Logga in

Olle Baertling (1911‑1981)

”Dynamique noir blanc rouge bleu”.


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 18-19 november 2020


Nr. 430 Olle Baertling (1911‑1981). ”Dynamique noir blanc rouge bleu”. Signerad och daterad Bærtling 1952 sept.-nov a tergo samt daterad på spännramen. Olja på duk, 130 x 81 cm.

UTROP

400.000 – 500.000 SEK
€ 39.000 – 48.000

PROVENIENS

Galleri Konstruktiv Tendens, Stockholm.
En betydande svensk privatsamling, förvärvad från ovanstående.


Fokus

Olle Baertlings tidiga exempel på den öppna formen

Olle Bærtling är en av våra största svenska konstnärer, som också rönt stort intresse utomlands. Bærtlings konstnärliga karriär kan ses som en process där han steg för steg utvecklade sin nonfiguration och till slut nådde sitt karaktäristiska och fulländade formspråk. Efter andra världskrigets slut reste Bærtling till Paris och inspirerades av konstnärer som Victor Vasarely, Fernand Léger och André Lhote – konstnärskap som kännetecknades av en omisskännlig känsla för färg och form. Själv rörde sig Bærtlings tidiga figurativa expressionism allt mer mot det nonfigurativa. Under det tidiga 1950-talet tog Olle Bærtling allt längre ledigheter från sitt bankarbete på Skandinaviska Banken och fokuserade allt mer på sin karriär som konstnär. I sitt sökande efter “formen” fann han de parisiska avantgarde-gallerierna och blev bekant med konstnären Auguste Herbin, vars konstruktiva ideal blev avgörande för hans fortsatta utveckling. Herbin presenterade Bærtling för konstnärerna i sammanslutningen Réalités Nouvelles, en konstnärsgrupp som den framsynta galleristen Denise René främst intresserade sig av. Denise René var en mycket framstående gallerist i Paris och särskilt betydelsefull för det nonfigurativa måleriets genombrott under 1950-talet. Genom Herbin introducerades Olle Bærtling till René och genom hennes goda sinne för affärsverksamhet nådde Bærtling stor framgång under seklets mitt.

1950-talet blir således det viktigaste decenniet för Olle Bærtlings konst. Bærtling börjar nu skapa en helt egen stil där trianglar och diagonaler blir huvudtemat. När Bærtling väl försvurit sig åt det nonfigurativa, börjar han “konstruera” tavlor. Från geometriska grundelement bygger han upp en ny bildvärld av måttförhållanden, proportioner och syntetiska, programmerade färgklanger. År 1952 finner Bærtling sin “öppna form”, den öppna triangeln med spetsig vinkel som uttrycker hastighet, vilket vi i auktionens målning ser ett tidigt exempel på. I begreppet “den öppna formen” strävade Bærtling efter att avbilda rymd och rörelse genom sina geometriska former som fortsätter utanför bildens yta, allt som finns i bildytan förs ut i ramkanten och vidare.

Till skillnad från modernisterna i början av 1900-talet hade Olle Bærtling inte för avsikt att förändra världen med sin konst. I en artikel i tidskriften Arkitektur skriver Bærtling: “Den skapande konstnären är fri och måste vara i sitt skapande. Han har intet att göra med något annat, det sociala, det politiska etc. Överhuvudtaget intet att göra med samhället och dess kompromisser. Han har bara att göra med den inre verkligheten, de krafter som styr allt, osynliga, men icke desto mindre människans största kraftkälla och verkliga realitet, förutsättningen för allt framåtskridande, skapare av den kultur vi kallar vår.”


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Jeanna Ahlin

Intendent

Modern och samtida konst
Tel: 0734-32 41 45
ahlin@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information