Logga in
Kungliga Operan i Stockholm. Okänd fotograf, 1907 (Stockholms stadsmuseum).
Kungliga Operan i Stockholm. Okänd fotograf, 1907 (Stockholms stadsmuseum).

Carl Larsson

Studier till målningarna i Operafoajén


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 13 – 16 juni 2023


Åren efter att Carl Larsson slutfört de omstridda freskerna i Nationalmuseum i Stockholm utförde han ytterligare ett antal monumentalverk och först ut var målningarna för Operans foajé vilka färdigställdes i december 1897 och efter Operans invigning lovordades av publiken. Carl Larsson utarbetade inför dessa enorma fresker skisser i akvarell, vilka sedermera kom att skänkas av konstnären till Folkets Hus inför dess invigning 1901. Ulwa Neergaard skriver:  ”Av nedanstående utdrag ur protokoll framgår att Carl Larsson skänkte ovanstående originalskisser (nr 785-788) år 1901 till Folkets hus i Stockholm.

Protokoll 26/2-01 P. 13: ”Ombudsm. Meddelade att artisten Carl Larsson hade till Folkets hus skänkt 9 st. målningar och 3 st. gipser som tillsammans var af ett stort värde. Styrelsen uttalade sin tacksamhet för den storartade gåfvan och beslöt att genom en skrifvelse till honom framföra detta.”

Protokoll 9/10-01 P. 5: ”Som de af artisten Karl Larsson skänkta originalskisserna till målningarna i Operafoiern på grund af sin ringa storlek ej kunna göra sig gällande i möteslokalerna beslöt styrelsen att emot qvitto deponera målningarna i Arbetarebiblioteket med villkor att desamme skulle väl vårdas sam uppsättas i Arbetarebibliotekets läsrum.”

Som hjälp vid överförandet av originalskisserna, som Carl Larsson med blyerts rutat in i kvadrater. Det var ett sätt att exakt överföra skisserna till målningar i den mycket större storlek som väggarna på operan krävde.”

Den stora centrala takmålningen föreställer den svävande basunblåsande kvinnogestalten ”Ryktets gudinna” med en lagerkrans i sin hand och ett klarrött draperi fladdrandes i vinden hot den blå himmelen. Som motvikt möter hon en annan kvinna som höjer en blombukett i luften och är omgiven av en flock flygande putti med en fladdrande svensk flagga. Övriga åtta målningar är mindre till storleken och består av tre plus tre lunetter till långväggarna och två ovaler till salens kortväggar där näpna små putti blomstersmyckar Gustav III:s och Oscar II:s namnschiffer. De sex lunetterna tänkte Carl Larsson inledningsvis låta prydas av porträtt föreställande Operans främsta artister i representativa roller, vilket dock möttes av visst motstånd varefter han ändrade sina planer. Istället fantiserade konstnären här fram fria scener över sång och skådespel i gamla tider vilka är livfullt och sinnrikt skildrade i en praktfull färgverkan. Georg Nordensvan har sammanfattat sitt intryck av Operafoajéns fresker med följande skildring:

”Denna bildserie är dock i alla avseenden representativ för Carl Larssons överlägsna begåvning som dekoratör. Han visar sig äga mycket av rokokomästarnas behag och esprit, på samma gång som hans individuella temperament utan prutmån gör sig gällande i varje drag. Operabilderna äro skönhetsglad och målarglad penselkonst.” 


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Magnus Bexhed

Verkställande direktör

Tel: 0705-22 12 04
bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information