Logga in

Lena Cronqvist (född 1938)

”Spegling”


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 18-19 november 2020


Nr. 489 Lena Cronqvist (född 1938). ”Spegling”. Signerad och daterad Lena Cronqvist 1982. Olja och tempera på duk, 169 x 125 cm.

UTROP

1.000.000 – 1.500.000 SEK
€ 96.000 – 145.000

UTSTÄLLD

Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Lena Cronqvist”, 2 april -16 maj 1982, kat. nr. 43.
Konstakademien, Stockholm, ”Lena Cronqvist Retrospektivt och aktuellt”, vandringsutställning Sveriges Allmänna Konstförening, 7-29 mars 1987, kat. nr. 40.
Västerås Konstmuseum och Galerie Belle, Västerås, ”Lena Cronqvist Retrospektivt och aktuellt”, vandringsutställning Sveriges Allmänna Konstförening, 4-20 april 1987.
Länsmuseet, Gävle, ”Lena Cronqvist Retrospektivt och aktuellt”, vandringsutställning Sveriges Allmänna Konstförening, 3 maj-8 juni 1987.
Skövde Konsthall, ”Lena Cronqvist Retrospektivt och aktuellt”, vandringsutställning Sveriges Allmänna Konstförening, juli-augusti 1987.
Västerbottens museum, Umeå, ”Lena Cronqvist Retrospektivt och aktuellt”, vandringsutställning Sveriges Allmänna Konstförening, 5 september-18 oktober 1987.
Sundsvalls museum, ”Lena Cronqvist Retrospektivt och aktuellt”, vandringsutställning Sveriges Allmänna Konstförening, 31 oktober-13 december 1987.
Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, ”Lena Cronqvist”, 7 mars-25 oktober 2020.

LITTERATUR

Sveriges Allmänna Konstförening, Lena Cronqvist – Retrospektivt och aktuellt, 1987, avbildad s. 20.
Ingela Lind, Lena Cronqvist – Målningar, 1994, avbildad s. 115.
Mårten Castenfors, Lena Cronqvist, SAK:s årsbok 2003, avbildad s. 80.
Nina Weibull, Spegling och skapande. En studie i Lena Cronqvists Målaren och hennes modell, 2006, målningen “Spegling” avbildad s. 19, 42, 65, 73, 79, 141, 175, 178, 187 och 211.
Prins Eugens Waldemarsudde, Lena Cronqvist, utställningskatalog nr. 135, 2020, avbildad s. 185.


Fokus

”Spegling” – Lena Cronqvists självutlämnande rannsakande av sig själv

Auktionens målning ”Spegling” är en av Lena Cronqvists första på temat ”Målaren och hennes modell”. Detta ämne och röda tråd kom att intressera Lena Cronqvist djupt, under tre år tillkom 23 målningar på samma tema, under åren 1982-1984. Målningarna sammanställdes 1987 för en längre vandringsutställning.

”Det började med skräcken att bli lik min mor och behovet att besvära ödet. En vän hade tagit ett foto av mig studerande mina målningar i en spegel. Där fanns en rörelse som träffade mig: jag tryckte spegeln intill mig som ett spädbarn. Då började jag skissa och målade först mig själv lutad mot spegelns yta. Därefter målade jag mina föräldrars lerhuvuden på socklar. Men det blev för övertydligt, och nu kan man bara skönja mamma som en skugga bakom stolen. Hennes ansikte flyter ihop med en demons i spegelglaset.” Så beskriver Lena Cronqvist själv upprinnelsen till auktionens målning, ”Spegling” från 1982 i ett citat ur SAK:s konstkatalog ”Lena Cronqvist – Retrospektivt och aktuellt” från 1987.

Alltsedan debuten på Galerie Pierre i Stockholm år 1965 har Lena Cronqvist fängslat publiken. Hennes konstnärskap, som sträcker sig över närmare sex decennier, har grundat sig i synnerligen personliga erfarenheter. Jaget har blivit offentligt, utlämnande och rannsakat. Hon har förändrat det svenska konstlandskapet och idag är det ingen som ifrågasätter hennes självklara plats som en av vår tids mest betydelsefulla nordiska konstnärer. Lena Cronqvist berör. Hon kommer nära – ibland för nära. Hon visar sidor av sig själv som vi inte är vana vid att få se. Hon är egensinnig, rättfram och till intet förskönande. Hon söker djupt inom sig själv och livets kriser blir publika. Teman som barnet, uppväxten, moderskapet och personliga svårigheter skildras med en häpnadsväckande ärlighet. Sorg, utsatthet och ilska visar känslor som är brutalt självutlämnande. Livet och döden möts. Att vara människa är inte enkelt.

I auktionens målning ”Spegling” vidgar Lena Cronqvist rummets gränser, vilket konstvetaren Nina Weibull beskrivit med precision: ”På en arbetspall sitter ”Lena”, som konstnär och dotter. På väggen bakom henne finns skuggorna av ”dem”, föräldrarna och den antydda självbilden Afrodite. ”Lena” håller upp en spegel i den ena handen, penslar i den andra. Hennes blick hakar i spegelansiktets blick. Liksom Narcissos före henne lutar hon sig över källan, men ansiktet som möter henne är inte skönare än hennes och inte heller enbart hennes eget. Det är åldrat och skräckinjagande, och hon håller det intill sig på samma sätt som hon höll om spädbarnet i det magiska pump-landet. Här löper samtalet med modersbilden och samtalet med traditionen förtätat samman.” (Utdrag ur SAK:s utställningskatalog ”Lena Cronqvist – Retrospektivt och aktuellt”). År 2005 presenterade Nina Weibull en uppmärksammad avhandling vid Stockholms Universitets konstvetenskapliga institution, om Lena Cronqvists målerisvit ”Målaren och hennes modell”. Avhandlingen gavs även ut i bokform år 2006.

Det är omöjligt att värja sig för Lena Cronqvists förbluffande scener. De sitter kvar, gör ont och skaver, lite som en sticka i fingret man inte får ut. Lämnar ingen oberörd och gör sig påmind när vi minst anar det, ibland träffar känslan oss abrupt likt ett slag i magen. Lena Cronqvists inre blir en del av den yttre verkligheten och gränsen mellan den egna upplevelsen och världen utanför suddas ut. Själv drabbades hon starkt av Francis Bacons måleri på en utställning på Liljevalchs Konsthall, att skildra människan och dess tillkortakommanden har alltsedan dess varit hennes stora kall. I bildsviten ”Målaren och hennes modell” använder hon uteslutande sig själv som modell, hon finns ju alltid tillgänglig. Om auktionens målning skrev museichefen Sune Nordgren år 1990: ”Från 1982 och ett par år framåt återkommer Lena Cronqvist ofta till motivet med sig själv och en spegel. I olika skepnader, som om hon prövade olika roller, håller hon en rund handspegel tätt intill sig. Men det är inte alltid hon ser sitt eget ansikte återkastas. Ibland ser hon, som under spegelns yta, bilden av den åldrade mamman, som en påminnelse om allt förgängligt. Då för Lena spegeln ännu närmare sig, satsar allt på att möta denna hypnotiska blick och med den fria handen griper hon hårt om ett knippe penslar: Till verket!”

En konstnärs kall är att skapa. Hos Lena Cronqvist är det också att bearbeta. Att sätta färg på känslor och på så sätt tala. Hon talar till oss och hon talar med oss.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Jeanna Ahlin

Intendent

Modern och samtida konst
Tel: 0734-32 41 45
ahlin@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information