Logga in

Sven X:et Erixson (1899‑1970)

”Hamnen i Lissabon”


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 18-19 november 2020


Nr. 357 Sven X:et Erixson (1899‑1970). ”Hamnen i Lissabon”. Signerad och daterad Sven Erixson Lisboa 1936. Olja på duk, 90,5 x 114 cm.

UTROP

300.000 – 400.000 SEK
€ 29.000 – 39.000

PROVENIENS

Boktryckare Folke Isacson, Göteborg.
Blasius Konsthandel, Stockholm, förvärvad av ovanstånde.
Svensk privatsamling, förvärvad av ovanstående.
Professor Assar Lindbeck (1930‑2020), Stockholm.
Galleri Färg och Form, Stockholm.
Svensk privatsamling, förvärvad av ovanstående år 1992.

UTSTÄLLD

Nordiska Konstförbundet, Svenska Sektionen, Stockholm 1937.
Konstakademien, Stockholm, ”Färg och Forms jubileumsutställning 1932‑1942”, februari 1942, kat. nr. 79.
Göteborgs konstmuseum, ”Nutidskonst: Folke Isacsons samling”, november 1942, kat. nr. 22.
Kunstnernes hus, Oslo, ”Osloutställningen 1948”, november 1948, kat. nr. 34.
Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Sven Erixson: retrospektiv utställning anordnad av Sveriges Allmänna Konstförening och Liljevalchs konsthall”, 12 oktober-12 november 1961, kat. nr. 138.
Konsthallen, Göteborg, ”Ur Sigrid och Folke Isacsons samling”, 25 februari-27 mars 1967, kat. nr. 31.
Galleri Färg och Form, Stockholm, utställningskatalog nr. 788, 1992.
Millesgården, Stockholm, ”Sven Erixson X:et – Resa i färg: utkast och storverk”, 4 december 1998‑24 januari 1999, kat. nr. 23.

LITTERATUR

Christian Faerber (red.), Konst i svenska hem I: målningar och skulpturer från 1800 till våra dagar, band 3, 1942, upptagen i Boktryckare Folke Isacsons samling, Göteborg, nr. 150, s. 132.
Konstakademien, Färg och Forms jubileumsutställning 1932‑1942, 1942, avbildad helsida s. 34.
Göteborgs konstmuseum, Nutidskonst: Folke Isacsons samling, 1942, avbildad.
Konsthallen, Göteborg, Ur Sigrid och Folke Isacsons samling, 1967, avbildad.
Lars Erik Åström, Folke Holmér och Per Bjurström, Sven Erixsons konst, 1967, avbildad s. 100 (under titeln “Port Vieux Lissabon”).


Fokus

Sven X:et Erixson – Hamnen i Lissabon

Det pågår full aktivitet i Lissabons hamn. Det är ett folkmyller på kajen vid de färgstarka bodarna, färsk fisk och andra varor tas upp och ned till båtarna som ligger och väntar. Några stora fiskar syns liggande i förgrunden, medan staden tornar upp sig i fonden. Luften genomsyras av doften från hav och fisk. Det är en färgexplosion, en bild som sprudlar av liv och rörelse – helt i linje med Sven X:et Erixson och hans färglyriska måleri som tillkommer under denna så viktiga period.

”Port Vieux, Lissabon” – ”Hamnen i Lissabon” är en målning utförd 1936 då Erixson och hans hustru Ingeborg ”Bojan” Gustafsson gjorde en längre resa till Portugal. Denna spännande vistelse resulterade i ett antal dukar från Lissabon, med främst hamnen och hamnlivet som ett återkommande tema. Erixson målade upplevelser och hans verk blir som berättande ögonblicksbilder från hans liv. Auktionens verk, tidigare i boktryckare Folke Isacsons (1898-1975) berömda konstsamling, har genom åren varit utställd vid flera av de stora utställningarna om Sven Erixson. Inte undra på det då vi möts av en färgexplosion utan dess like, ett mästerverk som andas glädje och varma minnen. Naivism, det storslagna och det färgsprakande möts i denna målning. Mustiga toner av orange, rött, brunt är i samklang med det blå-gröna havet. Det är en exotisk miljö utförd med en palett fylld av jordfärger och passion.

Sven Erixson, av många kallad X:et, hade utbildat sig till dekorationsmålare och teckningslärare och det var under sina studieresor runt om i Europa som han mognade, fann sin väg och sitt konstnärliga uttryck. Under slutet av 1920-talet reste Erixson för första gången till Spanien och mötet med den sydländska kulturen kom att få stor inverkan på hans fortsatta måleri. Hans expressivitet och primitivism placerar honom som en betydande, och vida omtyckt konstnär inom det moderna svenska måleriet. Han var med och grundade Färg och Form i början av 1930-talet, en förening som hjälpte konstnärer att få en direkt försäljningskanal till sina köpare genom utställningslokalen Galleri Färg och Form.

Erixsons måleri kan beskrivas som spontant och fullt av livsglädje och målerisk lust. Likt de andra Färg och Form-medlemmarna Hilding Linnqvist, Eric Hallström och Axel Nilsson syns en naivism och ett berättande måleri hos Erixson. Han fann inspiration i folkkonst och i det dagliga livet hemma och på sina många resor. I SAK:s publikation ”Sven Erixsons konst” av Lars Erik Åström, Folke Holmér och Per Bjurström från 1967 beskrivs hur Erixson själv betonade att han måste ha verkligheten som underlag för sitt måleri och att han visat att verkligheten är så överväldigande rik i smått och stort, att den är outtömlig för en målare.

Samma år som auktionens målning tillkom, 1936, utför Erixson en utsmyckning till Göteborgs Konserthus som vävs som en gobeläng av Barbro Nilsson och hennes vävare. Senare (1946-67) utför även Barbro Nilsson en väv efter en skiss av Erixson med motiv från just Hamnen i Lissabon som pryder Halmstads Folkets hus. Erixsons mångsidiga konstnärskap innehöll även uppdrag som teaterdekoratör, liksom utsmyckningar och monumentala konstverk, detta främst under senare delen av hans liv. Som professor vid Kungliga Konsthögskolan mötte han ett mer abstrakt måleri genom en ny generation målare, läraren tog inspiration av sina elever.

Sven X:et Erixson finns representerad vid bland annat Göteborgs Konstmuseum, Moderna Museet i Stockholm och Norrköpings konstmuseum för att nämna några, liksom i en mängd privata samlingar. Genom auktionen ges tillfälle att förvärva ett av konstnärens färgstarka, spännande och uttrycksfulla konstverk från en betydande period i Sven X:et Erixsons liv.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Jeanna Ahlin

Intendent

Modern och samtida konst
Tel: 0734-32 41 45
ahlin@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information