Logga in

Louis Jean Desprez (1743‑1804)

”Vue du Chateau Royal de Drottningholm de l’avenue de Stockholm, où on découvre les deux Ponts qui communiquent avec la terre ferme”


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 8-10 december 2021


Nr. 56 Louis Jean Desprez (1743‑1804). ”Vue du Chateau Royal de Drottningholm de l’avenue de Stockholm, où on découvre les deux Ponts qui communiquent avec la terre ferme”. Tusch och akvarell på papper, 41 x 60,5 cm (bildmått).

UTROP

250.000 – 300.000 SEK
€ 25.000 – 30.000

PROVENIENS

Grevliga ätten Wachtmeister af Johannishus, Trolleberg, Flackarps socken, Bara Härad.

LITTERATUR

Nils G. Wollin, Desprez i Sverige – Louis Jean Desprez’ verksamhet 1784‑1804, 1936, Desprez’ arbete med Drottningsholmsbron omnämnt s. 56.


Fokus

Louis Jean Desprez i kungens tjänst

Gustav III:s möte med den franske arkitekten Louis Jean Desprez i Rom skulle i allra högsta grad komma att prägla den konstnärliga utvecklingen i Stockholm. Vid sidan av Johan Tobias Sergel blev Desprez den mest uppmärksammade konstnären i Sverige vid 1700-talets slut. Trots stora framgångar som teaterdekoratör och arkitekt var hans kanske viktigaste roll att representera länken som kungens kontakt med den franska och italienska konsten.

När Gustav III var på sin italienska resa 1783-84 kom han i kontakt med och engagerade många konstnärer. I Louis Jean Desprez fann han en ytterst skicklig och mångsidig konstnär, och beställde av honom en första målning föreställande påvens juldagsmässa i Peterskyrkan som bevistades av kungen själv. Detta blev startskottet för ett långtgående samarbete. Genom rekommendationer av bland andra Sergel skulle denna fantasifulla konstnär åta sig uppdraget att rita dekorationer till Adelcrantz nyuppförda operahus i Stockholm. Det kontrakt som upprättades i Rom den 28 april 1784 på två år, skulle framöver länka honom samman med det gustavianska skedet. Desprez flyttade till Stockholm och målade beställningsverk med scener ur Gustav III:s ryska krig vid sidan av teaterscenerier. Han väckte sensation genom storslagen teaterdekor till pjäsen ”Gustav Adolf och Ebba Brahe” samt operorna ”Frigga” och ”Gustav Wasa”. Desprez fick ett varmt stöd och uppskattning från sin kungliga uppdragsgivare. Kontraktet förlängdes och Desprez kom att dela sitt arbete som kunglig arkitekt mellan Haga och Drottningholm. Hans berömda förslag till det storslagna Stora Haga slott uppfördes aldrig, men på Haga kan man ännu idag uppleva hans kinesiska paviljong och Koppartälten. I Uppsala uppfördes Linneanum i den Botaniska trädgården efter Desprez ritningar.

Desprez andra kontrakt med Gustav III innefattade förutom kompositioner av teaterdekorationer, även att han skulle ge förslag till festliga anordningar på kungens begäran. Ett exempel var invigningen av den nya Drottningholmsbron. Brobyggnaden mellan Lovö och fastlandet hade påtänkts redan under Adolf Fredriks tid, och uppdraget gick till Carl Fredrik Adelcrantz. Invigningen av den nya Drottningholmsbron mellan Lovö och Kärsö stod den 19 augusti 1787 och till denna utförde Desprez flera förslag till festdekorationer. Förslagen präglas av en romantiserande klassicism, just som i många av hans teaterdekorationer. Vid det östra landfästet föreslog han ett ”Paestiskt tempel”, som med sin grekiska tempelfasad skulle verka stämningsväckande. På andra sidan skulle ett ”Rome Antique” placeras. De klassicistiska byggnadernas siluetter mot aftonhimlen, reflektionerna från facklorna mot fasaderna samt de paraderande militärernas hornmusik torde gett en smått fantastisk effekt. Nils G. Wollin påpekar att effektsökeriet var ”också i allra högsta grad karakteristisk för den estetiska mentalitet, som präglade samarbetet mellan Gustav III och Desprez.”

I auktionens magnifika akvarell betitlad ”Vue du Chateau Royal de Drottningholm de l’avenue de Stockholm, ou on découvre les deux Ponts qui communiquent avec la terre ferme” har Louis Jean Desprez avbildat bron mot Drottningholms slott. Brons sträckning mot slottet överensstämmer ej med verkligheten utan den av C. F. Adelcrantz ritade bron låg längre norrut. Desprez visar här istället en idealbild efter eget huvud med bron vid slottets mittaxel. Den akvarellerade teckningen med sina rika detaljer avbildar en procession uppställd med Drottningholms slott som fond. Likt en scendekor med ett djupt perspektiv gör konstnären bilden intressant både med den scen som försiggår i förgrunden i form av uppställda vagnar, kavallerister på rad samt ett högtidligt möte, och den parad som utspelar sig på bron. 

Louis Jean Desprez skulle förbli i Sverige i återstoden av sitt liv och återsåg aldrig Italien eller hemlandet Frankrike. Han sägs ha varit en man med rik fantasi, ett eldigt temperament och en säkert tecknande hand, som synnerligen vann kungens gunst. Han hade flera elever, bland andra Carl Christoffer Gjörwell och Fredrik Blom, och utövade stort inflytande på konstutvecklingen och den svenska arkitekturen under nyklassicismen.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Julia Unge Sörling

Intendent

Klassisk och äldre konst
Tel: 0701-08 14 08
sorling@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information