Logga in

Ragnar Sandberg (1902‑1972)

Nattpromenad – Göteborg


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 9 – 12 November 2021


Nr. 376 Ragnar Sandberg (1902‑1972). Nattpromenad – Göteborg. Monogramsignerad R.S. Olja på duk, 39 x 51 cm.

UTROP

350.000 – 400.000 SEK
€ 35.000 – 40.000


Fokus

Nattpromenad genom Ragnar Sandbergs älskade Göteborg

Ragnar Sandberg är en av våra främsta kolorister och med sin omisskännliga förmåga att skildra sin omgivning med glädje och lekfullhet intar han en särställning bland sina samtida konstnärskollegor. Som en av de mest framträdande svenska modernisterna under 1900-talet hör Sandberg till den grupp konstnärer som kom att bli kända som Göteborgskoloristerna. De flesta av de målare som hörde till denna skara hade studerat för Tor Bjurström vid Valands målarskola under 1920-talet och utmärkte sig inom måleriet genom ett särskilt färglyriskt drag. Sandberg tillhörde Bjurströms första elevuppsättning men dröjde sig kvar på Valands målarskola ända till mitten av 1920-talet, då han ideligen valde att avbryta sina studier för utlandsvistelser med studiekamrater till framförallt Frankrike. Efter konststudierna ägnade han sig istället åt studier i filosofi och skönlitteratur, men när han år 1929 återupptog kontakten med sin tidigare studiekamrat och konstnärskollega Ivan Ivarson fann han äntligen inspiration till att måla. Både Ivarsons och Carl Kylbergs känsla för kolorit och komposition kom att betyda mycket för Sandbergs fortsatta utveckling och flera av de målningar som utfördes omkring år 1930 uppvisar stora likheter med Kylbergs diffusa landskap i mustiga toner. Stärkt av ny inspiration deltog Sandberg i ett flertal utställningar tillsammans med Ivarson och de verk som utfördes under dessa år kom att leda till konstnärens definitiva genombrott.

I auktionens målning har Ragnar Sandberg avbildat promenerande sällskap längs en upplyst gata en sen kväll i Göteborg. Människorna bär alla en liknande uniform och hatt och de rör sig längs en gata kantad av ljuskällor. Sandberg var en mästare på att skildra en stads rörelse och atmosfär och han blev Göteborgs främste skildrare av detta. Göteborgs stadskärna och i synnerhet gästhamnen Lilla Bommen som anlades redan på 1600-talet kom att bli ett av Sandbergs mest uppskattade motiv under 1930-talet. Båtentusiaster, promenerande par, lekande barn och strosande matroser inspirerade Sandberg till rika färgillustrationer, målande under alla årets dagar, morgon som kväll. Kanske är det ändå koloriten i denna ljuvliga bild som utmärker sig allra mest – Sandberg lyckas som få andra konstnärer sammanföra nyanser till raffinerande och sensationella skapelser. 

Det var under studieåren och tiden i Frankrike som Ragnar Sandberg anlade grunden till sin blomstrande period som målare under 1930-talet, men den sanna inspirationen fann han i sin kära hemstad. I Göteborg bosatte sig Sandberg under början av 1930-talet och började från första stund utforska stadens alla hörn genom ständiga utflykter till andra stadsdelar. Det var en nyfiken ung man som återigen blev göteborgare och tillägnande sig vad som fanns att tillgå i form av konstlitteratur och besök på museer. När Sandberg åter lyfte penseln mot duken efter några års uppehåll, framstod det i publikens ögon som att han arbetade i ”rus och lycka”. Göteborg blev en äventyrares stad under Sandbergs hand, trots att den under 1930-talet beskrevs i Bertil Sundborgs bok med orden: ”…Göteborg hade ingen av den 1700-tals-air som trots allt dröjde kvar över Stockholm och konstnären var inte som där en pittoresk företeelse och någon som sågs i ett förlåtande skimmer”. Sandberg vågade använda färg och ljus i sina skildringar från 1930-talets Göteborg trots att flera beskrivningar antyder att staden under denna period kunde uppfattas som mörk och dyster. Istället blev stadens fordon, ljud och ljus hans främsta inspirationskälla och Ragnar Sandberg utförde under denna period några av sina i särklass främsta målningar.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Jeanna Ahlin

Intendent

Modern och samtida konst
Tel: 0734-32 41 45
ahlin@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information