Logga in

Isaac Grünewald

– Vy över Katarinavägen, Stockholm


151. Isaac Grünewald (1889‑1946). Vy över Katarinavägen, Stockholm. Signerad och daterad Isaac G. 1916.
Olja på duk, 38,5 x 46 cm.

Proveniens:
Emil Christensons (1862‑1924) samling, Stockholm.
Svensk privatsamling.


FOKUS

Det tidiga 1900-talet är en av de mest fascinerande epokerna i svensk konsthistoria och markerar framväxten av några av våra mest framstående konstnärer. Inspirationen från södra Europa och i synnerhet Paris tog sig uttryck i en kraftfull palett, fantasifulla motiv och ett mer ohämmat och friare måleri. Isaac Grünewald reste redan år 1908 till Paris för första gången och kom då att tillbringa ett halvår i den franska huvudstaden. Vid Höstsalongen samma år visades flera av Henri Matisses verk och den unge Grünewald beskrev själv sitt första möte med Matisse som en ren färgexplosion; ”Plötsligt stod jag framför en vägg som sjöng, nej, vrålade av färg och strålade i ljus. Här stod jag inför något helt nytt och hänsynslöst i sin ohämmade frihet.” Skönheten i det fria måleriet fängslade honom och nästan omedelbart anmälde han sig som elev till Matisses egen målarskola i Paris. Skolan ansågs som en av de allra främsta och flera var de konstnärer som valde att ansluta sig till denna för tiden radikala inriktning. En tydlig längtan efter att genom konsten uttrycka livets rikedom och det vackra kom att spegla hans konstnärskap från och med nu. Med Matisse som främsta förebild och lärare kom han att utvecklas enormt som konstnär, och det tidiga 1910-talet anses vara hans absolut främsta och mest betydelsefulla period som konstnär. 

Få andra konstnärer inom svensk konsthistoria har lyckats skildra kärleken till sin hemstad genom måleriet som Isaac Grünewald. Stockholm var staden han växte upp i och inspirerades av som ung konstnär och det var även till Stockholm han valde att återvända efter åren i Paris tillsammans med sin dåvarande hustru konstnären Sigrid Hjertén. Konstnärsparet fann under det tidiga 1910-talet ett hem vid Kornhamnstorg i Stockholm, men flyttade redan 1912 till en kombinerad vindsvåning och ateljé vid Katarinahissen med en hänförande utsikt över Strömmen, Stadsgården och Slussen. Ateljéns läge på Söders böljande höjder inspirerade till många av de målningar som tillkom under de följande åren och Grünewald kom att skildra sitt älskade Stockholm från en rad olika perspektiv och vinklar. Från konstnärsparets ateljé kunde de njuta av en storslagen vy över Stockholms inlopp och gatan nedanför med myllret av människor. Inspirationen till de flertal målningar som tillkom under de följande åren kunde därför inhämtas från de vackra vyerna över Stockholm alldeles utanför deras fönster. Grünewald utvecklades efter hemkomsten till Sverige till en sann expressionist, en rebell och innovatör inom den svenska samtidskonsten som banande väg för en ny och för tiden en oerhört radikal strömning.

I auktionens målning ”Vy över Katarinavägen” syns tydlig inspiration från den expressionistiska rörelsen i Europa och kanske i synnerhet den ryske mästaren Wassily Kandinsky. Kandinsky var verksam i Paris där Isaac möjligen kan ha sett några av hans verk, men han ställde även ut hos Carl Gummeson vid Gummesons Konstgalleri på Strandvägen i Stockholm 1916, samma år som ”Vy över Katarinavägen” utfördes.  Utställningen innehöll även ett flertal verk av den expressionistiska konstnären Gabriele Münter, kvinnan och konstnären som Kandinsky under flera år hade en kärleksaffär med. Sannolikt besökte både Isaac Grünewald och Sigrid Hjertén utställningen på Gummesons och de utvecklade även en nära vänskap med Kandinsky och Münter med vilka de flitigt syntes i Stockholms societetsliv. Kandinsky anlände till Stockholm i december år 1915 och kom att stanna till mars följande år. Paret Kandinsky Münter var ofta bjudna hem till Hjertén och Grünewald och under middagarna diskuterades sannolikt Kandinskys kommande utställning på Gummesons liksom måleri och färgsättning. Isaac Grünewalds målning ”Vy över Katarinavägen” målades i direkt anslutning till Kandinskys Sverigebesök och inspirationen från den expressionistiske mästaren känns igen i de vågade färgerna och vridna perspektivet.

De verk som tillkom under 1910-talets mitt bär tydliga spår av det frigjorda måleri och de vågade färger som kännetecknar första generationens expressionister. Katarinavägen har återgivits med få detaljer och kraftiga penseldrag, karaktäristiskt för den självständiga stil som Isaac Grünewald kom att utveckla till sin egen och som kännetecknar flera av hans mest framstående verk. Grünewald och expressionisterna framställde aldrig världen så som den var, utan istället så som han själv uppfattade den i sitt minne. I likhet med de banbrytande fauvisterna under 1900-talets första år innebar detta ofta en fullständig frigörelse av färger och gav därmed en unik inblick i konstnärens personliga tolkning av upplevda erfarenheter och intryck av landskapet framför honom. Isaac Grünewald har i ”Vy över Katarinavägen” återgivet sin älskade hemstad så som han själv betraktade den som vackrast – under en klarblå himmel badande i solljus. 


Tillbaka till katalogen

Mer information