Logga in

Anders Lundelius

Byrå Gustavianskt stockholmsarbete


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 14 – 18 juni 2022


Nr 328 Byrå Gustavianskt stockholmsarbete av Anders Lundelius (verksam som hallrättsmästare i Stockholm 1778-1791 samt som ämbetsmästare 1791-1818/23). Ej signerad. Rak form med snedställda hörn på cabrioletformade ben. Fanerad med amarant, jakaranda, citronträ och delvis färgad lönn. Samkomponerad front med tre lådor och intarsiadekor av antikiserande urna samt flankerande fält med grillageverk och fleuroner. Sidostycken med feston samt fleuron i fält med optisk reliefverkan. Beslagsornamentik, draghandtag och nyckelskyltar i brännförgylld brons. Övre lådan med löpande hund och snäcka. Skiva i kalksten. L 112, B 55, H 86 cm.

UTROP

80.000 – 100.000 SEK
€ 7.600 – 10.000

PROVENIENS

Erik Andersgården, Nora.

LITTERATUR

Torsten Sylvén, Mästarnas Möbler – Stockholmsarbeten 1700-1850, 1996, jämför med byrå av Lundelius s. 247


Fokus

Högklassig byrå av Anders Lundelius

Efter att ha gått i lära hos alrotsmästaren Jacob Sjölin i Köping blev Anders Lundelius gesäll hos densamme år 1770 och verksam i verkstaden fram till år 1774. Vid det laget var det dags att lämna den slumrande provinsstaden för att ytterligare fördjupa sig i yrket. Vart Lundelius styrde sin väg är okänt men det står klart vid betraktande av hans produktion att hans gesällvandring måste ha innehållit en utbildning hos en mästare som behärskade intarsiakonst. Något som han ej fått hos sin läromästare Jacob Sjölin. 

Slutet av sin gesälltid spenderade Lundelius hos hallrättsmästaren Anders Scherling innan han själv blev mästare under densamme 1778. Att bli mästare under hallrätten och inte vara en del av skrågemenskapen i snickarämbetet var under 1700-talet en alternativ väg för snickargesäller att få utöva sitt yrke med egen verkstad. Som fenomen var det också ett sätt för myndigheterna att lätta på snickarämbetets ensamrätt till möbeltillverkning och främja konkurrens. Precis som i fallet med snickarämbetet behövdes dock ett mästerstycke tillverkas och godkännas under inseende av två utnämnda skådemästare. Anders Lundelius mästerstycke var en byrå och sannolikt var den inte helt olik den nu aktuella.

Auktionens byrå är utförd under tydligt inflytande av den nya nyklassicistiska möbelkonst som introducerades i och med Georg Haupts återkomst till Stockholm och tillverkandet av hans mästerstycke år 1770. Lundelius var som snickare en del av den så kallade ”Hauptepoken” där han tillsammans med kollegor som Johan Neijber, Gottlieb Iwersson, Gustaf Foltiern och Niclas Korp tillverkade byråar efter Haupts förlaga med samkomponerad front med intarsiadekor och cabrioletsvängda ben. 

Den nu aktuella byrån är ett sällsynt lyckat exempel på detta och kan dateras till Lundelius tidiga verksamhet omkring 1780.  Han uppvisar i auktionens byrå en stor skicklighet i inläggningskonsten med vacker inlagda urna och lagerfestoner. Tillsammans med de brännförgyllda applicerade bronserna utgör den en sann gustaviansk lyxmöbel.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Karl-Magnus Törnros

Intendent

Klassiska möbler, äldre konsthantverk och silver
Tel: 0720-77 82 30
tornros@uppsalaauktion.se

Magnus Bexhed

Verkställande direktör

Tel: 0705-22 12 04
bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information