Logga in

Secrétaire en cabinet av georg haupt


Klubbades för 780.000 kr vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 11-14 juni 2019


Nr. 1070 Secrétaire en cabinet Högklassigt gustavianskt stockholmsarbete av Georg Haupt (verksam som snickarmästare i Stockholm 1770-1784). Fanerad med amarant, björk, lönn, rosenträ, jakaranda och buxbom. Rik intarsiadekor i trompe l’œil av i sargen antikiserande kannelyrer. Skrivskiva med inlagd lagerfestong och rosetter. Sidor med fleurong och festonger. Invändigt med lådinredning. De fyrkantiga nedåt avsmalnande benen med kasettering och avslutande fothylsor i mässing. Besatt med högklassiga beslag i brännförgylld och ciselerad brons, under skiva i form av löpande hund med nyckelskylt i form av snäcka. Skiva i vit carraramarmor. L 97, B 44, H 123,5 cm.

UTROP

600.000 – 800.000 SEK
€ 56.000 – 75.000

PROVENIENS

Nordéns Auktioner, Stockholm, 24 november 1992, kat. nr. 188.
En betydande svensk privatsamling, förvärvad vid ovanstående auktion.

LITTERATUR

Marshall Lagerquist, Georg Haupt – Ebeniste du roi, Uddevalla 1979. Jämför med snarlik sekretär signerad av Haupt tidigare i Direktör Falk Simons samlingar s. 141,
kat.nr 26. Jämför vidare med sekretärer kat. nr. 34 och kat. nr 35.


Fokus

Secrétaire en cabinet av Georg Haupt

Auktionens högklassiga sekretär knyter an till ett flertal kända signerade exemplar av Georg Haupt utförda omkring år 1780.  Den skickliga intarsiakonsten är typisk för den höggustavianska möbelkonsten för vilken Georg Haupt är den främste representanten.

När Haupt återvände till Sverige från sin utlandsvistelse 1769 beredde han väg för den nyklassicerande stilens intåg i Stockholm. Han hade dock inte bara med sig nya stilyttringar utan även nya möbeltyper från den franska huvudstaden som tidigare ej tillverkats i Stockholm. Ett exempel på detta är den upprättstående sekretären med skrivklaff som i Paris tillverkades i två versioner ”secrétaire en armoire” med ett skåp placerat under skrivklaffen samt auktionens variant ”secrétaire en cabinet” med en låda i sargen.

Den sistnämnda varianten var den som vann störst popularitet och modellen tillverkades av flera av Stockholms snickarmästare under gustaviansk tid. Modellen överlevde även under sengustaviansk tid men då med ett enhetligt mahognyfaner snarare än den höggustavianska periodens rika intarsiakonst. Ungefär ett 20-tal sekretärer är kända från Haupts verkstad. Auktionens sekretär påminner i stort med ett flertal avbildade i Marshall Lagerquist ”Georg Haupt–Ebeniste du Roi” från 1979. Jämför bland annat auktionens sekretär med katalognummer 29 (Böttiger, Haupt, kat. nr. 19) från Nordiska Museets samlingar (NM.0034397*1) som exteriört anknyter väl till auktionens sekretär. Nordiska Museets exemplar, signerat och daterat ”fait Chez Géorge Haupt, Ebeniste du Roy á Stockholm 1780”, har en till synes snarlik intarsiakomposition av lagerfestonger, kannelyrer och bandverk samt beslagsuppsättning. Denna har dock en avvikande interiör inredning då den är försedd med låd- och fackinredning kombinerat där auktionens sekretär interiört är försedd med en slät lådfront. Även valet av skiva skiljer sig då Nordiska Museets sekretär har en skiva i svensk kolmårdsmarmor där auktionens sekretär har en skiva i den för tiden omåttligt populära och exklusiva carraramarmorn från Italien.

I slutet av sin karriär ser man tydligt den utveckling vilken är på väg att ske i den gustavianska möbelkonsten där Haupt var den naturlige innovatören och pådrivaren. De tidigare rikt inlagda möblerna med urnor, porträttmedaljonger och amoriner har nu fått göra plats för ett stramare hantverk där träets naturliga skönhet får komma till uttryck.  I auktionens sekretär har Haupt kombinerat sin känsla för fanerläggning med hans oöverträffade skicklighet i intarsiakonsten och gravering av denna.  Kombinationen av dessa två ger ett raffinerat intryck utan tvekan utfört av Sverige främste möbelsnickare.


Tillbaka till katalogen


Kontakt

Magnus Bexhed

Verkställande direktör

Tel: 0705-22 12 04
bexhed@uppsalaauktion.se

Karl-Magnus Törnros

Intendent

Klassiska möbler, äldre konsthantverk och silver
Tel: 0720-77 82 30
tornros@uppsalaauktion.se

Mer information