Logga in

Cronjes topp 3


Förste intendent Cronje van Walleghem berättar här om sina tre personliga favoriter ur Kvalitetsauktionen den 17:e augusti 2021.

1.

Kat. nr 117 – Andy Warhol

En förgrundsgestalt för popkulturen, från 1960-talet och framåt, kan definitivt Andy Warhol räknas. Från att ursprungligen ha arbetat som kommersiell tecknare och illustratör skaffade han sig en berömmelse genom sina tekniskt nyuppfunna grafiska verk och målningar avbildande allt från vardagsföremål till den tidens berömda kändisar. Vem minns inte hans tavlor av klatschiga rödvita konservburkar och ikonen Marilyn Monroe. Warhol var något av en tusenkonstnär, där bland annat han stod bakom tillblivelsen av det experimentella rockbandet The Velvet Underground och den populärkulturella tidningen Interview, där dåtidens musiker, konstnärer och övriga celebriteter förekom.

USA’s president Richard Nixon hade träffat Kinas ledare Mao Zedong vid 1970-talets början med syftet att tina upp det diplomatiska läge som varit länderna emellan. Andy Warhol utförde samtidigt ett stort antal målningar samt den berömda sviten med färgserigrafier vilken baserats på den propagandabild som Kinas kommunistiska parti hade använt av sin ledare. Ett par år senare utfördes auktionens bild i en obegränsad upplaga. Denna användes bland annat för att tapetsera väggarna till Andy Warhols utställning på Musée Galliera i Paris 1974. Några av dessa signerades men huvuddelen användes som tapet och några rullar har bevarats.

2.

Kat. nr 440 – Rikard Lindström

Sommarfagra Vaxholm (eg. Vaxön) är ett populärt och omtyckt utflyktsmål för människor boende i stockholmsområdet. Tidigare, ända in på 1550-talet hade platsen tillhört Rydboholms gård, och vid denna tid inlöstes området till Kronan och en köping grundades med bland annat uppgiften, efter att ön hade befästs, att försvara mot främmande angrepp från sjösidan. Efter hundra år erhöll senare Vaxholm stadsprivilegier. Lotsning och tull utgjorde tillsammans med handel och fiske stadens viktigaste inkomstkällor. Stadskärnan består främst av charmig trähusbebyggelse. Först vid 1900-talets början blev det tillåtet att uppföra hus i annat material. Anledningen var att Staten, vilken var markägare, kunde sanktionera om omedelbar rivning av byggnader om det militära tillståndet skulle krävda detta.

Vid 1800-talets slut börjar burgna sommargäster söka sig hit och platsen blir attraktiv som sommarbostadsort med större sommarvillor och badhus. På öns norra sida är Norrhamnen belägen. Auktionens målning avbildar motiv från hamnen med flertalet hus och bodar, vilka många av dem vi fortfarande kan identifiera, även om några byggnader är något förändrade eller ombyggda.

Målningen förvärvades 1935, för priset av ettusen kronor, direkt från konstnären av bankiren Elis Ponsbach, Stockholm.

3.

Kat. nr 788  – Gunnar Cyrén

Svensk kräftpremiär är av tradition lagd till den 7–8 augusti eller den första onsdagen i augusti varje år. I Sverige har vi ätit kräftor åtminstone sedan senmedeltiden. Från att ha varit enförekommande maträtt för människor i de övre samhällsskikten spreds, på 1800-talets slut ochvid 1900-talets början, traditionen att äta kräftor till de bredare folklagren. På 1920-talet hadebegreppet ”kräftskiva” börjat etablera sig. Att äta kräftor och inmundiga starka drycker såsom öl och främst brännvin i snapsform, har varit ett viktigt inslag i ritualen kring denna måltid. Vad passar då bättre i dessa kräfttider än auktionens snapsglas, komponerade av den välkände formgivaren Gunnar Cyrén (1931-2013). Det första glaset gavs ut 1996, för att då ingå i Nobelservisen.

”Hur ser fanskapet ut? En djävul? Hur då? Bäst vore om man fick syn på en livs levande. Resultatet blev en svart, hårig figur sittandes på huk.”
Så beskrev formgivaren Gunnar Cyrén själv hur djävulsglaset i Nobel-servisen fick sin form. Auktionens snapsglas är en specialutgåva till minne av Cyréns bortgång och glasen salufördes under en kort period i september 2014 till mars 2015.

Ps! Se gärna också auktionens kräftserviser från Rörstrand, kat. nr 151 och 152. Gutår!


Frågor om auktionen? Tveka inte att kontakta Cronje van Walleghem via walleghem@uppsalaauktion.se


Kvalitetsauktion 20 april 2021

Våra köpstarka kunder söker