Logga in

Sigrid Hjertén (1885‑1948)

“Piprökaren”


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 18-19 november 2020


Nr. 320 Sigrid Hjertén (1885‑1948). ”Piprökaren”. Signerad Hjertén. Olja på duk, 62 x 50,5 cm.

Utförd år 1916.
Uppsala Auktionskammare tackar Katarina Borgh Bertorp för värdefull information vid katalogisering.

UTROP

300.000 – 400.000 SEK
€ 29.000 – 39.000

PROVENIENS

Bukowskis Auktioner, Stockholm, 27 oktober 1998, kat. nr. 294.
Svensk privatsamling.
Bukowskis Auktioner, Stockholm, 2 november 2004, kat. nr. 52.
Riksprofilören Björn och Brita Peterssons samling, förvärvad vid ovanstående auktion.

UTSTÄLLD

Riksförbundet för bildande konst, Stockholm.
Moderna Museet, Stockholm, ”Sigrid Hjertén 1885‑1948: en retrospektiv utställning av målningar”,
april-maj 1964 (enligt etikett a tergo).

LITTERATUR

Upptagen i den av Isaac Grünewald upprättade brandförteckningen under år 1916, nr. 455.


Fokus

Sigrid Hjertén i avantgardets Paris

Det kosmopolitiska Paris spelade naturligtvis en avgörande roll för Sigrid Hjerténs utveckling. Det svenska konstklimatet var konservativt och i den franska huvudstaden fann hon en inställning till livet och konsten som stämde bättre överens med hennes eget sinnelag. Med andra ord fann hon sig snart tillrätta i de bohemiska konstnärskvarteren efter att hon för första gången anlänt i november 1909. Det skandinaviska meckat kom under följande år att kretsa kring Académie Matisse och lite slarvigt benämner vi ofta dess aspiranter med ordet “Matisseelever”. Som en av få elever var Hjertén dock den som verkligen uppskattades och fick beröm av den store mästaren, något som var synnerligen sällsynt. Trots att hon saknade tidigare konstnärlig utbildning tillgodogjorde hon sig snabbt det nya avantgardistiska måleriet och redan under de första åren imponerar hennes träffsäkerhet i sättet hon låter sina kompositioner växa fram och genom en uppdriven kolorit ge målningarna liv.

Auktionens färgstarka porträtt “Piprökaren” föreställer möjligen Sigrid Hjerténs konstnärskollega och vän Carl Palme (1879‑1960). De möttes för första gången utanför Henri Matisses akademi i Paris vilket Palme beskriver. “Det var paus. Eleverna stodo i grupper och tittade på varann. Då kommer en typisk svensk flickgestalt i fin ren, ny målarkolt: “Jag hör att herrarna är svenskar”. Det var Sigrid Hjertén. Isaac Grünewald var naturligtvis den som först kom sig för att svara, och så blev det Isaac for ever.” Ett annat spår tas upp i Carl Palmes bok ”Konstens Karyatider”, där möjligen auktionens målning åsyftas: ”Sigrid Hjertén har målat ett porträtt av Wilhelm Uhde, iförd en blå pyjamas med tränsar och en lång tysk studentpipa i mun och hand.”


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Jeanna Ahlin

Intendent

Modern och samtida konst
Tel: 0734-32 41 45
ahlin@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information