Logga in

Reinhold Norstedt (1843‑1911)

Rue Gabrielle, Montmartre


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 16-18 juni 2020


Nr. 69 Reinhold Norstedt (1843‑1911) Rue Gabrielle, Montmartre. Olja på duk lagd på pannå, 41 x 30,5 cm.

Utförd år 1879.

Verket finns som en etsning av Reinhold Norstedt betitlad ”Vy från Montmartre” och daterad 1882.

En mindre oljestudie av Norstedt med samma motiv dock utan figur, 29 x 21 cm, finns i Nationalmuseums samlingar (NM 1813), där felaktigt upptagen som daterad 1871.

UTROP
30.000 – 40.000 SEK
€ 2.800 – 3.800

PROVENIENS

Sofia Charlotta Georgina Nordenskjöld (1848‑1924), f. Kennedy, Hovslagaregatan 5B, Stockholm, änka efter kommendörkapten Otto Wilhelm Nordenskiöld (1836‑1907), Långa raden, Skeppsholmen, Stockholm.
Fru Anna Holmqvist, Stockholm.

LITTERATUR

E. Wettergren, Reinhold Norstedt, Sveriges Allmänna Konstförenings Publikation XXII, 1914, s. 114, ss. 236‑7 under 1880, illustrerad helsida s. 61, fig. 21.


Fokus

En mindre oljestudie av Norstedt med samma motiv dock utan figur, 29 x 21 cm., finns i Nationalmuseum (NM 1813), där felaktigt upptagen som daterad 1871 (fig. 1). Oljestudien var inkluderad både i utställningen av Reinhold Norstedts verk på Waldemarsudde 1974 och Reinhold Norstedt & Anna Munthe – tillsammans vid staffliet i Paris, på Säfstaholms slott utanför Vingåker den 16 juni-12 augusti 2001 (avbildad på helsida s. 36 i katalogen, utställningsnummer 44), i bägge fallen felaktigt angiven som utförd 1871. I själva verket är den daterad 1879.

Sommaren 1879 övertog Ernst Josephson August Hagborgs ateljé på dåvarande Rue Gabrielle 31. Ateljéhuset var en låg grå byggnad med en ofantlig ateljé, ett par mindre rum samt köksutrymme. Hugo Birger delade ateljébostaden med Josephson under åren 1879-81 under vilken period flertalet svenska konstnärer verksamma i Paris gästade ateljén.

Fig. 1 Reinhold Norstedt, Studie i Nationalmuseum
Fig. 1 Reinhold Norstedt, Studie i Nationalmuseum

Karl Nordström och Nils Forsberg har målat samma gatuvy i kompositioner näst intill identiska med Norstedts (fig. 2). Den första såldes på Bukowskis 2003, kat. nr. 84 (”Gata, Montmartre”, signerad och daterad -81, 24 x 18.5 cm.) och den andra på Bukowskis, 2011, kat. nr. 91 (Flanörer, Rue Gabrielle, Montmartre, signerad och daterad 1882, 32,5 x 22 cm.). Både Nordström och Forsberg har baserat sina kompositioner på Norstedts förebild.

Norstedt vistades i Paris under två länge perioder, 1867-70 samt 1878-1881, då tillsammans med sin hustru, konstnärinnan Anna Munthe-Norstedt, vilken han ingått äktenskap 1875. Under första vistelsen studerade han musik och sång i avsikt att utbilda sig till sångare. Som sånglärare var Norstedt knuten till Operan i Stockholm 1870-73. Samma år gav han upp tanken på en karriär som operasångare för att fullt ut ägna sig åt konsten. Under sin andra Parisvistelse tog han lektioner hos den kände franske landskapsmålaren Henri Harpignies (1819-1916). Familjen Norstedt bodde på Madame Tissier’s pensionat i Montmartre, där också den svenska konstnärinnan Hildegard Thorell bodde. I Paris delade Anna Munthe ateljé med Julia Beck och Elisabeth Keyser. I staden fanns även Annas bror, den sedermera världsberömde livmedikusen Axel Munthe, som studerade medicin vid universitetet. I Paris umgicks paret Norstedt med målare som Nils Forsberg, Carl Skånberg. Ernst Josephson, även August Strindberg tillhörde deras umgänge.

Fig. 2 Nils Forsberg (1842-1934)
Fig. 2 Nils Forsberg (1842-1934)

Wettergren, op. cit., har i detalj beskrivit den aktuella målningen. Likt många av dåtidens svenskas konsthistoriker gav Wettergren uttryck för en personlig tolkning, på bekostnad av målningens faktiska bakgrund. Trots detta saknar inte hans poetiska beskrivning intresse (op. cit.):

”Det var mycket här, som Norstedt tyckte om – främst kanske de gamla underliga byggnadsverken, ärrade af år och överdragna med den vackraste hud ett hus kan få: en finstämd patina. Men målarögat fick mer än så. Paris lätta och varma höstluft, som göt samman alla de förut milda gatufärgerna af grått och brunt och som spände öfver dem en baldakin af höstlöf,  hvilkas milda gråa grönska flöt öfver i färger som doftade vin – champagnegult och sherryguld.  I detta halfskuggade föll solen in med gräddig mjukhet på en liten klättrande husgafvel emot bakgrunden af ett dunkelt tegeltak. Detta är tafvlans smekande färger, och i dem har konstnären med störstas raffinemang satt in ett par lika milda kalla färger – i gestalt af en gubbe,  som bär ljusblå blus och citrongula byxor. Denna lilla accent ger åt hela tavflan en färghållning, som vore värdig Vermeer von Delft, men som på samma gång är fransk och – framför allt fullt äkta Norstedtsk.”

En förfrågan ställd till den tidigare ägaren av målningen om begäran om utlån av målningen till utställningen på Galerie Moderne i Stockholm daterat 14 november 1939 medföljer.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Julia Unge Sörling

Intendent

Klassisk och äldre konst
Tel: 0701-08 14 08
sorling@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information