Logga in

Öyvind Fahlström (1928-1976)

”tulpan och kackerlacka”


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 18 – 20 maj 2022


Nr 551 Öyvind Fahlström (1928-1976). ”tulpan och kackerlacka”. Daterad 2/59. Cado, Deco, Markal och tusch på vinarilgrunderad duk, 33,5 x 42 cm.

Utförd i februari år 1959.

UTROP

400.000 – 500.000 SEK
€ 38.000 – 48.000

PROVENIENS

Såld i december 1959 via Riksförbundet för bildande konst.
Tandläkare Per Olof Blomkvist (1918-2021), Örebro, förvärvad genom vinst i ett konstlotteri i Örebro i början av 1960-talet.
Därefter i arv till nuvarande ägare.

UTSTÄLLD

Malmö Museum, ”Kring spontanismen”, 25 mars-12 april 1959, kat. nr 18.
Konstakademien, Stockholm, ”Kring spontanismen”, 19 augusti-10 september 1959, kat. nr 18.


Fokus

Öyvind Fahlström – konstnären med världen som spelplan

”Jag beklagar min oförmåga att komma underfund med vad som händer. Att få reda på vad liv, världen är,
 i propagandans, kommunikationernas,
språkets, tidens sammelsurium.”

– Öyvind Fahlström

Med följande ord inledde Pontus Hultén sin text ”Öyvind Fahlström: världsmedborgaren” i Moderna Museets utställningskatalog 1979: ”Vad som slog mig varje gång jag träffade Öyvind var hans renhet, hans integritet. Han var med säkerhet den minst korrumperade människa jag har träffat. Den dag Öyvind dog blev världen mycket fattigare, det var en mycket ovanlig och speciell person som försvann. Öyvind var konstnär, författare, journalist. Han var en fullständigt internationell människa, oändligt nyfiken på livet i alla dess former, han hade stora kunskaper på de mest varierande områden, han var också en mycket modig man…” Orden är en träffande beskrivning av en av vårt lands mest särpräglade konstnärer. Öyvind Fahlström var den gränsöverskridande konstnären vars begåvning ledde honom till skilda uttrycksformer, förutom konstnär var han också poet, dramatiker, regissör, journalist, filmare med mera – den sanna allkonstnären. Hans efterlämnade livsgärning beundras idag världen över och som ingen annan svensk 1900-talskonstnär är han hyllad internationellt och representerad med betydande verk på framstående museer och institutioner.

Öyvind Fahlström på ett tak i Stockholm 1959. 
Foto: Pressens Bild
Öyvind Fahlström på ett tak i Stockholm 1959. Foto: Pressens Bild

Öyvind Fahlström var världsmedborgaren vars liv präglades av många olika länder, kulturer och omvälvande händelser vilka också säkerligen kom att prägla honom i det konstnärliga sökandet. Han föddes i São Paolo 1928 till en svensk mamma och norsk pappa och tillbringade sina första tio år i Brasilien. Sommaren 1939 reste den unge pojken till Sverige för att där spendera tid med sin morfar och moster. Krigsutbrottet medförde dock att Fahlström tvingades stanna kvar i Stockholm och han återsåg sina föräldrar först nästan tio år senare 1948 då de återvände till Stockholm. Fahlströms mångsidiga färdigheter förde honom tidigt vidare ut i världen, efter inledande arkeologiska och konsthistoriska studier i Stockholm reste han till Paris och Italien där han kom i kontakt med andra konstnärer, poeter och kulturellt frisinnade. Från början av 50-talet skrev Fahlström regelbundet artiklar i den svenska pressen och utvecklade parallellt det egna konstnärskapet. Hans innovativa perceptionsförmåga drev honom till att hela tiden uppmuntra nyfikenheten och utforska olika sociala, ekonomiska och politiska sammanhang. Han var den tänkande konstnären som ständigt utmanade sin publik såväl som sig själv, han lät konstnärskapet successivt utvecklas och förändras med den tid han själv var en del av. Pontus Hultén skrev 1966 i en text som återgavs i utställningskatalogen till Fahlströms retrospektiv på Moderna Museet 1979: ”Som man kan föreställa sig, har Fahlströms verk genomgått en långsam, kontinuerlig utveckling. Förändringarna i hans bildspråk är betingade av den rörelse, som hans världsbild har beskrivit, hans konst ger en tydlig skildring av hans livshållnings förändringar. Då Fahlström bodde i Europa på 1950-talet var hans konst inåtvänd, meditativ och sluten. Sedan han kommit till USA 1961, blir den allt mer öppen och livstillvänd, t o m direkt engagerad i politiska och sociala händelser. Han använder sig av samma sätt att skildra en värld, som han kommit fram till tidigare. Redan 1958 började han att befolka sina bilder med figurer, som var sammanställda av fragment ur tidningsserierna. I USA tar Fahlström upp fler av populärkulturens ingredienser.”

Auktionens målning betitlad ”tulpan och kackerlacka” är daterad februari 1959 och visades samma år på Malmö Museum och Konstakademien i Stockholm i utställningen ”Kring spontanismen”, anordnad av Riksförbundet för bildande konst. Målningen såldes via Riksförbundet för bildande konst i december 1959. Någon gång under 1960-talets början lottades målningen ut i ett konstlotteri i Örebro där den vanns av tandläkaren Per Olof Blomqvist och har därefter förblivit inom familjen genom arv. Målningen har därmed inte visats för publiken sedan sin debut samma år som den utfördes och erbjuds nu för första gången på marknaden. Tillkommen under en period som sammanfaller med Fahlströms internationella genombrott då han under samma år presenteras med soloutställningar hos såväl den framstående franske galleristen Daniel Cordier i Paris som hos Galerie Blanche i Stockholm och även erhåller ett hedersomnämnande på biennalen i São Paolo utgör ”tulpan och kackerlacka” en sällsynt raritet från dessa tidiga år i Fahlströms konstnärskap. Den levande kompositionens karaktär präglas av den snabba men exakta penselföringen och dess uttrycksfulla explosionskraft som blandas med hans utsökta färgkänsla och den känsliga teckningens nerv.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Jeanna Ahlin

Intendent

Modern och samtida konst
Tel: 0734-32 41 45
ahlin@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information