Logga in

Jacob Hägg (1839‑1931)

”Stockholms ström”


Klubbad för 250.000 kr vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 16-18 juni 2020


Nr. 77 Jacob Hägg (1839‑1931) ”Stockholms ström”. Signerad och daterad J. Hägg 1910. Olja på duk, 45 x 84 cm.

UTROP

150.000 – 175.000 SEK
€ 14.000 – 17.000

PROVENIENS

Konstnärens familj.
Därefter genom arv till nuvarande ägare.

LITTERATUR

Erik Hägg, Amiral Jacob Hägg: hans liv och hans verk – anteckningar av hans äldste son, 1934, upptagen s. 116 som nr. 1 under 1910.
Erik Hägg, Under segel, 1935, avbildad s. 137.
Christer Hägg, Marinmålaren Jacob Hägg, 2003, avbildad s. 203.


Fokus

Jacob Häggs stämningsfulla vy över Stockholms ström

Genom sina otaliga oljemålningar och akvareller har Jacob Hägg (1839-1931) skrivit in sig i konsthistorien som som en av Sveriges främsta marinmålare. Med en lång karriär inom militären nådde Hägg de allra högsta graderna som konteramiral. Som yrkesmilitär kunde Hägg finna inspiration och tack vare sitt öga för detaljer kunde han med stor tillförlitlighet återge ett fartygs alla komponenter. Men Häggs bilder var inte i första hand redogörelser för olika fartygstyper utan skeppsporträtt där konstnären mästerligt fångade stämningar och återgav vattenspeglingar.

Jacob Hägg föddes på Gotland 1839 som son till trävaruhandlaren Axel Hägg. Kanske var det närheten till havet under hans uppväxt liksom intresset för att avbilda vatten och båtar som inspirerade honom till sitt yrkesval. Jacob Hägg började så sin militära bana vid flottan efter utbildning vid Kungliga Sjökrigsskolan 1863 som underlöjtnant. Han reste med fregatten Vanadis på flera långresor till okända farvatten världen över. Parallellt med detta varvade Hägg sin tid med att måla. Hans bilder föregicks av noggranna efterforskningar för att på så sätt få alla detaljer rätt. Han hade ett stort marinhistoriskt intresse och dokumenterade ett stort antal olika fartygstyper i flottan.

I auktionens stämningsfulla verk ”Stockholms ström” utförd 1910 ses några fartyg på redden med huvudstadens siluett som bakgrund. Solens sista strålar skapar ett färgspektrum över himmelen i nyanser från orange till lila. Denna målning som har funnits i konstnärens familjs ägo visar det sjöliv som Stockholm, tack vare sin geografiska placering, åtnjuter, då som idag. Sonen Erik Hägg beskriver fartygen i sin fars verk i Under segel från 1935: ”en jakt till segels och barkskepp till ankars” och illustrationen av målningen i boken följs åt av David Fallströms (1858-1937) poem:

Det skymmer över höjderna på Söder
och Strömmen får en färg av silvergrått.
I väster bortom Mälarn himlen glöder,
som hade upp i brand en världsstad gått.

Kring Sancta Klaras torn och gyllne spira
det ligger kvar ännu en återglans,
som ville aftonsoln till minne vira
av skära liljor där en sista krans.

Liksom i slöjor sveps den gamla staden
med sextonhundratalets gavelhus.
Med sakta smekes ännu slottsfasaden
Av några strimmor purpurfärgat ljus.

På blyinlagda rutorna det brinner,
som hölls därinne kungligt gästabud,
tills ljuset i det sista fönstret svinner
och slottet står där mörkt i nattens skrud.

Då över södra bergen sakta stiger
en jättelykta – guldröd färg den får –
och över Strömmens oror, som ej tiger,
sin spindelväv av drömmar natten slår…


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Julia Unge Sörling

Intendent

Klassisk och äldre konst
Tel: 0701-08 14 08
sorling@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information