Logga in

jacob hägg – en samling

Marinmålarens utsökta känsla för detaljernas betydelse


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 13 – 16 juni 2023


För Jacob Hägg blev kombinationen av ett yrkesverksamt liv inom flottan med det som konstnär ett synnerligen lyckat framgångsrecept. Han räknas som en av våra främsta marinmålare och har med en initierad kunskap och känsla för detaljernas betydelse förmedlat den marina miljön till perfektion. Efter utbildningen vid Kungliga Sjökrigsskolan företogs många långresor till främmande farvatten, hans ständiga följeslagare blev skissboken och varje ledig stund ägnades åt att avbilda den omgivande miljön. Vi möter i hans målningar ståtliga fartyg i mäktiga vattnet i scener som är fulla av rörelse, i vågornas böljande rörelser, ibland hav som upprörts i storm, i skeppens gungande framfart, i molnens rörelse och inte minst i den febrila aktiviteten på däck. Den vardagliga dramatiken för de hårt arbetande sjömännen att tämja fartygens, havens och vindarnas krafter dominerar, likaså gör den imponerande noggrannhet med vilken Jacob Hägg alltid fängslar sin publik. Varje liten detalj i den nautiska anatomin var lika betydelsefull och noggranna studier och efterforskningar företogs innan en målning blev till. 

Auktionen presenterar här en samling konstverk av Jacob Hägg med proveniens från dennes familj. Här finner vi ett imponerande sjöslag i oljemålningen ”Fransk kapare av chasse-marée-typ uppbringar två engelska handelsskepp”, två stycken till storleken mindre oljemålningar, en lavering och inte minst det personliga skissblocket ”Minnen från Karlberg” som består av ett album med 31 stycken teckningar utförda under studieåren 1858-1863 vid Kungliga Sjökrigsskolan.

Jacob Hägg föddes på Gotland och hade därmed en nära anknytning till havet i sig redan från början. Under sin långa karriär lyckades han förena arbetet inom marinen med konstnärskapet på ett synnerligen förtjänstfullt sätt. Särskilt fascinerades han av den engelska kanalen med dess ständiga myller av fartyg och båtar som kom att bli en outsinlig källa till inspiration, själv skriver Jacob Hägg i Svenska Familjejournalen Svea år 1889: 

”Bland de olika fiskebåtarna är ingen så intressant som den franska loggerten chasse marée, som man ibland, ehuru ej riktigt kallar den. Den är ej på långt så när så sjöduglig och i allmänhet så välutrustad som den engelska yawlen eller kuttern, men den tilltalar åskådaren genom sin egendomliga tackling. En annan sak, som gör att ögat föredrager dessa båtar framför de engelska, äro besättningarna. Livliga, pratsamma och klädda i omväxlande dräkter, äger dessa fransmän en omedveten förmåga att bilda måleriska grupper, då däremot de engelska fiskarna, som alltid är klädda i den oundgängliga sydvästen och regnrocken, ger intryck av enformighet, men även av en viss trygghet. Loggerten varierar mycket, såväl i avseende på skrov som tackling och i synnerhet är skärningen av segel tämligen olika. Toppseglet, av vars form man redan kan sluta sig till var loggerten hör hemma, är på loggertar från Normandie och Bretagne jämförelsevis lågt och brett upptill däremot på loggertar från t. ex. Tréport, Dieppe, Boulogne, Calais, Dunkerque med flera vanligen högt och smalt upptill, en naturlig följd av grannskapet av Hollands kuster.” 

Se alla konstverken »


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Magnus Bexhed

Verkställande direktör

Tel: 0705-22 12 04
bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information