Logga in

Fokus

På resa genom Olle Olssons Hagalund – hela världen i miniatyr

I auktionen ingår flera av Olle Olsson Hagalunds fantasifulla kompositioner. ”Frälsningssoldater” och ”Rosa huset, Hagalund” ger en intim inblick i konstnärens älskade hemstad Hagalund, stadsdelen som kom att inspirera till otaliga kompositioner genom åren och gjorde Olle Olsson erkänd som en av våra främsta naivister. I auktionen ingår också ett färgstarkt och fantasifullt verk med motiv från Värtahamnen i Stockholm, där konstnären har fångat lyftkranarna och kolhögarna vid kajen. Olle Olsson Hagalunds stora genombrott innefattas av åren 1937-1942, då hyllade utställningar presenterades på både Konstakademien och Färg och Form i Stockholm. Hans verk är idag mycket efterfrågade på auktionsmarknaden och hyllas för sin stora charm och folklighet.

Det idylliska och sprudlande livet i stadsdelen Hagalund har av ingen annan konstnär skildrats i den utsträckning som av Olle Olsson Hagalund. Närheten till Stockholms myllrande innerstad och brusande trafik fick Hagalund att likna en småstad, och för konstnären var det en plats som ständigt inspirerade. Det hus som Olle Olsson Hagalund bodde i byggdes av hans morfar Carl Jakob Brolin kring sekelskiftet och var ett färggrant hus som många andra i samma stadsdel mitt i Hagalund. För konstnären själv var Hagalund hela världen i miniatyr, en insikt som roade honom vid varje resa utomlands men även inom Sveriges gränser. Miljöerna och de människor som han och hustrun Maja mötte under sina färder påminde mycket om hans älskade hemstad och den värme som präglar hans porträttering av människor och platser vittnar om positiva och personliga intryck från världens alla hörn. Människor i vardagen, charmiga husfasader och butiker längs affärsstråken skildrades med stor omsorg. Husen i Hagalund var ofta byggda enligt den enskildes smak och färg, något som kom att sätta en särskild prägel på både stadsdelen och konstnärens målningar med motiv från denna. Den naivistiska stil som tydligt framträder i hans målningar lär konstnären själv ha kommenterat med orden; ”jag är naivist för att kunna behålla min barndoms syn på tingen”.

I målningarna från Hagalund som ingår i auktionen möter vi Olle Olssons närmaste omgivning. Varje årstid innebar nya möjligheter att måla eftersom stadsdelen ständigt förändrades. Under vintern sågs sällskap skynda hem i kylan och dra kälkar i snödrivorna, sommartid blommande fruktträden och Hagalund fylldes av lekande barn i ett skimmer av solglitter. De färgglada trähusen med glasverandor, spröjsade fönster och granna trädgårdar utanför knuten var typiskt för Hagalunds bostäder innan 1960-talets massiva rivningar. Stadsdelen var sedan länge känd som en av Stockholms fattigaste utkanter där levnadsstandarden sades vara låg, men Olle Olsson lyfter fram ett annat Hagalund, sitt eget Hagalund, där kärleken till detta myller av gator och spännande karaktärer fullkomligt triumferar. I den tidiga målningen ”Frälsningssoldater” ser vi 1930-talets Hagalund genom konstnärens ögon. En liten grupp män och kvinnor står samlade i rödsvarta klädnader. De spelar instrument och sjunger mot den nyfikna skaran som samlats framför dem, i handen håller en av soldaterna en flammande röd flagga med texten ”Eld o blod”. I bakgrunden syns de klassiska och charmiga husfasaderna som utgjorde stadskärnan i Hagalund, målade i färggranna kulörer och kantade av trästaket. Målningen visades på en av Olle Olsson Hagalunds första utställningar på Färg och Form i Stockholm. I den senare målningen ”Rosa huset, Hagalund” möter vi Hagalund i vårvintertid, då snön börjat smälta och träden fortfarande är kala. Det vackra rosa huset lyser upp med sin granna fasad, liksom de färgstarka skyltarna som bjuder in till stadens glasmästare och en cykelreparatör.

Olle Olsson Hagalund förde en lång och trogen kamp mot de planerade rivningarna av Hagalund. Stadsdelen var sedan länge utdömd och istället fanns starka incitament för att riva den äldre bebyggelsen och istället uppföra moderna höghus. Trots höjda röster och starka protester genomdrevs slutligen rivningarna och stadsdelen jämnades med marken. Kvar idag finns ytterst få lämningar av det charmiga och pittoreska Hagalund, varav Olle Olsson Hagalunds hus är ett av dessa. För konstnären, som ägnat hela sitt liv åt att skildra sin älskade hemstad, innebar rivningen en stor personlig tragedi som han aldrig riktigt hämtade sig ifrån. Minnena från Hagalund lever vidare genom hans briljanta skildringar som redan under konstnärens livstid väckte stor beundran och värme. 


Se auktionens alla konstverk av Olle Olsson Hagalund »

Kontakt

Jeanna Ahlin

Intendent

Modern och samtida konst
Tel: 0734-32 41 45
ahlin@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information