Logga in

Bengt Nordenberg (1822‑1902)

Sittande Rättvikskulla i profil


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 16-18 juni 2020


Nr. 65 Bengt Nordenberg (1822‑1902) Sittande Rättvikskulla i profil. Monogramsignerad NB. Olja på pannå, 24 x 18,5 cm.

Utförd en plein air sommaren 1852.

UTROP
20.000 – 25.000 SEK
€ 1.900 – 2.400

PROVENIENS

Möjligtvis gåva av konstnären till Adolph Tidemand (1814‑1876).
Dansk privatsamling till 2019.


Fokus

På den stora skandinaviska utställningen på Konstakademin år 1850, i vilken Bengt Nordenberg deltog med ett flertal verk, lärde han känna den norske folklivsmålaren Adolph Tidemands konst. Tidemand hade länge bott i Düsseldorf och där målat genrebilder efter skisser och studier, som han utfört under sommarvistelser i hemlandet. Nordenberg önskade fullfölja sina studier i Düsseldorf i nära kontakt med Tidemand. Han hade lyckats sälja flera av sina målningar på utställningen till Stockholms konstförening och stadd vid kassa kunde han därför redan 1851 fara till Tyskland, där han genom Tidemands försorg började studera hos professor Theodor Hildebrandt vid stadens konstakademi. Redan följande år flyttades han upp i mästarklassen.

Fig. 1 Bengt Nordenberg

Tidemand och Nordenberg förenades i kärleken till den nordiska naturen och föresatsen att i bild bevara en försvinnande folklig kultur. Tidemand uttryckte sig 1854 (L. Dietrichon, Adolf Tidemand, hans Liv og Værker, 1878–79, Vol. II, s. 147):

”At fastholde, hvad endnu bestaar, af fri fra Forglemmelse hvad allarede var nästen forsvundet, at skildre for mine Landsmänd som for Udlandet hvad det bor i detta litet tjente /…/ Land, blev den Opgave, som jeg stillede mig for min Kunst.”

Sommaren 1852 företog Nordenberg och Tidemand tillsammans en fotvandring genom Dalarna under vilken de utförde skisser och studier. Den 24 juli passerade de gränsen till Dalarna från Värmland. I ett bruk intill gränsen målade bägge konstnärerna av finnen Anders Wåhlbergen (op. cit., s. 82, avbildade i färg fig. 30-31) (Fig. 1-2). Folket i Dalarna förhöll sig avvaktande till de bägge kringresande konstnärerna. I Mora tog man dem för trollkarlar (A.-M. Elmqvist, Bengt Nordenberg. Folklivsmålaren, 1994, s. 83). Från Mora tog de bägge konstnärerna ångbåten ”Prins August” till Leksand. I slutet av augusti skildes de åt i Smedjebacken, Tidemand tog vägen till Christiania medan Nordenberg stannade till i Vingåker i Södermanland, där han studerade allmogens liv (op. cit., s. 98):

”Sedan uppehöll jag mig tid i Wingåker och des angränsande socknar för att lära känna detta folk, och hade då i alt tillfälle att se den stora skillnaden mellan dessa och Dalfolket, i alt tycktes de wara af en annan mennisko-ras…”

Fig. 2 Adolph Tidemand

Under sin gemensamma vistelse i Dalarna utförde Nordenberg och Tidemand en rad skisser och oljestudier, dräktstudier såväl som studier av människor i arbete. Den aktuella studien uppvisar en för Bengt Nordenberg högst ovanlig frihet i utförandet, vilket tyder på att Tidemand varit Nordenberg behjälplig i slutförandet av studien. Att de två konstnärerna samarbetade är känt. Nordenberg har exempelvis utfört undermålningen på ett flertal av Tidemands verk utförda i Düsseldorf (op. cit., s. 97). En jämförelse mellan de båda porträttstudierna av finnen Wåhlbergson visar skillnaden i konstnärernas olika uttryck. Nordenberg har integrerat sin figur med rummet medan Tidemands figur står hårt och isolerat i rummet. Den aktuella oljestudien ligger i detta hänseende närmare Tidemands måleriska uppfattning.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Julia Unge Sörling

Intendent

Klassisk och äldre konst
Tel: 0701-08 14 08
sorling@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information