastigheten beror på antalet personer som bjuder live online eller har anmält intresse för telefonbudgivning.

Kvalitetsauktioner
Vår målsättning är att klubba 125 auktionsnummer per timme. Men hastigheten beror på antalet personer som bjuder live online eller har anmält intresse för telefonbudgivning.

• Vilka avgifter tillkommer på det klubbade priset?
För köpare tillkommer 25 % inklusive moms (20 % exklusive moms) på det klubbade priset. På våra Kvalitetsauktioner tillkommer även en slagavgift om 50 kr inklusive moms per auktionspost. Somliga konstverk och föremål är försedda med lagstadgad följerätt (tidigare Droit-de-suite). På dessa föremål tillkommer ytterligare 5 % på det klubbade beloppet. Alla föremål med följerätt är märkta med ett D i våra kataloger.

• Kan ändringar i katalogtext förekomma?
Ändringar av katalogtext kan förekomma efter det att både katalog gått i tryck eller efter det att onlinekatalog publicerats. Alla ändringar förs upp på en ändringslista som tillhandahålls via vår kundtjänst under visningen och genom en särskild ruta på objektet i onlinekatalogen. Ändringar kan göras t.o.m. auktionstillfället. Om du har registrerat en e-postadress på Mina sidor och samtidigt lagt ett bud på ett föremål med ändrad text kommer vi att skicka ett meddelande till angiven e-postadress om ändring av katalogtext skett. Detta fråntar dock inte dig din skyldighet om undersökningsplikt eller att du måste tillggodogöra dig den anslagna informationen. Läs mer i våra köparvillkor.

• Vad är exportförbud?
Enligt lag (1988:950) om kulturminnen m.m. krävs tillstånd för utförsel av vissa äldre svenska och utländska föremål. Det ankommer på budgivaren att informera sig huruvida ett föremål är belagt med exportförbud. Vi anslår särskilt på ett föremål om det belagts med exportförbud och genom en särskild ruta på objektet på internetkatalogen så snart dessa inkommit till oss från berörda myndigheter. Om du har registrerat en e-postadress på Mina sidor och samtidigt lagt ett bud på föremålet kommer vi att skicka ett meddelande till angiven e-postadress när meddelandet om exportförbud kommit oss tillhanda. Tillstånd för exportförbud söks via Riksantikvarieämbetet.

• Framgår skador på föremålen?
Alla bilder på föremålen i tryckt katalog eller på internet är till för att underlätta för dig som köpare i ditt ställningstagande till föremålet. Bilderna är dock endast till som en vägledning, det är alltid katalogtexten som gäller som beskrivning. På Kvalitetsauktioner finns alltid en konditionsrapport intill katalogtexten som beskriver föremålets kondition. På våra Internationella Kvalitetsauktioner framgår ej eventuella skador i katalogtexten. Skicka oss gärna ett e-postmeddelande till mail@uppsalaauktion.se och uppge vilket katalognummer som du vill ha konditionsrapport på så återkommer vi till dig med svar på dina frågor.


Ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss. Ring 08 – 611 12 22, vi hjälper dig gärna!