Logga in

Alexander Roslin (1718‑1793)

Porträtt föreställande prinsessan Maria Felice Colonna


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 13 – 16 juni 2023


Nr 634 Alexander Roslin (1718‑1793). Porträtt föreställande prinsessan Maria Felice Colonna (1731‑1771). Signerad Ale.x. Roslin Sued. Olja på duk, 130 x 104 cm.

Utförd omkring år 1750.

UTROP

1.500.000 – 2.000.000 SEK
€ 131.000 – 175.000

PROVENIENS

I furstehuset Rospigliosis samling, Rom. Sannolikt kom porträttet i familjens ägo i samband med prins Giulio Rospigliosis giftermål med prinsessan Margherita Colonna år 1803, varefter porträttet såldes på auktion den 15 december 1932 som nr 374, då tillhörande prins Gerolamo Rospigliosis samling som i och med detta skingrades.
Privat samling, USA.
Åmells konsthandel, Stockholm.

UTSTÄLLD

Nationalmuseum, Stockholm, ”Alexander Roslin”, 27 september-13 januari 2008.

LITTERATUR

G.W. Lundberg, Roslin, vol. I, Malmö 1957, s. 18, 29 samt 266‑268, avbildad s. 30, vol. III, kat. nr 42.
Per Bjurström, Roslin, 1993, s. 96‑97, avbildad s. 97.
Nationalmuseum, Stockholm, Alexander Roslin, utställningskatalog, 2007, avbildad
s. 186, kat. nr 16.


Fokus

Alexander Roslin

Den majestätiska Maria Felice Colonna

Alexander Roslins internationella framgångar under 1700-talet saknar motstycke inom den svenska konsten. Särskilt kom han att utmärka sig som porträttmålare och blev en flitigt anlitad och eftersökt sådan med hela Europas elit som kundkrets. Under åren 1747-51 vistades Roslin i Italien och det var under denna period som auktionens majestätiska porträtt av den beryktade Maria Felice Colonna utfördes. I Italiens förlovade land tog Roslin naturligtvis intryck av äldre tiders konst och kultur. Att bekanta sig med staden som i sig är ett levande museum och all den italienska konsten som blomstrat under tidigare århundraden öppnade hans sinne och tog sig även in i hans måleri. Särskilt intresserade han sig för det tidiga 1500-talsmåleriet med Il Bronzino (1503-72) och Parmigianino (1503-40) från vilket vi kan se inspiration i auktionens porträtts figurkompositioner. Roslin vistades inte bara i Rom utan stannade också under en längre period i den norditalienska staden Parma vilket i målningen blir tydligt i färgskalan där drag av den venetianska paletten dominerar.

Maria Felice Colonna (1731-1771) möter sin betraktare i en imponerande palatsinteriör iklädd högtidsdräkt och den hermelinbrämade purpurfärgade manteln visar att hon är en kvinna från den aristokratiska societeten. Hennes ansikte skimrar av ljusa elfenbensvita toner vilka förhöjs av de röda läpparna och för Roslin så typiskt lätt rosade kinderna. Den vackra klänningen sveper om hennes kropp i böljande veckformationer där det djupt skurna dekolletagets uppstickande spetsbrokade ändock behåller hennes ärbarhet intakt. Oskulden symboliseras också av de vackra stora flodpärlorna som pryder såväl klänningen som hennes hals och öron, pärlor som alltsedan renässansen varit en återkommande symbol för oskuld. Att Roslin till fulländning bemästrade stoffmåleriet som skulle göra honom till en så uppskattad och flitigt anlitad porträttör framstår som mycket tydligt i detta magnifika porträtt. Denna målning består också av en mängd olika attribut som belyser Maria Felice Colonnas persona. Här finner vi den självklara symbolen för familjen Colonna, den korintiska kolonnen i målningens vänstra hörn. Colonnafamiljen tillhör de äldsta i Rom och har historiskt varit en mycket betydelsefull och inflytelserik familj vars kolonnemblem kan skymtas i mängder av kyrkor, fasader och monument runt om i Rom. I målningen finner vi också, till höger om Colonna, en byst som föreställer Minerva (Athena) som i den romerska (grekiska) mytologin är krigarnas, visdomens, hantverkets och poesins gudinna. På bystens bröst finner vi ett Medusaansikte som kommer från Fidias skulptur av Athena i elfenben och guld som ursprungligen stod i Parthenon. Minerva har flitigt använts av konstnärer för att ge uttryck för den avbildades visdom och starka band till det antika arvet.

År 1803 gifte sig prinsessan Margherita Colonna med Giulio Rospigliosis i Rom och sannolikt kom porträttet föreställande Maria Felice Colonna i furstehusets Rospigliosis samlingar i anslutning till detta. Furstehusets samling skingrades 1932 genom auktion och målningen har därefter under 1900-talet bland annat ingått i en amerikansk samling. Porträttet av Maria Felice Colonna erbjuder en möjlighet att förvärva ett synnerligen framstående porträtt av Roslin tillkommet under hans viktiga italienska period. 


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Magnus Bexhed

Verkställande direktör

Tel: 0705-22 12 04
bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information