Logga in

Föremålsområde

Klassiskt konsthantverk & speglar


Klassiskt konsthantverk och speglar är fortsatt mycket populärt på auktion. Termen konsthantverk innefattar allt äldre europeiskt konsthantverk från ljuskronor till jordglober, brännförgyllda bordspendyler till föremål av porfyr, tenn, glas och porslin. Avdelningen innefattar konsthantverk från många olika länder och perioder. Det klassiska konsthantverk som brukar förekomma ute på marknaden är oftast från 1600-talets renässans och fram till 1800-talets slut.

Begreppet klassiskt konsthantverk innefattar således: Bordspendyler, ljuskronor, lampetter, amplar, bouilottelampor, ljusstakar, föremål tillverkade av porfyr, appliquer, golvur, fajanser, bordsplateauer, bronser, järnsmide, figuriner, svenska 1700-tals kakelugnar, jord- och himmelsglobar, dörröverstycken, kandelabrar med mera.

Intresset för föremål ur denna kategori är fortsatt mycket starkt. Uppsala Auktionskammare har med stor framgång förmedlat unika svenska kulturföremål under åren där vissa försäljningar sticker ut lite extra. Under våren 2016 såldes exempelvis två föremål härstammande från den framstående svenske bronsciselören Fredrik Ludvig Rung. Dessa var en utsökt bordspendyl med fodral i gammal klittporfyr dekorerad med bronsmonteringar av egyptiserande bronsmonteringar av nämnde Rung. Samma auktion innehöll även paret appliquer i brännförgylld och patinerad brons, signerade av samme mästare. Föremålen såldes för 780 000 kronor respektive 755 000 kronor. Efterfrågan för det högkvalitativa och unika konsthantverket är starkt.

I Sverige är vi bortskämda med det stora antal högklassiga 1700-talsspegler vilka har producerats i vårt land och överlevt till våra dagar. Den svenska speltillverkningen under 1700-talet var precis som möbelproduktionen starkt främjad av den dåtida merkantilistiska politiken. Tack vare dåtidens protektionistiska strömningar utvecklades en högklassig spegeltradition med ett typiskt svenskt stildrag vilket spelar både svenska och internationella köpare i smaken.

Området äldre europeiskt glas och porslin innefattar flertalet föremålskategorier och material från olika århundraden; unika glasföremål från 1600- och 1700-talet, klassiska glasserviser, unika föremål från svenska glasbruk som Kungsholms glasbruk och Henrikstorps glasbruk, svenska fajansföremål från 1700-talet, exempel Marieberg och Rörstrand, serviser, figuriner och andra dekorativa föremål tillverkade av Meissen, KPM med flera.

För våra köpstarka kunders räkning söker vi svenskt och utländskt äldre konsthantverk, så som ljusstakar, ljuskronor, amplar och bronser, av följande mästare till våra kommande kvalitetsauktioner: Philippe Thomire, Claud Galle, Carl Henrik Brolin, Fredrik Ludvig Rung, Carl Ludvig Mangeot, samt speglar av mästare som Burchard Precht, Christian & Gustaf Precht, Erhhardt Göbel, Johan Åkerblad, Anders Öberg, Busch & Echtler, Samuel Bomanson, Jonas Frisk, Carl Gustaf Fyrwald, Lago Lundén, Niclas Meunier, Nils Sundström, Carl & Lars Magnus Thim.


Fri värdering, rådgivning & hembesök

Har du klassiskt konsthantverk eller speglar som du vill sälja?

Ta chansen och sälj på våra kommande Kvalitetsauktioner. Våra auktionsnoteringar visar att vårt sätt att arbeta med kvalitetsauktioner banar väg för framgång.

Våra experter bistår er gärna med en kostnadsfri och förutsättningslös värdering. Kontakta våra experter direkt, fyll i onlineformuläret eller skicka bilder på dina föremål till mail@uppsalaauktion.se.

Kontakta

Cronje van Walleghem

Vice VD, förste intendent

Tel: 0705-12 12 29
walleghem@uppsalaauktion.se

Karl-Magnus Törnros

Intendent

Klassiska möbler, äldre konsthantverk och silver
Tel: 0720-77 82 30
tornros@uppsalaauktion.se

Knut Knutson

Chefsintendent

Tel: 0708-12 12 27
mail@uppsalaauktion.se

Erik Ingare

Intendent

Hemvärdering
Tel: 0720-70 67 89
ingare@uppsalaauktion.se

Toppnoteringar i urval

Plåtmynt

8 daler silvermynt 1660, Karl XI.

Såld för 2,1 miljoner kr

Astronomiskt ur 1500-tal, Italien.

Tillskrivet Carlo Plato, Rom. Daterad MDXCI (1591).

Sålt för 1,8 miljoner kr

Fredrik Ludvig Rung

Appliquer, högklassiga gustavianska stockholmsarbeten.

Sålda för 760.000 kr

Pendule à Cercles

Högklassigt parisarbete utfört under 1800-talets slut.

Sålt för 610.000 kr

Kandelabrar, ett par

Empire, högklassiga stockholmsarbeten.

Sålda för 450.000 kr

Casoletter, ett par

George III, omkring år 1770, England.

Sålda för 405.000 kr

Jord- och Himmelsglob, ett par

Anders Åkerman, Uppsala 1766.

Sålda för 370.000 kr

Bordsplateau

Empire, högklassigt parisarbete.

Sålt för 245.000 kr

Teodolit

Bayern, 1500-tal

Såld för 3,3 miljoner kr

Spegel

Högklassigt stockholmsarbete i senbarock av Prechtska verkstaden.

Såld för 230.000 kr

Bordspendyl

Högklassigt sengustavianskt stockholmsarbete.

Såld för 785.000 kr

Spegellampetter, ett par

Gustavianska.

Sålda för 475.000 kr

Urna på fot

Empire, troligen Frankrike.

Såld för 430.000 kr

Kandelabrar, ett par

Empire, högklassiga parisarbeten.

Sålda för 370.000 kr

Matservis, 70 delar

”Flora Danica”. Royal Copenhagen, Danmark.

Såld för 200.000 kr

Bordspendyl

Omkring år 1800, Paris. ”Pendule l’Afrique”.

Såld för 330.000 kr

Kandelabrar, ett par

Empire, stockholmsarbeten.

Sålda 310.000 kr

Ljuskrona

Högklassigt gustavianskt stockholmsarbete.

Såld för 200.000 kr

Flaska

Sverige, 1700-tal.

Såld för 200.000 kr

Tallrikar, två stycken

Signerade Pauline de Courcelles Knip, Sèvres.

Sålda för 240.000 kr

Mer information