Logga in

Roland Svenssons eviga kärlek till skärgården


Konstverk som säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 12 – 15 december 2023


Långt ute bland kobbar och skär i Stockholms yttre skärgård etablerade sig Roland Svensson som vår tids främste skildrare av detta landskaps särart. Med en geografs noggrannhet, en kulturhistorikers kunskapstörst och en målares ivriga hand tolkade han havslandskapet under sitt mer än sextioåriga konstnärskap. Roland Svensson fann sin egen väg till framgång genom tolkningarna av Stockholms yttre skärgård och andra ensliga öar i olika världsdelar. På ett insiktsfullt och genuint sätt har han förmedlat skärgårdsmiljön under olika årstider genom en sann kärlek till dessa säregna platser på jorden. Naturens storslagenhet på öarna som möter havet och dess utsatthet i enskildhet kan endast skildras av den som verkligen känner sin miljö. Lägg där till en känslig konstnärshand med förmågan att i fullödiga ögonblicksbilder lyckas fånga dess eviga skådespel i verklighetsförankrade skildringar av skärgårdsbornas sysslor över årstidernas växlingar och fram träder Roland Svenssons konst- och författarskap i en klass för sig. 

Roland Svensson själv såg det som sitt kall att dokumentera det speciella livet i havsbandet med skärgårdsfolket och fiskarna som snart skulle försvinna. Samspelet mellan människan, naturen och djurlivet har med en stark inlevelse blivit till målningar som i decennier berört sina betraktare. Som tidsdokument är de viktiga och visar också på en tidlöshet långt ifrån konstens olika genrer och -ismer. Svensson vann öbornas förtroende genom sitt genuina intresse för människorna och skärgården, och genom sin egen förståelse för att deras traditionella liv representerade någonting som det moderna samhället inte kunde erbjuda. 

År 1943 ställde Svensson ut på Galleri Färg och Form i Stockholm, utställningen blev en framgång och hans större genombrott. I Dagens Nyheter skrev kritikern och konstnären Yngve Berg att hans måleri var ”så riktigt och övertygande: den skumma dagern över stugornas enkla bohag, snöljuset en vintrig yrvädersdag, den klara, höga septemberluften” och i Aftontidningen skrev Otto G. Carlsund under rubriken ’Pastellens renässans’: ”Till hans framgång har bidragit modet att frigöra sig från oljefärgen. Med pastellens hjälp har han lyckats där få eller ingen annan lyckats: nämligen att bygga upp ett pikturalt monument över Stockholms skärgård. Med pastellen lyckas han fånga de obarmhärtigt klara, oändligt skiftande tonerna i den renaste av atmosfärer …”

Liksom tidigare generationers sökande konstnärer har upptäckt och skildrat unika miljöer, som Gauguins Tahiti eller Helmer Osslunds Norrland, skulle Roland Svensson trots alla de ösamhällen han företog resor till landa i Stockholms skärgård. Sin ateljé hade han på Stora Tornö, en kilometerlång ö nordost över sundet om Möja. Som sann friluftsmålare i dess rätta bemärkelse vandrade och seglade han genom det karga skärgårdslandskapet i ur och skur, ständigt sökande efter sina motiv där människa möter natur. Genom sina impressionistiska iakttagelser av den svenska naturen har han för alltid målat sig rakt in i våra svenska hjärtan. 


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Julia Unge Sörling

Intendent

Klassisk och äldre konst
Tel: 0701-08 14 08
sorling@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information