Logga in

Fokus

På resa genom Olle Olssons Hagalund – hela världen i miniatyr

I vårens auktion bjuds flera av Olle Olsson Hagalunds fantasifulla kompositioner ut till försäljning. Tillsammans ger de en intim inblick i konstnärens älskade hemstad Hagalund, stadsdelen som kom att inspirera till otaliga kompositioner genom åren och gjorde Olle Olsson erkänd som en av våra främsta naivister. Olle Olsson Hagalunds stora genombrott innefattas av åren 1937-1942, då hyllade utställningar presenterades på både Konstakademien och Galleri Färg och Form i Stockholm. Hans verk är idag mycket efterfrågade på auktionsmarknaden och hyllas för sin stora charm och folklighet.

Det idylliska och sprudlande livet i stadsdelen Hagalund har av ingen annan konstnär skildrats i den utsträckning som av Olle Olsson Hagalund. Närheten till Stockholms myllrande innerstad och brusande trafik fick Hagalund att likna en småstad, och för konstnären var det en plats som ständigt inspirerade. Det hus som Olle Olsson Hagalund bodde i byggdes av hans morfar Carl Jakob Brolin kring sekelskiftet och var ett färggrant hus som många andra i samma område mitt i Hagalund. För konstnären själv var Hagalund hela världen i miniatyr, en insikt som roade honom vid varje resa utomlands men även inom Sveriges gränser. Miljöerna och de människor som han och hustrun Maja mötte under sina färder påminde mycket om hans älskade hemstad och den värme som präglar hans porträttering av människor och platser vittnar om positiva och personliga intryck från världens alla hörn. Människor i vardagen, charmiga husfasader och butiker längs affärsstråken skildrades med stor omsorg. Husen i Hagalund var ofta byggda enligt den enskildes smak och färg, något som kom att sätta en särskild prägel på både stadsdelen och konstnärens målningar med motiv från denna. Den naivistiska stil som tydligt framträder i hans målningar lär konstnären själv ha kommenterat med orden; ”jag är naivist för att kunna behålla min barndoms syn på tingen”.

I målningarna från Hagalund som ingår i auktionen möter vi Olle Olssons närmaste omgivning under alla årets säsonger. Varje årstid innebar nya möjligheter att måla eftersom stadsdelen ständigt förändrades. Under vintern sågs sällskap skynda hem i kylan och dra kälkar i snödrivorna, sommartid blommade fruktträden och Hagalund fylldes av lekande barn i ett skimmer av solglitter. I ”Vårvinter” går vi mot ljusare tider när våren är i antågande. Snön ligger fortfarande kvar, men kommer snart att vara helt bortsmält till förmån för gröna diken och grusvägar. Det är det vi istället möter i ”Cyklisten”, den sanslösa färgexplosion som ger oss det allra bästa av vad naivismen har att erbjuda. Cyklar fanns det många av i Hagalund och konstnären har i flera av sina målningar fångat den fartfyllda cyklisten på sin färd genom staden. Det klarröda i både cykel och blomster möter det vackert kleinblå  och gula – fram träder ett koloristiskt och glädjespridande litet mästerverk! I ”Vår i Hagalund” från 1949 står naturen i full blom. Innanför den orangeröda grinden leder en allé kantad av vitblommiga träd fram till ett ljuvligt sekelskifteshus. Glasverandan med de spröjsade fönsterrutorna, de rundande fönsterbågarna och den granna trädgården utanför knuten var typiskt för Hagalunds bostäder innan 1960-talets massiva rivningar. Stadsdelen var sedan länge känd som en av Stockholms fattigaste utkanter där levnadsstandarden sades vara låg, men Olle Olsson lyfter fram ett annat Hagalund, sitt eget Hagalund, där kärleken till detta myller av gator och spännande karaktärer fullkomligt triumferar. 

På den beryktade biennalen i Venedig 1942 deltog Olle Olsson Hagalund med tre målningar, varav auktionens ”Husgavlar, Hagalund” var ett av de verk som visades. Målningen ägdes då av skulptören Eric Grate men såldes sannolikt under utställningen till en privatsamlare i Italien. Efter år utomlands bjuds nu denna färgstarka målning ut till försäljning.

Olle Olsson Hagalund var en skicklig observatör som gärna framhävde intressanta personligheter och lustigheter, om än alltid med stor respekt och beundran för de människor han mötte och avbildade. Genom hela livet kom han att insiktsfullt studera individer – på gatan, restauranger, tunnelbanan och museer. De avspeglades sedan i hans hyllade målningar, liksom händelser och högtider som ofta fångades med träffsäker penselföring. Olle Olssons kvinnor utgör en helt egen genre inom hans måleri och i auktionen återfinns ”Flicka i röd sjalett”. Likt Tizians renässanskvinnor med eldrött hår eller barockens yppiga former målar Olle Olsson Hagalund kvinnorna så som han själv uppfattar dem. ”Olles kvinnor kan verka opersonliga, passiva eller snarare oåtkomliga, just som mannekänger eller madonnor. De kan också verka för söta, men Olle har medvetet sötat dem. De är alltid fulla av ”koketteri och raffinement”, skriver Eric Wennerholm. Själv visste konstnären sällan hur målningen skulle te sig färdig; ”det kan vara något helt annat än det jag såg. Det blir så mycket av saga och dikt. Jag är väldigt road av att måla kvinnofigurer, dubbelt road när jag dessutom är road av kvinnan. Man ser en kvinna på gatan, på en restaurang. Plötsligt får man den där knäppen.”

Olle Olsson Hagalund förde en lång och trogen kamp mot de planerade rivningarna av Hagalund. Staden var sedan länge utdömd och det fanns starka incitament för att riva den äldre bebyggelsen och istället uppföra moderna höghus. Trots höjda röster och starka protester genomdrevs slutligen rivningarna och stadsdelen jämnades med marken. Kvar idag finns ytterst få lämningar av det charmiga och pittoreska Hagalund, varav Olle Olsson Hagalunds hus är ett av dessa. För konstnären, som ägnat hela sitt liv åt att skildra sin älskade hemstad, innebar rivningen en stor personlig tragedi som han aldrig riktigt hämtade sig ifrån. Minnena från Hagalund lever vidare genom hans briljanta skildringar som redan under konstnärens livstid väckte stor beundran och värme. 


Se auktionens alla konstverk av Olle Olsson Hagalund »

Kontakt

Jeanna Ahlin

Intendent

Modern och samtida konst
Tel: 0734-32 41 45
ahlin@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information