Logga in

Ola Billgren (1940‑2001)

”Målning”


Klubbad för 780.000 kr vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 16-18 juni 2020


Nr. 771 Ola Billgren (1940‑2001) ”Målning”. Signerad och daterad Ola Billgren -67 a tergo. Olja på duk, 54 x 38 cm.

UTROP

300.000 – 350.000 SEK
€ 28.000 – 33.000

UTSTÄLLD

Krognoshuset, Lund, ”Ola Billgren Aura”, 21 januari-4 februari 1968.
Länsmuseet Gävleborg, Gävle, ”Ola Billgren”, mars 1968.
Galleri 69, Göteborg, ”Ola Billgren: målningar 1963‑73”.
Rooseum – Center for Contemporary Art, Malmö, ”Ola Billgren – En retrospektiv”, 14 maj-4 augusti 1991.

LITTERATUR

Galleri 69, Göteborg, Ola Billgren: målningar 1963‑73, 1973, avbildad helsida plansch 65.
Douglas Feuk och Lars Nittve (red.), Ola Billgren – En retrospektiv. Album, vol. I, 1991, upptagen samt avbildad.


Fokus

“Målning” av Ola Billgren – När fotografi förenas med måleri

Som representant för den så kallade svenska nyrealismen fick Ola Billgren sitt stora genombrott i mitten av 1960-talet. Detta avbildande måleri som Billgren uppvisade kan närmast liknas vid hastiga ögonblicksbilder ur dokumentära sammanhang eller rentav privata fotoalbum, lika tillrättalagda som de känns slumpartade. Orsakerna till denna återgång till den avbildande konsten förefaller noga uträknade. En ambition att skapa en världsbild fri från illusioner genom att avmytifiera måleriet. I en samling anteckningar från 1963 publicerade i samband med den retrospektiva utställning kring Billgrens konst som presenterades på Rooseum i Malmö 1991 beskriver han själv dessa bidragande faktorer som “nya upplevelser av det föremålsliga, tröttheten inför det abstrakta liksom behovet av en frigörelse från det naturlyriska, det litterära, det metaforiska” och framför allt “tron på möjligheten att genom måleriet kunna skapa en ny verklighetssyn.”

Billgren betonar friheten i det oförutsedda då verkligheten betraktas ur en ny synvinkel. Tidens masskultur, där fotografiska och filmiska uttryck fick allt större betydelse gjorde ett märkbart avtryck på Billgren, som tillsammans med sina samtida fick förhålla sig till en förändrad och i allt högre grad komplicerad bild av verkligheten. Detta bearbetar han genom att problematisera det avbildande som skulle bygga på andrahandsintryck från bilder, en indirekt form av verklighetsskildring.

Auktionens “Målning” är en sällsam kvällsbild utförd år 1967, under en tid då Billgren var starkt influerad av den franske författaren Alain Robbet-Grillet, som ville göra upp med den romantiska konstnärsrollen och propagera för ett osentimentalt, objektivt seende. I “Målning” är tillämpandet av kamerans urvalsprincip tydlig. Kompositionen tycks slumpartad och motivbeskärningen är för Billgren karaktäristiskt abrupt. En motoryacht flyter stilla uppför floden medan en person kliver in i hytten och ansluter till sällskapet inuti. Det varma skenet inifrån hytten bryter genom det kalla skymningsljuset utanför. Likt många av Billgrens kompositioner från tiden är de avbildade personerna objektivt avbildade, perifert placerade, ofta skymda och bortvända. Ett grepp som förtätar känslor av avstånd och frånvaro, men ofta lämnas betraktaren med en kvarvarande sinnlig närvaro. De avporträtterade i Billgrens målningar ger oss verktyg nog för att kunna pussla ihop ett sammanhang, men de representerar sällan, om någonsin. När dessa fotografiska utsnitt lämnar oss utan historia likt ett brottstycke av ett större sammanhang i tid och rum, förmår vi oss kanske att stanna upp vid själva upplevelsen av det rena seendet.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Jeanna Ahlin

Intendent

Modern och samtida konst
Tel: 0734-32 41 45
ahlin@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information