Logga in

Ola Billgren (1940‑2001)

”Providence”


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 18-19 november 2020


Nr. 498 Ola Billgren (1940‑2001). ”Providence”. Signerad och daterad Ola Billgren -87 a tergo. Olja på duk, 157 x 152 cm.

UTROP

300.000 – 400.000 SEK
€ 29.000 – 39.000

PROVENIENS

Svensk privatsamling, förvärvad direkt från konstnären av förutvarande ägare.

UTSTÄLLD

Östergötlands länsmuseum, Bohusläns museum, Bildmuseet i Umeå och Jönköpings läns museum/konstförening, ”Landskap med torn”, 1994‑1995.

LITTERATUR

Östergötlands länsmuseums förlag och författarna, Landskap med torn, utställningskatalog, 1986, avbildad s. 15.


Fokus

Ola Billgrens “Providence”

Som representant för den så kallade svenska nyrealismen fick Ola Billgren sitt stora genombrott i mitten av 1960-talet. Detta avbildande måleri som Billgren uppvisade under decenniet som följde kan närmast liknas vid hastiga ögonblicksbilder ur dokumentära sammanhang eller rentav privata fotoalbum, lika tillrättalagda som de känns slumpartade. Tidens masskultur och medieexplosion, där fotografiska och filmiska uttryck fick allt större betydelse gjorde ett märkbart avtryck på Billgren, som tillsammans med sina samtida fick förhålla sig till en förändrad och i allt högre grad komplicerad bild av verkligheten. Detta bearbetar han genom att problematisera det avbildande som skulle bygga på andrahandsintryck från bilder, en indirekt form av verklighetsskildring.

Dessa uttryck bearbetar han in på 70-talet då människan får en allt mer central roll i måleriet. Till synes uttryckslösa modeller samspelar med och närmast levandegörs av sina respektive miljöer. Pendeln mellan subjektivitet och objektivitet är ständigt gungande, och hans måleri är som brottstycken ur större sammanhang i tid och rum. 70-tal övergår i 80-tal och Billgren bryter så småningom med realismen till förmån för den måleriskt svärmade ingång i konsten som han skulle komma att kalla för “romantiska landskap”. En brytpunkt som enligt honom själv föregicks av en konstnärlig kris. Dessa fragmentariska, abstraherade färgsymfonier dominerar 80-talet ut, men då och då framträder även människan.

I “Providence” från 1987 får Billgrens måleri åter en figurativ utgångspunkt, om än med en mer målerisk hand. Det skulle ännu dröja ett par år innan han visar sina intensiva och närmast måttlösa “Studier i rött” på Moderna Dansteatern i Stockholm vid mitten av 90-talet. Till skillnad från många av dessa kompositioner som skulle dominera Billgrens konstnärskap under 90-talet, är figurationen i “Providence” ännu framträdande, sprungen ur en tid då Billgren ofta försökte fånga dynamiken i stadslandskapet, men också intimiteten hos dess invånare. Ur skuggorna framträder ett mansansikte med ögon och näsa ännu höljt i dunkel, närmast maskerad.

Det är ännu figurationen som framträder tydligast, men att Billgren snart skulle tillämpa en palett nästan helt begränsad till ett antal kadmiumröda valörer känns också som en naturlig utveckling. Den accentuerade lysande röda färgen, med sitt värmande och intima – men också sårbara uttrycksvärde, en effekt som vi kan se Billgren tillämpa redan i porträttet “Fröken i April” från 1966. I “Providence” framträder denna mångstämmiga färg i ett klart lysande fält. Motsägelsefull som den är skänker den lika tilldragande som aggressiva röda färgen målningen värme och intimitet, samtidigt som den förstärker den mänskliga gestaltens sårbarhet.

Ola Billgren finns idag representerad vid ett flertal museer både i Sverige och utomlands. Ett av hans monumentalverk, “Paris” från 1973 återfinns i samlingarna vid Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou i Paris och hans verk visas även på Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Statens Museum for Kunst i Köpenhamn, Museum für Kunst- und Kulturgeschichte i Lübeck samt Louisiana Museum of Modern Art i Humlebæck.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Jeanna Ahlin

Intendent

Modern och samtida konst
Tel: 0734-32 41 45
ahlin@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information