Logga in

Carl Trägårdh (1861‑1899). Landskap med kor och vallpojke vid vattendrag – Grez-sur-Loing


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 16-18 juni 2020


Nr. 75 Carl Trägårdh (1861‑1899) Landskap med kor och vallpojke vid vattendrag – Grez-sur-Loing. Signerad och daterad C. Trägårdh 1890. Olja på duk, 60,5 x 80,5 cm.

UTROP
40.000 – 50.000 SEK
€ 3.800 – 4.700

PROVENIENS

Fru David Roberts.


Fokus

År 1925 anordnade Svensk-franska Konstgalleriet en minnesutställning över Carl Trägårdh. Utställningen bestod av verk som tillhört den franske kompositören och operasångaren Jean Baptiste Faure (1830-1914), vilka inköpts av galleriet från dennes arvingar. Faures samling av samtidskonst var en av sin tids mest berömda och innehöll bland annat Èdouard Manets världsberömda målning ”Un bar aux Folies Bergère” (Courtauld Institute, London). I Faures samling ingick också ett stort antal verk av två svenska konstnärer, Anders Zorn och Carl Trägårdh. Faure ägde ett 20-tal målningar av Zorn och ett 40-tal av Trägårdh. De bägge konstnärerna hade träffat Faure genom Antonin Proust, den kände författaren, journalisten och politikern. Faure skänkte Zorn Manets målning ”Päronskalaren”, vilken Zorn senare skänkte till Nationalmuseum, ett av museets första ”moderna” franska verk.

Faures samling innehöll uteslutande verk från Trägårdhs franska period. Antalet verk var så pass omfattande att den i stort sett innehöll hela Trägårdhs produktion i Frankrike. Detta kom att innebära att denna period av Trägårdhs konstnärskap i stort sett var okänd i Sverige. Minnesutställningen 1925 var därför något av en sensation då det var första gången en svensk publik fick tillfället att skåda verk från hans franska period.

Den aktuella målningen är en av få kända målningar från Trägårdhs franska period som inte har ingått i Faures samling. Enligt en anteckning av konstnären på baksidan har målningen tillhört en kvinna med anglosaxiskt namn, Fru David Roberts. Målningen finns inte upptagen i förteckningen över Trägårdhs verk publicerad i L. Hagerf, Carl Trägårdh. En svensk impressionist, 1946, vilket tyder på att målningen inkommit till Sverige först efter Hagerfs publikation.

Motivet är hämtat från Gréz-sur Loing. Hösten samma år reste Trägårdh tillsammans med Anselm Schultzberg till Ètaples-sur-Mer i Normandie, en stad belägen vid kusten i departementet Pas-sur-Calais. Endast en målning av Trägårdh utförd under hans vistelse där är känd, ”Vattenvegetation”, vilken han skänkte till Schultzberg (Hagert, op. cit., s. 72 illustrerad).

Fig. 1 En pastellstudie av vass av Trägårdh
Fig. 1 En pastellstudie av vass av Trägårdh

Trägårdhs målningar med kor som motiv har kommit att bli synonymt med hans konstnärskap. Den tidigaste kända målningen inom denna motivkrets är utförd 1889; ”Landskap med kor” (Göteborgs Konstmuseum) (L. Hagerf, Carl Trägårdh. En svensk impressionist, 1946, nr. 37).

Enligt Hagerf, op, cit., når Trägårdh omkring 1890 en höjdpunkt i sitt konstnärskap ”i en klass för sig”. Vändpunkten i Trägårdhs konstnärliga utveckling skedde enligt Hagerf då Trägårdh vid denna tidpunkt uppsökte Claude Monet i Giverny. Trägårdhs sätt att komponera blir vid denna tidpunkt alltmer besläktat med de franska impressionisterna; också koloriten och penselföringen blir alltmer impressionistisk; färgen stegras i ljushet och når en ny intensitet och appliceras brett och klickvis. I sin generation ansågs han vara den av svenskarna som stod den franska impressionismen närmast.

Trägårdhs målningar med motiv av kor i landskap har kommit att bli synonymt med hans konstnärsskap och något av hans signum. Kvalitetsmässigt är det emellertid stor skillnad mellan målningar utförda i början på 90-talet och de talrika verk inom denna motivkrets utförda under 2:a hälften av 90-talet. De flesta av Trägårdhs tidigare verk inom denna motivkrets finns idag på museer, varför de sällan förekommer på konstmarknaden.

En pastellstudie av vass avbildad av Hagerf, op. cit., s. 76, utgör en studie till vassen i förgrunden på den aktuella målningen (fig. 1). Kopplingen mellan studien och målningen, visar att Trägårdh inte utfört målningen en plein air, utan baserat den på studier utförda i det fria. Det har allmänt ansetts att Trägårdh under sin franska period undantagslöst utförde sina målningar plein air.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Julia Unge Sörling

Intendent

Klassisk och äldre konst
Tel: 0701-08 14 08
sorling@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information