Logga in

Carl Åhman – Mathias Benzelstiernas myntskåp


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 13 – 16 juni 2023


Nr 711 Mathias Benzelstiernas myntskåp Högklassigt stockholmsarbete i rokoko av Carl Åhman (verksam som ämbetsmästare i Stockholm 1748-1783). Signerad med blyerts i krönets innandöme ”Carl Åhman i Stockholm Ann 1761” samt med gesällpåskrift ”gesell Bendt Martensen von (Corsen?)”. Fanerat med valnöt med inläggningar i fält, trianglar och rutor. Även fanerat invändigt. Nedre lådan med lådvirke i furu och al. Beslag i brännförgylld mässing och brons. Rak ovandel med uppsvängt krön. Benställning med svängd, bukig form på cabrioletformade ben. Skåpöverdel med dörrpar. Dörrspeglar med mässingslist och rundade hörn. Höger skåpdörr med pålagd list med beslag i form av feston med nedåt graderade porträttmedaljonger föreställande mansporträtt i varierande höger och vänster profil. Ovan dörrar beslag i form av jonisk kymationfris. Hålkälsformat krön brutet med mässingsklädd stavlist. På krönet skulptur i brons gjuten av Gerhard Meyer d.y. (1704-1784). Skulpturen föreställer en hjort liggandes i ett landskap bland klippor med en vid dess ben omkullvält kruka med mynt. Under skåpdörrar skrivskiva med draghandtag i mässing. Mellan ovan- och underdel profilerad mässingslist. Nederdelen med konkav front med en låda med underliggande nedhängande tappformation. Sidostycken med konvex form. Högklassiga hörnbeslag i form av kartusch med rocailler och på sidorna utskjutande fågelvingar. Nedan denna på de cabrioletformade benen en mässingslist vilken löper ned till de avslutande rocailleformade fothylsorna. L 81, B 43, H 215 cm.

Jämför med systerskåpet i samlingarna på Prins Eugens Waldemarsudde.

UTROP

300.000 – 400.000 SEK
€ 26.000 – 35.000

PROVENIENS

Mathias Benzelstierna (född Benzel, adlad Benzelstierna nr 1628 år 1747, ämbetsman, riksdagsman, tidningsutgivare samt mynt- och boksamlare, 1713-1791), ursprunglig beställare av auktionens nu aktuella skåp samt dess systerskåp nu i samlingarna på Prins Eugens Waldemarsudde.
Därefter genom arv till systersonen Lars von Engeström (greve, diplomat, politiker och utrikesstatsminister, 1751-1826) vilken ärvde systerskåpet.
Carl Ulrik Palm (1864-1954), vilken förvärvade både auktionens skåp och dess systerskåp av familjen von Engeström år 1908.
Därefter separerades de två skåpen och det nu aktuella försåldes genom Bukowskis auktion nr 230, 22-23 september 1921, med katalognummer 131 med beskrivningen “Medaljskåp, i valnöt i rutfanér. Öfverdelen med insvängt öfverstycke och två dörrar med fyllningar. Nederdelen med lådor och 4 svängda ben. Beslag af lister, hörnbeslag, nyckelskyltar och handtag samt medaljer i relief i brännförgylld brons. Af N. Dahlin. Liknande skåp utfördes af D. för drottning Lovisa Ulrika och finnas nu i K. Myntkabinettet. Vackert och sällsynt.” Köpeskillingen uppgick till 4 600 kronor då skåpet förvärvades av fil. dr Emil Hultmark (1872-1943). Systerskåpet såldes på följande auktion (A.231, kat. nr 125, förvärvat av prins Eugen till samlingarna på Waldemarsudde.)
Därefter försålt på Bukowskis, auktion nr 512, 26-28 maj 1999, kat. nr 513.
Därefter i svensk privatsamling.

LITTERATUR

Carl Barkman, Carl Åhman – En dold mästare, Stockholms Universitet, 2004.
Jan Raneke, Svensk Adelsheraldik, se avbildat vapen för adliga ätten Edenberg nr 617 s. 217.
Torsten Sylvén, Mästarnas Möbler – Stockholmsarbeten 1700-1850, 1996, jämför med fanerläggning och beslagsornamentik på skåp utfört av Nordin efter ritningar av Carl Hårleman till drottning Lovisa Ulrika på Drottningholm 1755, s. 286.
Peter Adam Wallmark: Handlingar ur hans exellence, stats-ministerns, m.m. herr friherre L. von Engeströms bibliothek; utgifna af P.A. Wallmark, Stockholm 1809, häfte 1, s. 10‑11.


Fokus

Mathias Benzelstiernas myntskåp

– en praktmöbel i svensk rokoko

Historien om svensk möbeltillverkning och kartläggningen av dess upphovshovsmän har för forskningen varit svårnavigerad. Ur dimman av osignerade möbler från tiden innnan 1768 års beslut av snickarskrået om användandet av mästarstämplar träder dock en del undantag fram. Förutom de möbler som kan beläggas genom räkenskaper hade mästare som Johan Hugo Fürloh, Christian Linning, Lorentz Nordin och Nils Dahlin den tacksamma vanan att då och då av olika anledningar signera sina alster.

Vid den senaste försäljningen av det nu aktuella myntskåpet år 1999 gjordes en oväntad upptäckt. Efter att tidigare ha tillskrivits Nils Dahlin och Lorentz Nordin kunde författaren till den i litteraturförteckningen hänvisade uppsatsen förtjänstfullt med hjälp av modern kirurgteknik göra en oväntad upptäckt. I det hålrum som finns i skåpets krön kunde man med hjälp av endoskopiinstrument genom ett kvisthål upptäcka en skriven signatur. Efter att med hjälp av möbelkonseravtorer blottlagt hålrummet återfanns signaturen ”Carl Åhman i Stockholm Ann 1761” tillsammans med gesällpåskriften ”gesell Bendt Martensen von (Corsen?). En viktig pusselbit till forskningen om svensk möbelshistoria kunde då läggas.

Beställaren av de två skåpen Mathias Benzelstierna förvarade sin myntsamling i skåpen och här i finner vi också förklaringen till den krönande hjortfiguren. Samlingen var uppdelad i en antik del och en svensk del där den svenska samlingen förvarades i det skåp vilket idag återfinns i samlingarna på Prins Eugens Waldemarsudde. Den antika samlingen vilken Benzelstierna ärvt av sin morfar Mathias Edenberg  (1640-1709). Den vilande hjorten representerar därmed adliga ätten Edenbergs vapensköld vilken föreställer just en vilande hjort liggande till vänster på en kulle. Peter Adam Wallmark beskriver detta i en text från 1809 då de båda skåpen gått i arv till systersonen Lars von Engeström: ”Dessutom följde med Biblioteket… Tvenne Mynt-kabinetter; det svenska helt och hållet samlat af Statsecreteraren (Benzelstierna, reds.anm).; det antika, prydt med Edenbergska vapnet, emedan Samlingen var börjad af dess Moderfader Herr Matthias Edenberg till Kiplingeberg”.

Snickaren Carl Åhman föddes omkring år 1717-1718 och har i stort en ganska anonym historieskrivning. Vi vet att han blev mästare i ämbetet 1748 och ett fåtal möbler är kända genom hans signatur. Auktionens högklassiga skåp är dock närmast en möbelshistorisk enhörning vilken visar på bristerna eller snarare fallgroparna i tillskrivningen av svenska rokokomöbler. Uppsala Auktionskammare är stolta över att erbjuda möjligheten att förvärva en praktmöbel från svensk rokokotid. 


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Karl-Magnus Törnros

Intendent

Klassiska möbler, äldre konsthantverk och silver
Tel: 0720-77 82 30
tornros@uppsalaauktion.se

Magnus Bexhed

Verkställande direktör

Tel: 0705-22 12 04
bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information