Logga in

Skräddarens skåp – Ett jämtländskt mästerverk


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 13 – 16 juni 2023


Nr 771 Dubbelskåp Allmoge. Häste, Rödön, Jämtland, 1700-talets senare del. Märkt Måns Edfastson i Häste 1781, MMD. Överdel med dörrpar. Profilerad nederdel med låda. Uppsvängt krön. Grön bottenfärg. Vänster dörr med dekor av vandrande kärlekspar. Höger dörr med dekor av arbetande män. I bakgrunden landskapsmotiv med fjäll och kyrka. Upptill sträcks en hand ut ur molnen som visar ett pappersark med inskriptionen ”Måns Ed Fast Son i häste 1781”. Längs frontens sidor löper ett vitt veckat band kring mindre blomsterbuketter och bronserade rocailler. Skåpets sidor samt låda dekorerade med blomsterbuketter. Den nedre listen marmorerad i rött, vitt och blått. L 101,5, B 43, H 185 cm.

Jämför med dubbelskåp sålt på Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion, juni 2008, katalognummer 491.

UTROP

400.000 – 600.000 SEK
€ 35.000 – 53.000

PROVENIENS

Ur Bertil Daggfeldts (1933‑2020) samlingar.

LITTERATUR

Sigurd Erixon, Möbler och heminredning i Svenska bygder, Del 1, 1925, avbildat s. 185.
Sigurd Erixon, Folklig möbelkultur i Svenska bygder, 1938, avbildat s. 128.
Lennart Björkquist, Jämten, Heimbygdas årsbok 1959, s. 36.
Maj Nodermann, Mästare & möbler, Jämtländska målare, bildhuggare, hantverkare och deras arbeten, 1990, s. 84‑85, samt under Måns Edfastssons mästarregister s. 202.
Maj Nodermann, Mästare & möbler, Jämtländska målare, bildhuggare, hantverkare och deras arbeten, 2005, s. 80 – 82, samt under Anders Berglins mästarregister s. 207.
Karin Zidén och Örjan Bertilsson, Rokokomålaren Anders Berglin – Stilbildare inom jämtländsk folkkonst, 2014, s. 131 samt avbildat s. 130.
Bertil Daggfeldt, Anders Berglin, målarglädje i bondens sal och fädernas kyrka, 2019, s. 40‑44.


Fokus

Skräddarens skåp – Ett jämtländskt mästerverk

I snart 100 år har auktionens jämtländska skåp fascinerat och gäckat forskare och samlare runt om i landet. Vem är mästaren bakom detta fantastiskt vackra skåp? Teorierna har framför allt kretsat kring två möjliga upphovsmän, skräddaren Måns Edfastsson (1758-1785) från Häste, Rödön, och Jämtlands kanske mest kända målare Anders Berglin (1737-1805) från Östnor, Hackås. Än idag har dock ingen riktigt kunnat få fram övertygande bevis som gör att man på ett säkert sätt kan peka ut upphovsmannen bakom denna oerhört fina möbel. 

Skåpet uppmärksammades av forskare redan på 1920-talet, och vid den tidpunkten så antog man att påskriften Måns Edfastsson var en signatur som pekade ut målaren. Måns Edfastsson var skräddare och torpare i Sundslägden, Rödön. Han gifte sig 1783 med Maria Mårtensdotter vars initialer MMS sirligt står skrivet på skåpets vänstra dörr. Under sommaren 1785 drabbades familjen Edfastsson av rödsot. Parets tio månader gamla son Edfast avled hastigt, och bara två veckor senare även Måns, blott 27 år gammal. Det finns inga noteringar om att han någonsin skulle ha målat, och i hans bouppteckning nämns inga måleriverktyg alls. Dock upptas ett skåp till värdet av en hel ko! Det är väl inte helt otroligt att det är auktionens skåp som åsyftas.

Teorin om Måns Edfastsson som målare levde sedan kvar bland forskare under större delen av 1900-talet, och det var först i och med den reviderade upplagan av Maj Nodermanns praktverk om det jämtländska möbelmåleriet 2005, som Anders Berglin kom att tillskrivas som skåpets upphovsman. Och visst finns det vissa likheter och detaljer som stämmer in på Berglins måleri. Den gröna bottenfärgen förekommer på både skåp och kyrkoinredningar utförda av Berglin, och motivet med guds hand har han använt sig av vid ett flertal tillfällen. Berglin var även en skicklig landskapsskildrare. Något som han har visat i flera av sina kyrkoinredningar. Men det finns också flera detaljer som inte stämmer överens med Anders Berglins sätt att måla. Karin Zidén och Örjan Bertilsson redogör för några av dem i sin stora publikation om rokokomålaren Anders Berglin. De lyfter bland annat fram skåpets oerhört fina figurmåleri. Anders Berglins svaghet var just att måla figurer. Vidare så pekar de på detaljer i blomstermåleriet och marmoreringen som tydligt skiljer sig från Berglins. Samtliga forskare är dock överens om att skåpet tillhör de absoluta höjdpunkterna inom den jämtländska möbeltillverkningen under 17- och 1800-talet. Trots stora forskningsinsatser från olika håll kan vi alltså inte idag ringa in målaren till hundra procent. Förhoppningsvis dyker det i framtiden upp ytterligare ledtrådar som gör att vi kan komma närmare gåtan om vem som höll i penseln på Rödön den där dagen 1781. 

Auktionens möbel är ett traditionellt jämtländskt dubbelskåp med två dörrar upptill och en låda i den profilerade nederdelen. Bottenfärgen är grön. Dörrparet kringgärdas av strödda blommor och ett sirligt veckat vitt band. Ur de mörka molnen upptill på dörrarna sträcks en hand ut hållandes det lilla pappersarket med Måns Edfastssons namn och årtal. Dörrarna fylls vidare av en finstämd och vacker landskapsscen med figurer. Måleriet är högklassigt! Vi ser ett vandrande kärlekspar. Han iklädd senaste officersuniformen och med vit armbindel som minner om Gustav III:s statskupp 1772, och hon i djupröd långklänning och med krås runt halsen. I bakgrunden syns arbetande män fullt upptagna med sitt dagsverke. I fonden breder en sjö ut sig, och bortom den skymtar man böljande berg. Med lite fantasi så kan man ana Storsjön med Oviksfjällen i bakgrunden. 

Skåpet kommer närmast från Bertil Daggfeldt (1933-2020). Bertil var kommendör av första graden samt också verksam inom hovet som bland annat överadjutant och kammarherre hos Carl XVI Gustaf. När han under 1980-talet blev stabschef över Milo i Östersund väcktes intresset för den jämtländska folkkonsten. Hans studier och efterforskningar i ämnet ledde bland annat till att han 2003 kunde ge ut skriften ”Krigare och Konstnärer i jämtländskt 1700-tal”, där han identifierade målaren Olof Hindriksson som tidigare endast var känd genom initialerna OHS.

Auktionens skåp är ett av det vackraste och mest unika jämtlandsskåp som någonsin har bjudits ut på auktionsmarknaden. Förutom den spännande och gåtfulla historien kring upphovsmannen så är även måleriet av absolut högsta klass. Bättre än så här blir det knappast inom svensk folklig möbelkonst. Uppsala Auktionskammare är oerhört stolta över att ha fått förtroendet att sälja detta mästerverk.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Erik Ingare

Intendent

Hemvärdering
Tel: 0720-70 67 89
ingare@uppsalaauktion.se

Knut Knutson

Chefsintendent

Tel: 0708-12 12 27
mail@uppsalaauktion.se

Mer information