Logga in

Erik Lund

Skrivbord, Stockholmsutställningen 1930


Klubbades för 170.000 kr vid Uppsala Auktionskammare Internationella Kvalitetsauktion 5-9 december 2017.


29. Erik Lund (1890‑1964). Skrivbord.
Tillverkat av Georg Ryman Snickeriverkstäder A.B., Stockholm, 1930. Fanerat med zebrano samt svärtat trä, skinnklädd skiva. Uppsats med hyll- och lådinredning. Sargen med två lådor. Beslag i mässing samt förnicklad mässing. L 100, B 70, H 93 cm.


Auktionens skrivbord ritat av Erik Lund, var placerat i lägenhet 10 ritad av Paul Hedqvist på Stockholmsutställningen 1930. Samtliga möbler i inredningen ritades av Erik Lund där det exklusiva skrivbordet tillverkats hos Georg Ryman Snickeriverkstäder enligt katalog över bostads avdelningen ”snickeriarbeten är utförda av elever vid snickareskolan å Stockholm Stads skyddshem för gossar vid Skrubba”. I lägenheten återfanns även stålmöbler formgivna av Erik Lund som var tillverkade av A.B. Arvid Böhlmarks Lampfabrik. De fanerade möblernas varma ådring med kraftigt mönster i exotisk zebrano stod i kontrast mot stålmöblernas hygieniska och mer industriella framtoning. Det var en tydlig brytpunkt från den äldre mer hantverksmässiga möbelproduktionen och framtidens rationella möbler lämpade för serieproduktion.

Interiör från Stockholmsutställningen 1930.

Lägenheten ritad av Paul Hedqvist var ämnad för 4-5 personer och den stora skillnaden var att rumsdisponeringen tydligt hade förändrats. Tidigare hade matsal som ansågs som ett finrum och vardagsrum varit åtskilda, i många fall saknades vardagsrum helt. Det moderna idealet var att sammanföra dessa rum i en öppen planlösning i enlighet med internationell modernistisk förebild. Vardagsrummet blev det viktigaste rummet där hela familjen kunde samlas för måltid, lek eller arbete. Köket minimerades till en typ av laboratoriekök som var yteffektivt i och med standardiseringen och en stark tilltro till framtidens tekniska landvinningar med köksmaskiner.

Erik Lund anställdes vid ritkontor i Stockholm 1911-1920 och studerade som specialelev vid Tekniska Högskolan 1918-1920. Han innehade tjänst som extra arkitekt vid Stockholms stadsplanenämnd 1921 samt företog studieresor till Tyskland och Frankrike. Han fullföljde sedan studier vid Konsthögskolan 1923-1925 varefter han blev anställd som avdelningschef vid Kooperativa Förbundets Arkitekt- och Ingenjörsbyrå KFAI av chefsarkitekt Eskil Sundahl.

Under tidigt 1930-tal så var KFs Arkitektkontor delaktigt i samtidens bostads- och möbelutställningar däribland Stockholmsutställningen 1930 samt utställningen Standard 1934 på Liljevalchs konsthall. Senare ändrade kontoret inriktning med fokus på större byggnadsprojekt samt att utöka kooperativa föreningens lager, fabrik och butikslokaler runt om i landet där Erik Lund blev butiks- och charkuterifabriksexpert.


Tillbaka till katalogen