Logga in

Ragnar Sandberg (1902‑1972)

”Gubbe och måsar”

 


Nr. 716 Ragnar Sandberg (1902‑1972) ”Gubbe och måsar”. Monogramsignerad R.S. Olja på duk, 82 x 83 cm.

Utförd under 1940-talet.
Märkt Nr 1 a tergo.

UTROP

400.000 – 600.000 SEK
€ 38.000 – 57.000

PROVENIENS

Överläkare Sam Petterssons samling, Falköping.
Därefter genom arv till nuvarande ägare.

UTSTÄLLD

Riksförbundet för bildande konst, ”Göteborgsmåleri”, utställning nr. 136, 1954, kat. nr. 2.
Riksförbundet för bildande konst, Kiel-Hamburg.
Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Ragnar Sandberg”, 26 oktober 2002‑6 januari 2003.
Göteborgs konstmuseum, ”Ragnar Sandberg”, 8 februari-21 april 2003.
Norrköpings konstmuseum, ”Ragnar Sandberg”, 4 juni-24 augusti 2003.

LITTERATUR

Ulf Linde, Ragnar Sandberg, SAK, 1979, jämför med avbildade målningen “Man med fåglar” (1938) s. 36.


Fokus

Ragnar Sandbergs “Gubbe och måsar” – en färglyrikers omvärld

”Man hör fågelsången någonstans ifrån. Även den är ljus inne i den källa, den kommer ifrån: klar, ren som himlen. Men i stället för skugga har den ett eko, som kastas ut mot stenläggningen och dröjer utefter husfasaderna.” – Ragnar Sandberg i en anteckning daterad 31 mars 1958.

Ragnar Sandberg är en av våra främsta kolorister och med sin omisskännliga förmåga att skildra sin omgivning med glädje och lekfullhet intar han en särställning bland sina samtida konstnärskollegor. Som en av de mest framträdande svenska modernisterna under 1900-talet hör Sandberg till den grupp konstnärer som kom att bli kända som Göteborgskoloristerna. De flesta av de målare som hörde till denna skara hade studerat för Tor Bjurström vid Valands målarskola under 1920-talet och utmärkte sig inom måleriet genom ett särskilt färglyriskt drag. Sandberg tillhörde Bjurströms första elevuppsättning men dröjde sig kvar på Valands målarskola ända till mitten av 1920-talet, då han ideligen valde att avbryta sina studier för utlandsvistelser med studiekamrater till framförallt Frankrike. Efter studierna ägnade han sig istället åt studier i filosofi och skönlitteratur, men när han år 1929 återupptog kontakten med sin tidigare studiekamrat och konstnärskollega Ivan Ivarson fann han äntligen ny inspiration till att måla. De båda konstnärerna utvecklade en nära relation och kunde tillsammans fördjupa sig i ändlösa diskussioner om färg och form. Ivarson bosatte sig rakt över sundet från familjen Sandberg på Stenungsön och hans känsla för kolorit och komposition kom att betyda mycket för Ragnar Sandbergs fortsatta utveckling. Stärkt av ny inspiration deltog han i ett flertal utställningar tillsammans med Ivarson och de verk som utfördes under dessa år kom att leda till konstnärens definitiva genombrott.

Ragnar Sandberg förde ständigt sitt konstnärskap framåt och utvecklade sina väl valda motiv under årens lopp. De uppskattade kompositionerna som föddes under 1930-talet fick ofta följa med under konstnärens senare år och han utmanade sig själv genom en gradvis förnyelse av färg och form. Till några av Sandbergs mest älskade motiv hör sviterna med glada badgäster från stränderna vid västkusten, flanerande sällskap vid Lilla Bommen i Göteborg och män och kvinnor omgivna av flygande måsar. Till den senare kategorin hör auktionens mästerliga skildring ”Gubbe med måsar”, sannolikt utförd under 1940-talet då konstnärens produktion var som mest framstående. Det sena 1930-talets och tidiga 1940-talets måleri visar en sanslös kolorism, djärv och självständig likväl som sval och känsloladdad. Kanske är det koloriten i denna ljuvliga bild som utmärker sig allra mest – Sandberg lyckas som få andra konstnärer sammanföra nyanser till raffinerande och sensationella skapelser. De skimrande tonerna i gult, vitt och blått med små nyanser av lila är alla kontraster men framkallar även magiska samspel och idylliska illusioner. De subtila detaljerna i målningen framträder ju mer man tillåts studera denna livfulla komposition, genom sitt omedelbara ögonblicksmåleri skapar Ragnar Sandberg en bild som fullkomligt sjuder av liv och rörelse. Konstnären själv menade att de friska motiven skapades genom bibehållandet av ett öppet sinne: ”Det straffar sig alltid att inte oavbrutet söka befria ögat från känslans despotism och intellektets tyranni. Det är inte fönstret som avgör vilken gäst som är väntad”.

Sviterna med flaxande måsar inledde Sandberg under det sena 1930-talet men under 1950-talets slut upptog han det på nytt. Det var inom denna serie av målningar som Sandberg sökte det uttrycksfulla samspelet mellan form som föränderlig volym och form som ornament. Inom hans konstnärskap frambringade detta en särskild drivkraft som kommer till uttryck genom en hänförande penselföring. Den sanna inspirationen fann Ragnar Sandberg i sin älskade hemstad Göteborg där han åter bosatte sig efter studier i Frankrike. Med stor entusiasm utforskade han stadens alla hörn genom dagliga utflykter och studerade ingående det myllrande folklivet vid torgen och kanalen. Ljud, ljus och färger fångade Sandbergs intresse liksom människor och djur. Vid utförandet av motiven med flaxande måsar målades varje fågel med stor omsorg och placerades på duken så att helheten blev beroende av detaljerna. Täcktes en fågel med handen kunde genast konstateras att samtliga behövdes. Tillsammans bildar de en strålande symfoni av rörelse, bärande det vackraste av färgskimmer.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Jeanna Ahlin

Intendent

Modern och samtida konst
Tel: 0734-32 41 45
ahlin@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information