Logga in

Roland Svensson – en samling

Den eviga kärleken till skärgården


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 13 – 16 juni 2023


Långt ute bland kobbar och skär i Stockholms yttre skärgård etablerade sig Roland Svensson som vår tids främste skildrare av detta landskaps särart. Med en geografs noggrannhet, en kulturhistorikers kunskapstörst och inte minst med en målares ivriga hand avbildade, tolkade och översatte han havslandskapet under sitt imponerande mer än sextioåriga konstnärskap. Auktionen presenterar här en samling verk av Roland Svensson med proveniens från hans vän och store entusiast Göran Erikssons samling. Eriksson och Svensson lärde känna varandra på 1950-talet och blev goda vänner och efter Roland Svenssons bortgång var Göran Eriksson med och grundade Sällskapet Roland Svenssons Vänner, där han också var ordförande och bland annat genomdrev uppförandet av museet/ateljén på Möja där de aktivt förvaltar minnet av och sprider kunskap om denne store konstnärs gärning. Samlingen som nu bjuds ut till försäljning består av målningar i pastell och akvarell utförda under olika perioder och från platser som Roland Svensson besökte, och belyser flera delar av hans spännande konstnärskap.

Roland Svensson fann sin egen väg till framgång genom tolkningarna av Stockholms yttre skärgård och andra ensliga öar i olika världsdelar. På ett insiktsfullt och genuint sätt har han förmedlat skärgårdsmiljön under olika årstider genom en sann kärlek till dessa säregna platser på jorden. Naturens storslagenhet på öarna som möter havet och dess utsatthet i enskildhet kan endast skildras av den som verkligen känner sin miljö. Lägg där till en känslig konstnärshand med förmågan att i fullödiga ögonblicksbilder lyckas fånga dess eviga skådespel i verklighetsförankrade skildringar av skärgårdsbornas sysslor över årstidernas växlingar och fram träder Roland Svenssons konst- och författarskap i en klass för sig. 

Roland Svensson själv såg det som sitt kall att dokumentera det speciella livet i havsbandet med skärgårdsfolket och fiskarna som snart skulle försvinna. Samspelet mellan människan, naturen och djurlivet har med en stark inlevelse blivit till målningar som i decennier berört sina betraktare. Som tidsdokument är de viktiga och visar också på en tidlöshet långt ifrån konstens olika -ismer som varit så dominerande under 1900-talet. Han vann öbornas förtroende genom sitt genuina intresse för människorna och skärgården, och genom sin egen förståelse för att deras traditionella liv representerade någonting som det moderna samhället inte kunde erbjuda. Men det var inte bara den svenska skärgården som fängslade Svensson, också öar i andra delar av världen lockade. Under studietiden genomförde han studieresor till London och Paris och under vintrarna 1947-1958 gjorde han regelbundet studie- och målarresor till Skottland, Hybriderna, Färöarna, Orkney- och Shetlandsöarna, liksom en längre vistelse på vulkanön Tristan da Cunha i Sydatlanten. 

År 1943 ställde Svensson ut på Galleri Färg och Form i Stockholm, utställningen blev en framgång och hans större genombrott. I Dagens Nyheter skrev kritikern och konstnären Yngve Berg att hans måleri var ”så riktigt och övertygande: den skumma dagern över stugornas enkla bohag, snöljuset en vintrig yrvädersdag, den klara, höga septemberluften” och i Aftontidningen skrev Otto G. Carlsund under rubriken ’Pastellens reässans’: ”Till hans framgång har bidragit modet att frigöra sig från oljefärgen. Med pastellens hjälp har han lyckats där få eller ingen annan lyckats: nämligen att bygga upp ett pikturalt monument över Stockholms skärgård. Med pastellen lyckas han fånga de obarmhärtigt klara, oändligt skiftande tonerna i den renaste av atmosfärer …”

Liksom tidigare generationers sökande konstnärer har upptäckt och skildrat unika miljöer, som Gauguins Tahiti eller Helmer Osslunds Norrland, skulle Roland Svensson trots alla de ösamhällen han företog resor till landa i Stockholms skärgård som blev hans primära verksamhetsfält, med vilket hans konstnärskap också är synonymt. Sin ateljé hade han på Stora Tornö, en kilometerlång ö nordost över sundet om Möja. Som friluftsmålare i dess rätta bemärkelse vandrade och seglade han genom det karga skärgårdslandskapet i ur och skur, ständigt sökande efter sina motiv där människa möter natur. Genom sina impressionistiska iakttagelser av den svenska naturen har han för alltid målat sig in i våra svenska hjärtan. 

Se alla konstverk »


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Magnus Bexhed

Verkställande direktör

Tel: 0705-22 12 04
bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information