Logga in

Karl-Magnus topp 3


Vår intendent Karl-Magnus Törnros berättar här om sina tre personliga favoriter ur Kvalitetsauktionen den 7:e april.

1.

Kat. nr. 495 Carl Eldh

Näst Carl Milles räknas Upplänningen och smedsonen Carl Eldh som en våra största skulptörer.  Efter att ha arbetat en tid som ornamentsbildhuggare vid bland annat Helgo Zettervalls renovering av Uppsala Domkyrka utförd i stil med Viollet-le-Ducs enhetlighetsprincip sökte Eldh ett friare konstnärskap.

Hans fascination för Auguste Rodin förde honom till Paris för vidare studier under den italienska skulptören Filippo Colarossi vid dennes konstskola Académie Colarossi. Under sin tid i Paris skapade Eldh en egen stil och konstnärligt uttryck och här tillkom även ett flertal av hans idag mest viktiga verk. Bland annat auktionens Innocence (1900)  vilken vid världsutställningen år 1900 tilldelades ett hedersomnämnande av franska staten. Framgångarna för Eldh i Paris fortsatte med bland annat guldmedalj vid parissalongen 1902 för sina två verk Moderssorg och Linnea.

Hemkomsten till Sverige skedde 1904 och här hade han nu möjlighet att skapa sig en tillvaro och inkomst som skulptör. Förutom en stor produktion som porträttör blev Eldh engagerad i ett flertal byggnadsprojekt. Mest framstående är hans arbeten i Ragnar Östbergs Stadshusträdgård med marmorstatyer avtäckta 1923 föreställande August Strindberg (Författaren), Gustaf Fröding (Poeten) och Ernst Josephson (Målaren). Bland Eldhs många offentliga verk i Sverige återfinns också hans monumentala framställning över August Strindberg Titanen vilken avtäcktes 1942 på sin nuvarande plats i Tegnérlunden i Stockholm.

Vännen Ragnar Östberg kom också att rita Carl Elds ateljé i Bellevueparken i Stockholmen vilket än idag fungerar som museum över Carl Eldh. Ett besök där kan varmt rekommenderas!

Jag upplever att Carl Eldh trots sin konstnärliga storhet och många viktiga offentliga beställningar inte har den framträdande roll i svensk konsthistoriskrivning som han kanske förtjänar. En anledning till detta kan vara den något styvmoderliga behandling han fått utstå av våra statliga museer. Eldh är en av de konstnärer som är hamnat i limbo mellan Nationalmuseum och Moderna Museets ansvarsområden. Han är så att säga för ung för Nationalmuseum och för gammal för Moderna Museet vilka har flertalet av hans viktigaste verk i sina samlingar. Auktionen ger möjlighet att förvärva ett hans viktigaste verk i gipsversion.

2.

Kat. nr. 131 Skrin

Under frihetstiden och det gustavianska enväldet var merkantilismen med dess ekonomiskt protektionistiska ideér på högsta mode. Användandet av inhemska material och försök att i Sverige producera de saker och varor vi tidigare varit tvungna att importera premierades av staten och sågs som något gott för rikets välgång.

En av dessa förädlare var den i Köping och senare Kungsör verksamme schatullmakaren Jacob Sjölin. Han hade flyttat från Småland till Västmanland och Arboga där han 1765 blev färdig gesäll hos snickarmästare Jonas Nordling. Sjölin blev sedermera sin egen i Köping där han förklarades för mästare 1767, sin verkstad flyttade han till Kungsör 1769.

Hans arbeten är framförallt kända för den framgångsrika användningen av det inhemska träslaget alrot vilken han med sin speciella behandling ger ett liv som ingen annan. Sjölins tillverkade möbler spreds i landet och återfinns i äldre såväl borgerliga som kungliga samlingar. Hans sätt att behandla alroten spreds till hans egna gesäller som exempelvis Carl Hollst, Lorentz Lundelius och Anders Lundelius som tog tillverkningen till Stockholm. Föremål fanerade med alrot av Sjölin är för många en klassisk svensk antikvitet. De historiska omständigheterna samt det faktum att han från sin verkstad i lilla Kungsör spred dem i hela landet gör det hela så mycket mer intressant.

3.

Kat. nr. 1029 Erland Cullberg

Cullberg utbildades på Konstakademin samt Valands konstskola och hade sin galleridebut på kulturhubben ”Hos Petra” på Södermalm 1961. Hans stora publika genombrott skedde med en separatutställning på Moderna Museet 1986.

Bland sina egna förebilder nämner Cullberg 1500-talsmålaren El Greco och nog kan man också spåra inspirationen ifrån Göteborgskoloristerna i hans rika palett.  Sin klassiska skolning till trots är dock Cullbergs måleri särartat och låter sig urskiljas. ”Blått är skräck, ockra vänlighet och rött lidelse” var hans egen beskrivning av färgerna.

Auktionens bild är en stark representant ur hans konstnärskap i ett riktigt bra format.  Notera även fimphålen i duken.


Frågor om auktionen? Tveka inte, kontakta Karl-Magnus på tornros@uppsalaauktion.se


Kvalitetsauktion 7 april 2020

Våra köpstarka kunder söker