Logga in

Karl-Magnus topp 3


Intendent Karl-Magnus Törnros berättar här om sina tre personliga favoriter ur Kvalitetsauktionen den 26:e januari.

1.

Kat. nr 259 – Fällbord, alrot

Under närmare hundra år från 1700-talets mitt var Köping och städerna däromkring Sveriges metropol för tillverkningen av alrotsfanerade möbler. Staden vid Mälarens strand hade goda biologiska förutsättningar för klibbalen ur vilken den i möbelproduktion eftertraktade alroten hämtades. Den köpingsbaserade tillverkningen av alrotsmöbler startades av Jacob Sjölin då han flyttade dit från Arboga år 1767. Sjölin kom sedermera att få flera efterträdare och möbler fanerade med alrot tillverkade i västra mälardalen spreds över Sverige. Tillverkningen uppmuntrades från press och reseskildrare då den låg väl i tidens merkantilistiska ideal. Lars Eric Lindell lärde yrket hos sin bror Anders Lindell som i sin tur lärt hos Lorentz Lundelius i Kungsör vilken var broder till den etablerade gustavianska möbelsnickaren Anders Lundelius i Stockholm. Bägge bröderna Lundelius var gesäller hos Jacob Sjölin och Anders fortsatte sitt användande av alrot i sina stockholmstillverkade möbler.

Den nu aktuella snickaren Lars Eric Lindell lärde sitt yrke hos storebrodern Anders verkstad i Köping och de två kom att från 1818 driva sina två verkstäder parallellt med en stor produktion till 1827 respektive 1843 för den yngre brodern Lars Eric. Auktionens bord som är signerat med etikett av Lars Eric tillhör hösten av alrotsfanerade möbler i Köping vilkens produktion kom att bli allt mindre mot 1800-talets mitt för att sedan upphöra till fördel för björken som det nya modeträslaget.

2.

Kat. nr 285 – Grand tour souvenir

Med sin början i 1600-talet blev en ”Grand Tour” bland högsta mode bland Europas elit. En bildningsresa med fokus på antiken och dess ideal. Resans huvudmål var tillsammans med Paris, ”den eviga staden” Rom med sina många kulturskatter. För att visa sin bildning medfördes ofta ett flertal souvenirer hem av blandad kvalitet och ålder. Auktionens biblioteksskulptur föreställande Roms grundare Romulus med sin bror Remus diandes Varginnan är utförd i brons efter den debatterade förlagan ”La Lupa Capitolina” vilken kan återses i Musei Capitolini i Rom.

3.

Kat. nr 336 – Robert Thegerström

Auktionens målning är hämtad ur Robert Thegerströms sena produktion. Den är utförd 1916, endast tre år innan konstnären går bort 62 år gammal. Thegerström var berest och välutbildad som konstnär och umgicks i perioder nära med stora samtidsnamn som exempelvis Anders Zorn och August Strindberg. Motivet till den nu aktuella målningen kan vara hämtat från Stockholm skärgård, närmare bestämt kring Dalarö där Thegerström hade sitt sommarnöje på ”Thegerströms udde”. I vintermörkret behövs en dos av sommar och det har Thegerström föredömligt lyckats fånga i sin bild.


Frågor om auktionen? Tveka inte att kontakta Karl-Magnus Törnros via tornros@uppsalaauktion.se


Kvalitetsauktion 26 januari 2021

Våra köpstarka kunder söker