Logga in
Disponent Tore Wennberg (t.v.) i samspråk med drottning Ingrid och kung Gustav VI Adolf.
Disponent Tore Wennberg (t.v.) i samspråk med drottning Ingrid och kung Gustav VI Adolf.

Tore Wennberg och Nordiska kompaniet

– Konsthantverkets guldålder


Objekten säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 11-14 juni 2019


I den komplicerade väv av faktorer, som kan blottläggas bakom den svenska och skandinaviska konstindustrins gyllene period under decennierna omedelbart före och framförallt efter andra världskriget, framstår de initierade främjare, vilka på olika sätt stimulerade dess tillväxt, som ett viktigt inslag. En av de mest hängivna, kunniga och betydelsefulla bland dessa var Tore Wennberg (1905-1981), disponent vid Nordiska Kompaniets konstavdelning 1938-1972. Mer än någon annan bidrog han konkret till att bygga upp varuhusets position som den kvalificerade konstindustrins kanal ut mot allmänheten, och under hans finkänsliga handlag förvandlades lokalerna mot Hamngatan till Sveriges och Nordens mest uppmärksammade utställningslokaler för konsthantverk.

Under antydda period var det varje ambitiös konstnärs eller formgivares innersta förhoppning att få bli presenterad för offentligheten just på NK. Det enda kriteriet på kvalifikation för denna heder var Tore Wennbergs omdöme och personliga inbjudan. Hans bedömning av utbudet var alltid klar, distinkt och under den fulländat korrekta ytan stundom skarp. Ingenting kunde få honom att avvika från sin kvalitetslinje. Wennberg företog många inköpsresor under åren och diskuterade flitigt leror, glasyrer, bränningar och keramiska traditioner med världsledande i fältet såsom Bernard Leach, Nathalie Krebs och Shoji Hamada. Keramikkännaren Gustav VI Adolf förväntade sig alltid en förhandsvisning ledd av Wennberg utav varje ny utställning som arrangerades på NK.

Uppsala Auktionskammare har nu fått det ärofyllda uppdraget att ombesörja försäljningen av delar ur disponent Tore Wennbergs samling, varav flertalet objekt är förvärvade i samband med utställningar på NK. Urvalet vittnar om Wennbergs förkärlek till stengodset där skandinaviska mästare såsom Carl-Harry Stålhane, Berndt Friberg, Axel Salto och Birger Kaipiainen sällskapar med framstående keramiska verk av Pablo Picasso och Shoji Hamada, varav den sistnämndes ateljé i Mashiko i centrala Japan besöktes vid ett flertal tillfällen av Wennberg, där han också förvärvade vasen och fatet som är aktuella i auktionen. Wennberg var mot sitt företag en ytterst lojal affärsman, samtidigt som han bakom sitt korrekta yttre i djupet var en älskare av konsthantverket, och får i sin gestalt symbolisera mycket av denna epok.


Se alla föremål

Mer information