Logga in

Helmer Osslund

Porjus – Vattenfall med träd i höstskrud


Klubbades för 1.450.000 kr vid Uppsala Auktionskammare Internationella Kvalitetsauktion 6-9 december 2016.


96. Helmer Osslund (1866‑1938). Porjus – Vattenfall med träd i höstskrud.
Signerad Helmer Osslund. Olja på duk, 80 x 180 cm.


Verksam under en tid då konstnärer fångade bilder från olika geografiska områden, framgår det tydligt var Helmer Osslund satte ner sin artistiska fana. Där Carl Wilhelmson fångade västkusten, Eugène Jansson sitt Stockholm, Carl Larsson och Anders Zorn Dalarna, så kvarstår Osslund som de norrländska viddernas okrönte konung. År 1898 hade Osslund funnit sitt hjärtas och konsts sanna hemvist i mötet med Norrlands fjällmassiv och de storslagna vildmarksvidderna. Detta blev startskottet för Osslunds artistiska upptäcktsfärd i det svenska landskapet som kom att uppta resten av hans liv, och det är i dessa, av konstnärsgeografins oupptäckta utkanter, som hans dynamiskt uttrycksfulla landskapskonst har tillblivit. Han var ständigt på jakt, ständigt sökande efter ny inspiration, nya lärdomar, nya impulser och konstnärens månadslånga målarvandringar i de norrländska ödemarkerna omfattade allt från Nordingrå i söder till Torne träsk i norr.

I auktionens monumentala målning avbildar Osslund en kraftfull fors. Redan 1915 målade han ”Vattenfall, Porjus”, som idag finns i Nationalmuseums samlingar, en så kallad ”drapa”, som Osslund själv kallade sina långsmala målningar. I det långsmala formatet kunde han avbilda ett helt landskap eller som i det här fallet följa ett vattenflöde i hela dess längd. I Porjus, beläget i centrala Lappland, började man bygga en kraftstation 1915 som skulle förändra landskapet och omgivningarna och Osslund besökte området just innan denna omvandling.

En annan version av forsen i Porjus finns i ”La Chute d’eau”, en något större ”drapa” som är en olja på smörpapper lagd på pannå precis som den variant på Nationalmuseum. Denna målning förvärvades av den franska staten år 1930, troligen utförd 1929, och finns i dag i Musée d’Orsays samlingar i Paris. Samma forsande, skummande vatten som banar sin väg genom vildmarken i båda dessa målningar återfinns även i auktionens målning. Längs med älven breder tallens bångstyriga grenar ut sig och på den andra sidan skymtar trädkronor i höstens färger. Osslund lyckas fånga en ögonblicksbild av den oförstörda vildmarken där människan ännu är långt borta. I sann nationalromantisk anda, typisk för tiden kring sekelskiftet, har konstnären skildrat en bit natur som han fäst med olja på papper eller duk.

Osslund återkom ofta just till kära platser och fångade det han såg på plats i naturen med hjälp av den teknik som han hade lärt sig av sin läromästare Gauguin – att måla i olja på smörpapper. Materialet var både billigt, lättillgängligt samt lättare att hantera än vanlig målarduk när han var på vandring. Pappret kunde fästas på det som fanns tillgängligt i form av en bit kartong eller färglådans undersida. Smörpappret erbjöd även ett underlag att måla på i olja som passade Osslunds estetik och teknik då färgen kunde hållas flödig och summarisk utan att behöva använda lösningsmedel. Under sina strövtåg i den norrländska naturen blev det därmed smörpappret som användes för underlag till både gouacher och oljor. Då Osslund fäste sig särskilt vid ett motiv kunde det omarbetas i olika variationer, men det är ovanligt att de översattes till olja på duk. Det var endast i sällsynta fall där fascinationen kring motivet och kompositionen var så stark att det ledde till att det omarbetades till duken för mer ambitiösa omformuleringar av upplevelserna, filtrerade av den konstnärliga blicken och tidens perspektiv. Därmed ger auktionens oljemålning på duk oss en ovanlig inblick i Osslunds artistiska process och fullbordade talang.

I en jämförelse av de nämnda versionerna av vattenfallet vid Porjus med auktionens stora version på duk kan vi spåra hur Osslund tillsammans med ”naturstudierna” och sina egna minnesbilder har översatt motivet i förfinad form till dukens beständiga format. Omarbetningarna till duken innebar att konstnären till fullo kunde filtrera sina intryck och här finner vi viktiga kopplingar till läromästaren Gauguins reducerande stil som rör sig i gränslandet mellan impressionism och expressionism. I auktionens Porjus – vattenfall med träd i höstskrud har Osslund i ett storslaget panorama byggt upp ett utsnitt av naturen i tre plan. Träden i varm gulorange utgör en fond mot vilken det turkosgröna vattnet forsar fram och skummar och stänker. Kompositionen ramas in av de levande, spretande tallarna i förgrunden.

Landskapets former fulländar Osslunds ambition att skapa en dekorativ helhetsverkan där de stiliserande fjällbjörkarnas och tallarnas vridna grenverk ger en kontrastrik och rytmisk effekt. Forsen och dess omgivning är avbildad i tidig höstskrud och Helmer Osslund hyste en tydlig förkärlek till att skildra just årstidsväxlingarna, vårbilder med tidiga lövsprickningar eller islossningar, naturen i dess första vinterskrud eller i höstens gula, orangea och röda färgprakt. Dessa färgställningar var det som lockade konstnären mest och sommarens grönska, eller ”spenaten” som han kallade den, var inte lika fascinerande. I Osslunds skildring har vattnet givits en palett av blåa toner som tillsammans med trädens ockra och varma jordtoner skapar en klangfull kontrastverkan. Återigen framgår det med stor tydlighet att det inte är en naturalistisk skildring utan ett av färger lysande och intensivt stämningsmättade landskap som skildras. Hans återgivelse av naturen är en fri och otvungen skildring av dess kraft och hisnande skönhet, Osslunds egen omdiktning av naturen i dess renaste form. Det är med dessa bilder som Helmer Osslund har gjort sig förtjänt av epitetet ”Norrlands konstnärlige upptäckare”.

Tillbaka till katalogen »

Mer information