Logga in

Carl Fredrik Hill (1849‑1911)

”Afton, Barbizon” / ”Mörkt månskenslandskap”


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 13 – 16 juni 2023


Nr 372 Carl Fredrik Hill (1849‑1911). ”Afton, Barbizon” / ”Mörkt månskenslandskap”. Signerad Hill. Olja på duk, 38 x 46 cm.

UTROP

400.000 – 500.000 SEK
€ 35.000 – 44.000

PROVENIENS

Konstnärens syster fröken Hedda Hill (1845‑1931), Lund.
Konstnärens syster professorskan Marie-Louise Klason (född Hill, 1852‑1929), Lund/Stockholm.
Dr Torben Klason (1889‑1979), Linköping, genom arv från ovan.
Därefter genom arv till nuvarande ägare.

UTSTÄLLD

Lunds konsthall (enligt etikett a tergo, som ”Mörkt månskenslandskap”).

LITTERATUR

Adolf Anderberg, Carl Hill – Hans liv och hans konst, 1951, pl. 37.


Fokus

Carl Fredrik Hill

En dramatisk landskapsskildring från Barbizon

Carl Fredrik Hill är vida känd som den fria naturens främsta skildrare och arbetade hårt för att nå framgång som målare. Under akademiåren i Stockholm skrev han i brev hem till familjen i Lund att: ”Jag vill endast nämna att Sverige i mig skall få en målare, vartill det ej sett maken” och i ett annat att ”Mig jäktar ärelystnad att överanstränga mig och ger mig ingen ro, emedan jag är rädd att dö, innan jag är färdig med mitt arbete.” Nog kom Carl Fredrik Hill att göra stora avtryck på den svenska konstscenen även om den verkliga uppskattningen för hans bilder kom först efter hans bortgång. I auktionens omfattande samling med verk av Hill ingår förutom flertalet teckningar en dramatisk komposition i olja från Hills år i Frankrike, ”Afton, Barbizon” eller ”Mörkt månskenslandskap” som målningen även kallats, samtliga med proveniens från Hills systrar och har därefter ärvts inom familjen. 

Att närma sig detta mångfacetterade konstnärskap är både berikande och inspirerande, och många är de författare, konstnärer och poeter som har tolkat hans bilder. Hills bana i livet tog sin början i Lund där han växte upp i en akademisk familj. Fadern Carl Johan Hill var professor i matematik i Lund och sägs ha varit en både intelligent och säregen man och en person som stod sonen Carl Fredrik mycket nära. Önskan om att bli konstnär föll inte i god jord hemma hos familjen Hill i Lund men efter mycket övertalning och hjälp från sin ena syster fick han äntligen resa till Stockholm. På Konstakademien, där Hill skrevs in och studerade under 1870-talet, fick eleverna lära sig att teckna av gipsavgjutningar efter kända klassiska verk och balansera ljus med perspektiv och volym. Den tyska traditionens idealiserande måleri stod i stark kontrast mot den franska mer realistiska framställningen och friluftsmåleriet vilket Carl Fredrik Hill tydligt förespråkade. Alfred Wahlbergs franska måleri från resan till Paris inspirerade och inom Hill växte en tydlig längtan efter att själv bege sig ut i världen och få utlopp för sin höga ambition att utvecklas som konstnär. 

I november 1873 anlände Hill äntligen till Paris för första gången, och vilken upplevelse det måste ha varit! Denna konstnärliga metropol som fullkomligt sjöd av liv, med sitt stora utbud av konst- och kulturliv och rika gatuliv måste ha träffat den unga konstnären rakt i hjärtat. De samtida franska mästarna, i synnerhet Camille Corot, blev viktiga förebilder för det landskapsmåleri som Hill snart kom att utveckla på allvar. Under den första tiden i Paris hyrde han in sig i ett rum på Hôtel Corneille nära Luxembourgträdgården och han passade på att snabbt ta kontakt med Alfred Wahlberg för att visa upp några av sina skisser. Wahlberg gav honom mycket beröm och uppmanade honom till att öva på kvällarna genom att teckna modeller. I ett brev hem till systern Marie-Louise skriver han om de överväldigande intrycken: ”Jag tycker mer och mer om den franska konsten, men finner mina studier allt sämre och sämre. Man står så rasande tunn och mager, när man kommer hit. Wahlberg själv är kritig. Man får se utmärkt feta och mätta saker. Att resenärer ej fatta den franska konsten är tydligt, då jag, som tycks vara född med att se dess sätt att se, först nu fått ögonen öppna.”

Friluftsmåleriet som han nu studerat på nära håll i Paris manade fram ny inspiration och snart befann sig Hill själv mitt i naturen. Norr om Paris fanns den lilla byn Barbizon, belägen i närheten av Fontainebleauskogen, vilken blev ett tillhåll för en mängd konstnärer som kom resande från andra länder i Europa. Sannolikt är det nu auktionens bländande månskenslandskap tillkommer, ”Afton, Barbizon”/”Mörkt månskenslandskap”. Hill intresserade sig inte för impressionismens romantiska skimmer och mjuka toner, istället drogs han till dramatiska övergångar och ljuspunkternas inverkan på landskapet. Skymningar och månskenets dansande ljus över fälten förekommer i flera av Hills landskap från tiden i Barbizon och han utvecklades nu till att bli en mästerlig tolkare av naturens innersta väsen. Trädens betydelse för Hill går inte obemärkt förbi och redan som ung i Lund återgav han dem av olika slag. De ger ofta uttryck för olika själsliga stämningar och blir nästan avspeglingar av konstnärens eget känslotillstånd. Inspirationen från Corot gör sig återigen påmind och när Hill deltog på Salongen i Paris 1875 gjorde han det just med en annan Corot-inspirerad målning.

Tiden i Paris och på den franska landsbygden blev enormt betydelsefull för Hills konstnärskap men också kortvarig. Flera personliga tragedier avlöste varandra under året och Hill reste åter till Lund i juli 1875. Auktionens olja bär med sin lyskraft ett alldeles särskilt avtryck från tiden i Frankrike och vittnar om Hills enastående förmåga att tolka naturens kraftfulla övergångar mellan dag och natt.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Magnus Bexhed

Verkställande direktör

Tel: 0705-22 12 04
bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information