Logga in

Värdering online

Går du i säljtankar, eller funderar över vad ditt konstverk eller antikvitet är värd?

Att få dina föremål värderade är enkelt, kostnadsfritt och förutsättningslöst. Våra intendenter har stor erfarenhet av att värdera konst, antikviteter och design och bistår er gärna. Fyll i formuläret och ladda upp bilder på dina föremål för att enkelt och snabbt få dina föremål värderade av några av Sveriges ledande experter.

Bifoga gärna även bild på eventuella signaturer eller annan kompletterande information som kan vara av värde vid bedömning av föremål.

Storlek/vikt

Ladda upp bilder Välj eller dra filer (Tillåtna bildformat är jpg och png, max 25mb)

Kontaktuppgifter

Värderingen är kostnadsfri. Den innebär ingen förpliktelse för föremålets ägare att sälja det värderade föremålet genom Uppsala Auktionskammare och inte heller någon förpliktelse för Uppsala Auktionskammare att ta emot ett värderat föremål för försäljning. Uppsala Auktionskammare har också rätt att utan motivering avböja ett värderingsuppdrag. Uppsala Auktionskammares uttalanden om ett föremåls värde är baserat å den information och det material som vid tidpunkten för uttalandet gjorts tillgängligt för Uppsala Auktionskammare. Värderingen kan komma att justeras efter fysisk besiktning av föremålet, erhållen ytterligare information eller av andra relevanta skäl. Eftersom värderingen utförs kostnadsfritt och på ett begränsat underlag friskriver sig Uppsala Auktionskammare för eventuella felaktigheter vid värderingen. För värderingsuppdraget gäller i övrigt vad som föreskrivs i Uppsala Auktionskammares vid var tid gällande säljvillkor och dataskyddspolicy, detta innebär bl.a. att utförda värderingar sparas av Uppsala Auktionskammare. Villkoren och policyn kan laddas här.

Våra köpstarka kunder söker