Logga in

Gustaf Fjaestad (1868‑1948)

Rimfrost över frusen sjö i solbelyst landskap


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 13 – 16 juni 2023


Nr 366 Gustaf Fjaestad (1868‑1948). Rimfrost över frusen sjö i solbelyst landskap. Signerad och daterad Fjæstad. 27. Olja på duk, 117 x 160 cm.

UTROP

400.000 – 500.000 SEK
€ 35.000 – 44.000

PROVENIENS

Bukowskis, Stockholm, 4 juni 2015, kat. nr 912.
Svensk privatsamling.


Fokus

Gustaf Fjaestad

Sökandet efter det oändliga

Gustaf Fjaestad kan ses som en självständig avantgardist från början till slutet av sin konstnärskarriär. Stilar som kubism, surrealism och dadaism var riktningar som lockade andra svenska konstnärer, men dessa undveks minutiöst av Fjaestad. Han var totalt ointresserad av att ägna sin konst åt förvanskade av naturen och ville måla naturen som den uppenbarade sig för honom med ett djupare dolt budskap. Auktionens målning är slående på många sätt. Inte många målningar känns så långt från stilar och ideal som denna kärleksförklaring till naturen och vinterlandskapet i det värmländska landskapet kring sjön Racken. Fjaestad beskrev själv sitt sökande efter livets gåta och oändligheten i ett brev till ärkebiskopen Nathan Söderblom: ”Men hur kan det finnas någon förklaring på sambandet mellan oss människokryp och det oändliga. På den frågan har vår tids vetenskapsmän utan att avse det även givit oss svar. Det lär att allt som finnes till i skapelsen är innerst endast olika slags vibrationer. Teosofin talar även speciellt om tre olika vibrationer så vida åtskilda att fast de röra sig det ena inom det andra någon friktion ej behöver uppstå. Nämligen det Materiella, Psykiska o det Andliga”. Fjaestad nämner ytterligare vid ett tillfälle: ”Konsten anser jag vara analog med sanningen”, ett citat som visar hans sökande efter en inre sanning i konsten.

I ett av de för teosofin viktigaste litterära verken av Madame Blavatsky likställs teosofin med en stråle av vitt ljus. De skilda religionerna och filosofierna delas upp i det vita ljuset till ett stort färgspektrum. Dessa externa livsåskådningar innehåller en del av den eviga sanningen som återfinns i det vita ljuset men också ”orena” beståndsdelar. Genom att förena dessa olika beståndsdelar kan teosofen skapa sanningens ursprungliga ljus. Fjaestad bidrar även genom sin punkteknik med dess stora färgspektrum att skapa teosofins eviga ljus i den vita snön. Fjaestad skapar ytterligare genom sin punkteknik i kombination med konturritandet den vibration som han nämner i sitt teosofiskt inspirerade brev till Nathan Söderblom. Teosofen ser materia och anden som likställda, anden är endast en mer raffinerad form av materian. Filosofen Rudolf Steiner beskriver materian och anden i form av vatten och is med följande ord: ”Det som är materia förhåller sig till anden som is till vatten. Löser ni upp isen, blir den till vatten. Löser ni upp materien, så försvinner den som materia och blir ande. Allt som är materia, är ande, andens yttre uppenbarelseform.” Det är dessa filosofier som med stor sannolikhet låg till grund till Fjaestads förkärlek till snö, is och vatten. 

Auktionens grandiosa målning sammanfogar dessa beståndsdelar och är ett exemplariskt utsnitt ur vad som är Gustaf Fjaestads konstnärskap. Förgrundens snötäckta mjukt böljande strandkant och stenar och björkarnas av rimfrost täckta grenverk ramar in målningens perspektiv. Det frusna vattnet över sjön har skildrats med ett expressivt driv där den blanka isen skildrats med ett kryssmanér som vackert kontrasterar mot snöfläckarna. I verkligheten och i Fjaestads vinterlandskap och skildringar av snö är den nästan aldrig helt vit. Snön tar helt beroende av externa förhållanden som ljus, väder och temperatur dess färger som kan skifta från grå, blå, lila till orange och röd. Få har genom historien så väl som Gustaf Fjaestad fångat vår längtan till den obefläckade vackra svenska naturen och i synnerhet det omfamnande vinterlandskapet. 


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Magnus Bexhed

Verkställande direktör

Tel: 0705-22 12 04
bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information