Logga in

Torsten Jovinge (1898‑1936)

”Utsikten mot staden”


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 16-18 juni 2020


Nr. 675 Torsten Jovinge (1898‑1936) ”Utsikten mot staden”. Signerad och daterad Jovinge 1930. Olja på duk, 61 x 50 cm.

UTROP

500.000 – 700.000 SEK
€ 47.000 – 66.000

Proveniens

Tandläkare Sixten Kullberg (1890-1966), Stockholm, förvärvad direkt av konstnären.
Därefter genom arv till nuvarande ägare.

UTSTÄLLD

Josefssons konsthall, Stockholm, ”Torsten Jovinge: Oljemålningar”, 21 april-4 maj 1933, kat. nr. 9.


Fokus

”Utsikten mot staden” – ett återupptäckt mästerverk av Torsten Jovinge

Torsten Jovinges konstnärskap intar en särställning på den svenska konstscenen. Efter hans tidiga bortgång efterlämnades få målningar och i synnerhet hans mästerliga skildringar av Stockholm som är rariteter på marknaden. ”Utsikten mot staden” visades för första gången på Jovinges debututställning på Josefssons konsthall i Stockholm 1933, men har därefter aldrig visats igen för den allmänna publiken. Denna hänförande vy över Riddarfjärden från Södermalms höjder förvärvades direkt av konstnären och har förblivit i samma familjs ägo. Få målningar av Torsten Jovinge återfinns i privata samlingar och detta återupptäckta mästerverk erbjuder en sällsynt möjlighet att förvärva ett av konstnärens främsta arbeten.

Torstens Jovinges liv är en berättelse om en konstnär som gick sin egen väg med en klart markerad vilja att finna en egen stil. Hans akademiska bakgrund faller på många sätt inom ramen för en klassisk skolning. Han var elev vid Wilhelmsons målarskolor där han lärde sig måleriets hantverk men undvek att falla för den impressionistiska naturalism som läraren företrädde. Han behöll samma artistiska integritet då han avrundade sin utbildning med ett halvår i Paris. Inte ens den berömde kubisten André Lhote i Paris kunde där förmå honom att ansluta till sin linje. Jovinge började istället forma sin egen vision som kom att förmedlas genom hans numera karaktäristiska måleri under 1930-talet. Inspirationen till denna inhämtade Jovinge istället i en rad olika källor där han kunde finna de renodlade planen och de raka linjernas skönhet. Utbildningen hos Lhote innefattade även självstudier på stadens museer och konstgallerier och under paristiden kom han i kontakt med den internationella avantgardekonsten i nysaklig och postkubistisk anda vilket kom att bilda utgångspunkten för hans egna mogna måleri. Han flydde även ofta till egyptiska museet där han såg en enkelhet i form och färg som motsvarade hans egna visioner. Under skoltiden träffade han även konstnärskollegan Stella Falkner som han gifte sig med. De bosatte sig i Menton vid franska Rivieran i ett år och blev där medlemmar i en liten svensk konstnärskoloni som bestod av Jerome och Märta Zetterqvist, Martin Åberg och Bo von Zweigbergk. Jovinge lärde också känna många tongivande gestalter inom den funktionalistiska arkitekturen som kom att inspirera hans måleri.

Efter hemkomsten till Stockholm påbörjar han, med sina sydfranska skisser och målningar som underlag, den puristiska utveckling, som leder till ett konstnärligt genombrott. Stockholmsutställningen 1930 blev en befriande brytpunkt för konstnären. Jovinge var på många sätt ett barn av sin tid då han fann inspiration och släktskap hos funktionalismens estetiska intentioner. Hans målningar från perioden bildar visuella manifestationer för funktionalismens pionjärgeneration och de optimistiska förhoppningar som de hyste om en ny och bättre värld. Detta inspirerade till ytterligare stränghet och klarhet i form och komposition. I ”Utsikten mot staden” har Jovinge fångat den slående utsikten över Riddarfjärden i Stockholm från Högalid. Konstnären själv befinner sig på Lorensbergsgatan 1, i en av de få fastigheter som lät uppföras under 1920-talets slut mellan Söder Mälarstrand och Heleneborgsgatan vid Hornstull. Tillsammans med sin hustru bosatte sig Torsten Jovinge i en lägenhet på översta våningsplanet och från den makalösa balkongen kunde paret njuta av den storslagna vyn över hemstaden. Denna möjlighet att studera de arkitektoniska framsteg som förändrade Stockholm från ett panoramaperspektiv inspirerade Jovinge till utförandet av auktionens mästerverk. Vid tidpunkten för utförandet av auktionens målning var fastigheten smyckad med en ståtlig stenbalustrad som Jovinge har avbildat i ”Utsikten mot staden”, sedermera ersattes denna dekor med det nuvarande smidesräcket. Det är en färgeufori som tar plats i Jovinges målning från 1930 och den sagolika utsikten mot Stockholms stadshus och Norr Mälarstrand framträder genom ett spektrum av olika nyanser. Jovinge skildrade framväxten av den nya staden med en sanslös närvaro och genom hans målningar följer vi utvecklingen mot det moderna Stockholm.

När Torsten Jovinge för första gången ställde ut sina målningar var ”Utsikten mot staden” ett av de verk som visades på Josefssons konsthall 1933. Några år tidigare hade målningen förvärvats av den framsynte Sixten Kullberg som var Torsten Jovinges tandläkare. Trots att Jovinge vid tidpunkten var närmast okänd för den svenska konstpubliken såg Kullberg en stor potential hos den unge målaren och när verket tillsammans med ytterligare tjugoen målningar ställdes ut skrev Gustaf Näsström i Stockholmstidningen att ”resultatet av hans intelligenta staffliarbete blir en dekorativ bildverkan på grundvalen av metodiskt sovrade verklighetsintryck” och att hans verk visade på ”en djärv och spänstig vilja experimentera, vilket är starkt av nöden just nu”. Utställningen blev dock inte den succé som Jovinge hade hoppats på. Även Jovinge hade utvecklat sitt formspråk och sin vision innan publiken var redo. Utställningen blev ett ekonomiskt fiasko och konstnären tvingades övergå till naturalismen för att försörja sig. Torsten Jovinge tillbringade senare delen av sitt liv i Spanien och tre år efter sin debututställning gick han bort i Sevilla endast 38 år gammal, med all sannolikhet mördad.

Torsten Jovinge är Sveriges mest renodlade purist och på många sätt en främmande fågel i den svenska konsthistorien. Torsten Jovinge har i det närmaste varit okänd på auktionsmarknaden då de få verk som konst-nären efterlämnade främst går att återfinna i offentliga samlingar. Med en osedvanlig känsla för den rena formen utvecklades Torsten Jovinge under sin korta levnadstid till en av vårt lands främsta skildrare av Stockholm och han fångade stadens spännande arkitektur under alla årets månader. I ”Utsikten mot staden” fullkomligt briljerar Jovinge med den lysande elegans som bara han kunde utstråla.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Jeanna Ahlin

Intendent

Modern och samtida konst
Tel: 0734-32 41 45
ahlin@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information