Logga in
Folkets hus, Barnhusgatan 14 i Stockholm. Okänd fotograf, 1902 (Stockholms stadsmuseum).
Folkets hus, Barnhusgatan 14 i Stockholm. Okänd fotograf, 1902 (Stockholms stadsmuseum).

Konstsamlingen på Folkets Hus i Stockholm


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 13 – 16 juni 2023


År 1901 invigdes Folkets Hus på Barnhusgatan 14 i Stockholm. Det ståtliga huset skulle bland annat husera en stor samlingslokal för omkring 1000 personer, flertalet mindre samlingslokaler, Socialdemokratiska partistyrelsen, Landsorganisationens expedition, Arbetarebiblioteket, tryckeri för Social-Demokraten och Arbetarne, expeditionsrum för ett trettiotal fackförbundsstyrelser, några bostäder samt en rymlig restaurang. I häftet ”Arbetarnes Stockholm” som publicerades samma år som huset stod klart berättades att ”Folkets Hus kommer att blifva samlingspunkten för hela Stockholms arbetarrörelse. Där komma möten att hållas, där blifva fackförbundens expeditioner förlagda och där äfven arbetarepartiets dagliga pressorgan. Allting måste därför blifva solidt och respektabelt på samma gång äfven de estetiska krafven måste söka tillfredsställas. Glädjande nog ha också flera af våra mera framstående konstnärer genom gåfvor tillförsäkrat Folkets Hus möjlighet att smycka vissa salar med gedigna konstverk. Stockholmsarbetarnes Folkets Hus skall bli en heder för dem, därför borgar hela företagets planläggning och dess i alla detaljer omtänksamt iakttagna ändamålsenlighet.”

Så kom huset alltså inte bara att bli en betydelsefull samlingsplats utan även att föräras med en samling synnerligen signifikanta konstverk av flera av de ledande konstnärerna i Sverige verksamma omkring det förra sekelskiftet, verk som oftast donerades av konstnärerna själva. Allan Ellenius skriver i Konstsamlingarna och arbetarrörelsen 1967: ”En rangplats intar de målningar som överlämnades av Konstnärsförbundets ledande män och några av dem närstående konstnärer. Det är inte förvånande att man från detta håll visade intresse för arbetarnas bildningsbehov. Oppositionen mot Konstakademiens föråldrade organisation och kontakten med 80-talsradikalismen hade fört till Förbundets bildande 1886, en konstnärernas fackförening som i sin verksamhet har åtskilliga beröringspunkter med vad som samtidigt skedde inom arbetarrörelsen. … Så kom samlingen att berikas med representativa målningar av bl. a. Eugène Jansson, Karl Nordström, Kreuger, Richard Bergh, Georg Pauli och Carl Larsson.” 

Resultatet blev storslaget och svåröverträffat. Carl Larsson donerade sina studier till utsmyckningarna av Operans foajé, Eugène Jansson bidrog med det kanske mest politiska motivet med sin praktfulla målning av ett förstamajtåg över Gärdet, Richard Bergh skänkte sitt mästerverk ”Riddaren och Jungfrun” (vilken sedan i samförstånd med konstnären införlivades i Thielska galleriets samling i utbyte mot Constantin Meuniers monumentalskulptur av en hamnarbetare) och Nils Kreuger överlämnade en synnerligen finstämd Stockholmsbild. För konstnärerna själva blev deltagandet dels ett sätt att påverka samhället och dels sprida sin konst till en bredare publik som de delade åsikter med. Exempelvis kan nämnas Otto Hesselbom som vid flera tillfällen uttryckt sina sympatier för arbetarnas rättvisa och befogade kamp för förbättrade levnadsvillkor. Ett rörande bevis på detta blir när han våren 1905, alltså vid en tid då han själv hade det besvärligt, valde att donera auktionens hänförande landskapspanorama från Dalsland. I Social-Demokraten har redaktören C.N. Carleson skildrat Hesselboms besök på redaktionen då han bjudit redaktören att komma och välja tavla och de båda tycks ha funnit varandra: ”Nu på lördag bäres en av hans vackraste och största dukar in i Folkets hus. ’Från norra Dal’, heter den, och in i en storslagen natur förflyttar den åskådarn. – Konstnären vill förstås av folket, från vilket han själv utgått, och han gömmer på en oro för att hans tavlor ej skulle komma till folk, som förstår att värdera dem. — Ett par timmar har gått, flugit hän, som tiden går, när man träffar en andligt rik och god människa, Vi resa oss och trycka varmt hans hand, och i vårt tack både för den bekantskap vi gjort och för den tanke han haft på Folkets hus innesluta vi helt visst ett tack från oss alla till konstnären, själv en folkets son, som livligt känner med folket.”

Folkets Hus konstsamling kom under åren att utökas och införlivades sedermera i Norra Latins majestätiska byggnad på Norra Bantorget. Nu har tiden kommit för delar av konstsamlingen att vandra vidare när den här bjuds ut på auktion. I och med detta erbjuds inte bara möjligheten till förvärv av synnerligen betydande verk av konstnärerna Nils Kreuger, Carl Larsson, Otto Hesselbom, Georg Pauli, Artur Bianchini, Niels Björnsson-Möller, Kalle Hedberg och Astrid Kjellberg-Juel utan också möjligheten att ta del av en synnerligen spännande tid i den svenska konsthistorien. 

Se hela samlingen »


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Magnus Bexhed

Verkställande direktör

Tel: 0705-22 12 04
bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information