Logga in

Anders Zorn (1860‑1920)

”Naken i klippig skog”


Klubbad för 875.000 kr vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 16-18 juni 2020


Nr. 94 Anders Zorn (1860‑1920) ”Naken i klippig skog”. Signerad och daterad Zorn 1908. Olja på duk, 74 x 54 cm.

Intygas a tergo: ”Originalarbete av Anders Zorn intygar Gustaf Jaensson”.

UTROP

1.000.000 – 1.500.000 SEK
€ 94.000 – 142.000

PROVENIENS

Fritzes Kungliga Hovbokhandel, Stockholm (enligt stämpel a tergo).
Karl & Faber, München, november 1973.
Bukowskis Auktioner, Stockholm, december 1987, kat. nr. 297.
Nordén Auktioner, Stockholm, 21 mars 1995, kat. nr. 33.
Svensk privatsamling, förvärvad vid ovanstående auktion.

LITTERATUR

Gerda Boëthius, Zorn, 1949, katalogiserad under år 1908, s. 552.


Fokus

Anders Zorn och Naket i det fria

Under 1900-talets första år står konstnären Anders Zorn på höjden av sitt konstnärskap och sin karriär. Han är kritikerrosad, välbärgad, omgiven av samtidens största kulturpersonligheter och blir dessutom invald som hedersledamot i R. Accademica di Belle Arti in Milano. Zorn har även nått enorma framgångar både i Sverige och internationellt och motivkretsen domineras av porträtt och en pånyttfödd kärlek till friluftsmåleriet. Beställningar haglar in men Zorn bemödar sig endast att måla porträtt av de som han känner någon form av sympatisk koppling till. Han är med andra ord vid denna tid en konstnär med stor integritet. Genom att endast åta sig de beställningar som känns rätt balanserar Zorn sin motivkrets med stor vördnad genom att efter egen vilja utföra rent artistiska målningar som auktionens ”Naken i klippig skog” från 1908 utförd i Stockholms skärgård.

Zorns motivkrets domineras under 1900-talets första årtionde av friluftsmåleri som utförs i skärgården och i Gopsmor i Dalarna. Naturen, den stora ”friluftsateljén”, gav oanade möjligheter och det är där hans skaparkraft frodas. ”Naket i det fria” som Zorn själv kallade den motivkrets som vi exempelvis möter i auktionens målning kom att bli den som låg honom närmast om hjärtat. Den hade vuxit fram kring 1887 på Dalarö i Stockholms skärgård och Zorn beskriver i sina anteckningar: ”Återigen vattnets lek lockade nere vid bryggan. Hur jag just denna sommar kom att försöka vad som ännu är mitt älsklingsthema den nakna kvinnokroppen ute minnes jag ej – Alltid mycket svag för det motsatta könets fägring så långt jag kan minnas tillbaka och likgiltig för mitt eget köns hade jag förstås redan i Madrid 84 börjat måla något i samma stil som Kronbergs jagtnymf  […] Men detta att måla naket ute kan jag ej påminna mig något föredöme som inspirerat”.

Nakenmåleriet var egentligen inget nytt under det tidiga 1900-talet. Inte heller den nakna människokroppen i det fria. Men i den europeiska konsten var genren ursprungligen av mytologisk karaktär: det klassiska landskapet befolkas av nymfer, den antika mytens naturväsen. Julius Kronbergs ”Jaktnymf och fauner” från 1875 satte djupa spår i konstnärskollegorna. Anders Zorn ville dock istället återföra människan som varelse till naturen snarare än att avbilda mytologiska motiv. Han ville att modellerna skulle vara naturliga och helt obesvärade i sin nakenhet, omedvetna om att det fanns en åskådare i närheten.

I auktionens intima målning ”Naken i klippig skog” avbildar Zorn en naken modell omfamnad av skogsgläntans växtlighet, klippans hårda yta och vattnets blå färg i bakgrunden, utförd med de fantastiskt mjuka penseldrag som karaktäriserar konstnären. Försiktigt tittar hon fram, med händerna i grönskan är hon ett med naturen och på ett Zornskt vis skapas ändå en känsla av en skogsnymf men i en ny form. De stora penseldragen följer kompositionens huvudlinjer, andra ger lyster genom de sätt de vänds och bryts. Kompositionen är uppbyggd med en tydlig förgrund och vattnet som hägrar i bakgrunden, vilket skapar en dynamik i bilden. De mörkare partierna bidrar med djup och det varma solljuset faller ner på den nakna kvinnokroppen med ett dansande ljusspel. Av impressionisterna i Frankrike hade Zorn lärt sig att se och återge ljusets växlingar och hur det delvis löser upp motivet. Sommarljuset i den svenska skärgården ändras snabbt, från starkt gassande sol till mörka moln. Detta gör modellstudier utomhus svåra. Att på Zorns mästerliga vis fånga den nakna mjuka kvinnokroppens former och växtlighetens prakt i det speciella ljuset en sommardag i skärgården är lika tekniskt komplicerat som en glittrande vattenyta.

Zorns levnadstecknare Gerda Boëthius skriver om hans konst vid den här tiden: ”Han fyllde duken med finfördelade toner, plan, valörer och form, så att man kan ’läsa hans tavlor’ såsom en musiker läser ett partitur. Hans färgskala är ibland om möjligt mera puritansk än i ungdomen. Han gör ofta ljuseffekter med skrapning eller oerhört tunn färg. […] Även i skärgårdsmålningarna använde han nu lasyrer, en slags lasering med olja och gråvitt, och det är sannolikt att detta maner och de möjligheter det innebar ånyo förde honom över från det skulpturala till en mjukare, mer målerisk uppfattning”.

Auktionens målning visar prov på Zorns kärlek till verkligheten, kvinnan och framför allt naturen och det var där han fann sin konstnärliga sanning. Det är i det kompromisslösa förhållandet mellan naturen och den nakna kvinnokroppen som Zorn utför sina främsta målningar under den tid då auktionens ”Naken i klippig skog” är utförd.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Julia Unge Sörling

Intendent

Klassisk och äldre konst
Tel: 0701-08 14 08
sorling@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information