Logga in

Oscar Björck (1860‑1929)

Fiskare till havs


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 15-18 juni 2021


Nr. 679 Oscar Björck (1860‑1929). Fiskare till havs. Signerad Oscar Björck. Olja på duk, 61,5 x 50,5 cm.

I förgylld originalram.

PROVENIENS

Belgisk privatsamling till 2019.


Fokus

Detta tidigare opublicerade verk, utfört i Skagen mellan 1882‑84, utgör ett viktigt tillägg till Oscar Björcks œuvre. Motivet relaterar till hans mest kända målning utförd i Skagen, den monumentalt stora målningen “Sjösättning” (Fig. 1) som mäter 160 x 194,5 cm, från 1884 och utställd vid Charlottenborg år 1886 (Skagenmuseet). En förberedande skiss till denna finns i Nationalmuseum, Stockholm (Fig. 2).

Fig 1. Oskar Björck, ”Sjösättning”, från 1884, (Skagenmuseet).
Fig 1. Oskar Björck, ”Sjösättning”, från 1884, (Skagenmuseet).

Mellan 1882 och 1884 besökte Oscar Björck den skandinaviska kolonien i Skagen under tre somrar, därmed är Björck den svenska konstnär som spenderat mest tid i Skagen. Han uppmuntrades att åka dit av P.S. Krøyer som han hade mött i Paris under vintern 1881‑82. Krøyer själv hade aldrig varit i Skagen och anlände dit endast en månad innan Björck. Björck blev god vän med många av de konstnärer som var aktiva i Skagen; Anna och Michael Ancher, Eilif Peterssen, Christian Krohg, Holger Drachmann, för att nämna några.

Fig 2. Oskar Björck, skiss till ”Sjösättning”, (Nationalmuseum).
Fig 2. Oskar Björck, skiss till ”Sjösättning”, (Nationalmuseum).

Han utvecklade en nära vänskap med Krøyer. Under sommaren 1884 bodde de tillsammans i det gamla trädgårdshuset där Michael och Anna Ancher tidigare hade bott. Deras nära vänskap blir tydlig genom de många porträtt som de målade av varandra. I augusti 1882 målade Krøyer av Björck där han målade på stranden i Skagen (Skagenmuseet) och 1883 avbildade han Björck och Eilif Peterssen då de målade av Georg Brandes, den berömde kritikern och konstvetaren (Randers Museum). År 1884 målade Krøyer och Björck varandras porträtt till serien av porträtt föreställande målarna på Skagen (Skagenmuseet). Samma år påbörjade Krøyer sin berömda målning Hipp, hipp, hurra! (Göteborgs konstmuseum) som avbildar Skagenmålarna vid en social tillställning i Anna och Michael Anchers trädgård (Fig. 3). Krøyer färdigställde målningen först 1888 då han hade bjudit ner Björck till Skagen för att han skulle få ett uppdaterat porträtt av honom till målningen. Detta blev Björcks sista besök i Skagen.

Fig 3. Peder Severin Krøyer, ”Hipp, hipp, hurra!”, 1888, (Göteborgs konstmuseum).
Fig 3. Peder Severin Krøyer, ”Hipp, hipp, hurra!”, 1888, (Göteborgs konstmuseum).

När Krøyer och Björck anlände till Skagen 1882 började de tämligen omgående att måla av lokala fiskare under inflytande av Michael Ancher. Ancher, som hade anlänt till Skagen redan på 1880-talet, hade blivit känd för sina målningar med motiv av fiskare. I ett brev daterat 5 november 1882 skriver Ancher till Krøyer att han uppskattar den andres begåvning men ifrågasätter hans motivval och hävdar att han har ensamrätt till dem. Han jämför Krøyer med den rike man som ägde många får men som dödar den fattiges enda lamm (E. Fabritius, “Anna og Michael Ancher. Breve og fotografier”, 2018, Vol I, p. 511). Oscar Björck var inte dansk och vistades i Skagen endast under en begränsad tid, varför Ancher troligtvis inte hade samma invändningar gentemot hans motivval.

Skagen och mötet med P.S. Krøyer hade en avgörande påverkan på Björcks konst, och det var där han målade några av sina främsta verk. Kort före sin död 1929, skrev Björck ett brev till Karl Madsen, den berömde danske konstkritikern som samma år hade blivit utnämnd till chef vid Skagenmuseet, där han berättade om sina år i Skagen. Tack vare hans nära vänskap med Skagenmålarna framhöll Björck denna period i hans liv som den lyckligaste. Han menade också att han stod i konstnärlig skuld till dem, i synnerhet Krøyer och Michael Ancher.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Julia Unge Sörling

Intendent

Klassisk och äldre konst
Tel: 0701-08 14 08
sorling@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information