Logga in

Ola Billgren (1940‑2001)

”Tidningsläsare”


Klubbad för 1.500.000 kr vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 16-18 juni 2020


Nr. 772 Ola Billgren (1940‑2001) ”Tidningsläsare”. Signerad och daterad Ola Billgren -2000 a tergo. Olja på duk, 124 x 137 cm.

UTROP

500.000 – 700.000 SEK
€ 47.000 – 66.000

PROVENIENS

Galerie Leger, Malmö.
Svensk privatsamling, förvärvad från ovanstående.


Fokus

Ola Billgrens “Tidningsläsare” – ett mästerverk i flammande rött

En av Skandinaviens mest betydande konstnärer i sin generation, Ola Billgren, får sitt genombrott på 1960-talet med ett avbildande, urbant och nyrealistiskt måleri. Dessa tidiga ögonblicksbilder var baserade på kamerans urvalsprincip. Foto och film från tiden gjorde ett lika stort, om inte större, intryck på Billgren än något annat samtida måleri. Med sin fotorealism rönte han stor nationell uppmärksamhet och kom att representera Sverige på en rad utställningar, däribland Ungdomsbiennalen i Paris 1967 och 1971 och Biennalen i Venedig 1976. Dessa uttryck bearbetas och vidareutvecklas in på 70-talet då människan får en allt mer central roll i måleriet. Till synes uttryckslösa modeller samspelar med och närmast levandegörs av sina respektive miljöer. Med tiden bryter Billgren stegvis med fotorealismen då 70-tal övergår i 80-tal till förmån för den måleriskt svärmade ingång i konsten som han skulle komma att kalla för “romantiska landskap” och “cityscapes”. En brytpunkt som enligt honom själv föregicks av en konstnärlig kris. Arbeten med collage, som inleddes 1981, hade en avgörande betydelse. Dessa fragmentariska, abstraherade färgsymfonier dominerar 80-talet ut.

Under 90-talet får Billgrens måleri åter en figurativ utgångspunkt, om än sporadiskt och med en mer målerisk hand. Vid decenniets början är figurationen ännu framträdande, för att snart tyna bort till förmån för en palett nästan helt begränsad till ett antal kadmiumröda valörer. Billgren visar sina första måttlösa och intensiva “Studier i rött” på Moderna Dansteatern i Stockholm 1995. Den accentuerade röda färgen, med sitt värmande och intima – men också sårbara uttrycksvärde, är en effekt som vi kan se Billgren tillämpa redan i porträttet “Fröken i April” från 1966, och som vidareutvecklades långt senare, noterbart i “Procession” från 1987 och “Sevillamorgon” från 1989.

Billgrens “röda period” pågick med vissa undantag ända in på slutet. Auktionens “Tidningsläsare” är utförd år 2000. I november året därpå går han bort efter en tids sjukdom. Han hade då övergått till ett utdraget, abstrakt gestaltande av bildrummet, ofta med utgångspunkt i det känsloladdade röda färgregistret. Det vagt avbildade, erinrande om Billgrens fotografiska tendenser, är ömsom utdraget och ömsom täckt av färglager till den grad då endast titlarna vittnar om motiven, som i “Pianist” från 1998 eller “Pompejansk Interiör I” från 1996, idag i samlingarna på Louisiana Museum of Modern Art i Humlebæk. I “Tidningsläsare” skönjer vi trots allt en figur även utan den deskriptiva titelns hjälp; konturerna av en man sittandes på trottoarkanten med en dagstidning. Viss teknisk inspiration lär den tyske konstnären Gerhard Richter ha skänkt Billgren i sitt flitiga användande av metallrakeln för att uppnå sin skrapade koloristiska bildvärld.

I publikationen Ola Billgren: Måleri / Paintings från 2000 beskriver Anne Ring Petersen Billgrens röda period ingående, om hur målningarnas “mättade rödhet och kroppsstora format bär på utpräglat kroppsliga associationer till lidelse, euforins, erotikens och aggressionens rika känsloregister. Men de associerar också till kärleksfullt omslutande moderlighet, till livgivande kraft och i vidare mening till ett ursprungligt tillstånd av samhörighet: den ännu oföddes symbios med modern, lyckligt ovetande om det första åtskiljandet som inträdandet i livet också innebär, och intet anande om det sista åtskiljandet som är livets oundvikliga utgång.” Med “Tidningsläsare” exploaterar Billgren den röda färgens uttrycksmöjligheter till sin spets. En brännande intensiv exkursion i dess förmåga att skapa glödande och atmosfärmättade rum.

Ola Billgren finns idag representerad vid ett flertal museer både i Sverige och utomlands. Ett av hans monumentalverk “Paris” från 1973 återfinns i samlingarna vid Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou i Paris och hans verk visas även på Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Statens Museum for Kunst i Köpenhamn, Museum für Kunst- und Kulturgeschichte i Lübeck samt Louisiana Museum of Modern Art i Humlebæck.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Jeanna Ahlin

Intendent

Modern och samtida konst
Tel: 0734-32 41 45
ahlin@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information