Logga in

Karls topp 3


Vår medarbetare Karl Green berättar här om sina tre favoriter ur den kommande Kvalitetsauktionen den 28:e augusti.


1.

Kat.nr. 646 Rune Hagberg 1924-2014. Abstrakt komposition. Monogramsignerad och daterad RH 13 XII -57 0,00-0,32. Tusch, 75 x 161 cm.

Pendlandes mellan form och icke-form utvecklade Rune Hagberg under 1950-talet ett lika delar metodiskt som spontanistiskt tuschmåleri, av vilken auktionens målning är ett synnerligen tilldragande exempel. Till skillnad från sin amerikanske samtida Franz Kline så förnekade aldrig Hagberg sin dragning till österländsk kalligrafi i allmänhet, och japansk sådan i synnerhet. Hagberg har under sitt konstnärskap särskilt framhävt sin frändskap med den japanska avantgardistiska non-figurativa gruppen Bokujin-Kai, som under mitten av 50-talet bjuder in Hagberg att delta i en samlingsutställning i Tokyo och Kyoto, vilket skedde innan han fick sitt genombrott i hemlandet. Hagbergs ställning som spontanismens förgrundsgestalt i Sverige går ej att understryka, och visar på ett för landet vid tiden unikt konstnärskap, som jag vill hävda att eftervärlden varit allt för snål att uppmärksamma.


2.

Kat.nr.667 Axel Einar Hjorth 1888-1959. Stolar, tre stycken. ”Utö” för Nordiska Kompaniet 1930-tal. Syrabetsad furu. H 80, sitthöjd 44 cm.

Under mellankrigstiden, med den nya semesterlagen alldeles runt hörnet, förutsåg Nordiska Kompaniets ledning ett ökat behov av inredningar till landets semesterbostäder. Tidens ideal tog sig uttryck i sunda levnadsvanor och motion, och ägandet av en sommarstuga blir således ytterst eftersträvansvärt vid tiden. Åren 1929-32 formgav varuhusets chefsarkitekt Axel Einar Hjorth ett flertal robusta möbelserier med enkla grundformer, företrädesvis i massiv furu. Auktionens stolar, vars form står med ena foten i allmogens traditionella enkelhet och med den andra i modernismens avskalade estetik, formgavs 1932 och fick bära namnet “Utö” efter ön i Stockholms södra skärgård. Möbelserierna har under det senaste decenniet fått ett internationellt anseende som banbrytande för sin tid, vars formliga radikalitet har skapat en efterfrågan långt bortom Stockholms kobbar och skär.


3.

Kat.nr. 728 Patrick Nordström 1870-1929. Vaser, två stycken. Den Kongelige Porcelainsfabrik 1919-21.

Under Exposition Universelle, världsutställningen år 1900 i Paris, etablerades stengodset via jugendrörelsen som en självständig konstart. Patrick Nordström, den unge stuckatören från Höganäs, hade under föregående decennium i Paris studerat den franska stengodstraditionens framfart noga, och starkt influerad av denna begav han sig till Köpenhamn för att där börja experimentera med starkeldsgods under det nya seklets början. Nordströms verkstad med tillhörande brännugn skapade snart intresse hos andra keramiker, och så småningom fick även Den Kongelige Porcelænsfabrik i Köpenhamn upp ögonen för hans alster. Med Nordströms hjälp fick fabriken igång sin produktion av stengods 1912, varför han senare fått det aktningsvärda epitetet “stengodsets fader i Norden”. Auktionens två vaser är daterade 1919 respektive 1921, och bär prov på Nordströms egenhändigt komponerade jordnära glasyrer.


Frågor om auktionen? Tveka inte, kontakta Karl på green@uppsalaauktion.se

Mer information

Våra köpstarka kunder söker