Logga in

Gustaf Fjaestad (1868‑1948)

”Rimfrost i sol”


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 8-10 december 2021


Nr. 140 Gustaf Fjaestad (1868‑1948). ”Rimfrost i sol”. Signerad och daterad G Fjaestad 31. Olja på pannå, 103 x 127 cm.

UTROP

300.000 – 400.000 SEK
€ 30.000 – 40.000

PROVENIENS

Bukowskis, Stockholm, 31 oktober-3 november 1978, kat. nr. 34.


Fokus

En kärleksförklaring till vinterlandskapet vid Racken

Gustaf Fjaestad anses onekligen vara en av de främsta skildrarna av vinterlandskap inom den svenska konsthistorien och har genom historien givits epitetet ”rimfrostens mästare”. Fjaestad uppmärksammades av kritiker och i press både inom landets gränser och internationellt. I en artikel i Manchester Guardian i november 1925 skriver en kritiker: ”Det finns inga levande varelser på hans bilder, men istället ger han naturen ett pulserande liv. Han skänker livets andedräkt till snön, isen, vattnet, solljuset, himlen, björkarna, tallarna, till allt levande […] Han låter snön berätta sin egen historia […] Han visar inte bara isens yta, utan dessutom dess djup, dess kropp och själ”. Citatet ur den brittiska dagstidningen är intressant då det öppnar upp för tolkningar av Fjaestads motiv på ett djupare plan än det enbart dekorativa. Fjaestad, som var praktiserande och missionerande teosof som skrev egna manus och höll föredrag, nämner vid ett tillfälle att ”Konsten anser jag vara analog med sanningen”. Denna livsåskådning visar på Fjaestads teosofiska influens i hans inre sökande efter sanningen i måleriet. Fjaestads förmåga att ge liv, värme och skapa en inbjudande känsla åt de karga vinterlandskapen är vad som gör konstnären till en unik skildrare av den skandinaviska vintern. Gustaf Fjaestad är representerad både genom konstnärens måleri och konsthantverk på landets mest framstående institutioner som exempelvis Nationalmuseum och Thielska Galleriet.

Det finns i Gustaf Fjaestads vintermotiv ett kärleksförhållande till snön och snölandskapet som vi nordbor förstår, den träffar oss rakt in i själen. Fjaestad har vid ett tillfälle sagt att: ”Vintern visar sig inte för mig som ett tyranniskt monster, utan fylld av en ren och lugn ande”. En målning som bevisar Fjaestads storhet är auktionens magnifika ”Rimfrost i sol” utförd 1931. Verket föreställer ett frostbitet värmländskt vinterlandskap med en istäckt sjö där en eka ligger uppdragen på stranden. Vad som är återkommande i de flesta av Fjaestads vinterbilder är att de inte sällan inkluderar spår av människor eller djurs påverkan på vinterlandskapet, här i form av ekan. I auktionens målning tycks hela världen visas i full vinterskrud, rofylld, ren och lugn.

I auktionens hänförande målning “Rimfrost i sol” skapar Fjaestad med hjälp av sin penselföring och färgval vid första anblicken ett inbjudande gnistrande snötungt landskap. Fjaestad skildrar vinterlandskapet med en personlig ödmjukhet, som om han vore en del av naturen, ej som dess härskare och överman. Den igenkännbara rimfrosten på trädens grenar ramar in och skapar en portal där betraktaren leds in i bilden. Enligt den teosofiska läran är snön en mjukare och finare materia än den jordliga verkligheten som döljs under den graciösa materian. Fjaestad har i auktionens målning tonat ned den starka kontureringen på exempelvis de frostbitna barrträden i bakgrunden som är återkommande i konstnärens œuvre. Genom denna mer graciösa penselföring skapar konstnären en mjukare andaktsfull avbildning av snön i landskapet. Juxtapositionen mellan den vördnadsfulla framställningen av landskapet och den pointillistiska teknik som Fjaestad använt för att skildra snön skapar en magisk, praktfull och vibrerande kärleksförklaring till snön och vinterlandskapet.

Målningens bildstruktur går efter ett koncept som konstnären utvecklade tidigt i sina genombrottsmålningar. Denna struktur och komposition kom att följa Fjaestad genom hans karriär. Målningens förgrund domineras av en snötäckt strandkant i skugga, till vänster i bildfältet skymtas ett buskage med grenverk tyngt av rimfrost vid strandkanten. Den snötäckta ekan som tålmodigt väntar på vår och sommarvärme ges en mer central del i förgrunden. Till höger uppenbarar sig mer framträdande och fylligare buskage full av rimfrost. Trädet dominerar nästan en tredjedel av hela dukens yta. I kompositionen består mellangrunden av en frostbiten sjö där blommor av snö och frost har bildats. Bakgrundens gåtfullhet förstärks av de oändliga bergen. De snötyngda grenarna i förgrunden i kombination med ekan, de frostbitna mindre buskarna och träden vid strandens kant skapar en barriär mot det som kan tänkas finns bakom. Fjaestads användande av de återkommande färger som går i lila, blå och orangea toner skänker värme till det karga vinterlandskapet och visar på konstnärens kärleksförklaring till vinterlandskapet i Racken med omnejd.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Julia Unge Sörling

Intendent

Klassisk och äldre konst
Tel: 0701-08 14 08
sorling@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information