Logga in

Torsten Renqvist (1924-2007)


”Om framtiden kan det finnas påstående som täcker alla möjligheter. Om en särskild häst i en kapplöpning som just skall äga rum kan man med visshet säga att han kommer att vinna loppet eller att han inte kommer att vinna det.

När det gäller konsten kan man påstå liknande saker, som förefaller lika sanna. Man kan sålunda säga om framtidens konst att den kommer att bli ny eller att den kommer att bli oförändrad.

Eftersom vi numera vet att saker och ting med nödvändighet förändras, kommer vi sannolikt att anse att framtidens konst blir ny. Genom att sätta in en lag som gäller förändring kommer vi att anse att framtiden innebär att hästen vinner sitt lopp. Detta förefaller fortfarande att vara ett uttömmande påstående fast med ett drag av orimlighet.”

Med dessa ord inledde Torsten Renqvist sin artikel ”Om det radikala i konsten” som publicerades i Paletten, nr 3, 1959. Under de följande decennierna skulle han komma att bli en centralgestalt i det svenska konstlivet. Karriären inleddes, efter studier hos Otte Sköld och vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn, med en utställning på Lilla Galleriet i Stockholm 1950, samtidigt som han fortfarande var elev på Konsthögskolan. Han nådde snart ett stort erkännande och uppskattades som målare och grafiker. År 1964 fick Renqvist representera Sverige på Venedigbiennalen där han också fick pris men efter det slutade han helt med sina mästerliga grafiska tryck och ett par år senare brände han närmare åttio av sina målningar på en äng utanför Stockholm. Detta ledde till ett dramatiskt uppbrott från måleriet.

Det var nu som han istället fann sitt egentliga kall – skulpturen – som han framöver enbart ägnade sig åt. Uppbrottet från måleriet innebar en nytändning i konstnärskapet och snart fann han sitt material, träet, ur vilket han med en tunnbladig Morakniv arbetade fram sina skapelser. Därefter gjöts de flesta av dem i brons, men han har också använt sig av exempelvis betong och terracotta. Själv har Renqvist beskrivit tillkomstprocessen: ”Mina bilder av djur är inte porträtt av den eller den katten eller strutsen. De är tillkomna i en föreställning om att djurs kroppar och rörelser motsvarar åtbörder och hudminnen i vårt eget psyke. De är en psykologisk balett inom den tradition som kallas fabler” (Mailis Stensman, Torsten Renqvist, 2002, s. 214).

Auktionen bjuder på en samling med flera av Torsten Renqvists mest uppskattade skulpturer, däribland ”Känguru”, ”Lilla elefanten drömmer”, ”Hästlyftaren” och ”Fågel Fenix” samt en tidig oljemålning från 1949. År 2000 tilldelades Torsten Renqvist det prestigefulla Sergelpriset, som var femte år delas ut vid Kungliga Konstakademiens högtidssammankomst, med motiveringen: ”för skulpturer som kännetecknas av en enveten samverkan mellan det personliga och det allmänmänskliga. Hans konstnärskap är idel nyskapande inom en uråldrig tradition och det sänder en sinnlig knorr in i framtiden.”


Tillbaka till katalogen

Mer information