Logga in

Olle Olsson Hagalund (1904‑1972)

Barnvagnen


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 14 – 16 maj 2024


Nr 763 Olle Olsson Hagalund (1904‑1972). Barnvagnen. Signerad Olle Olsson Hagalund. Olja på duk, 50 x 61 cm.

UTROP

300.000 – 400.000 SEK
€ 26.000 – 34.000


Det idylliska och sprudlande livet i stadsdelen Hagalund har av ingen annan konstnär skildrats i den utsträckning som av Olle Olsson Hagalund. Närheten till Stockholms myllrande innerstad och brusande trafik fick Hagalund att likna en småstad, och för konstnären var det en plats som ständigt inspirerade. Det hus som Olle Olsson Hagalund bodde i byggdes av hans morfar Carl Jakob Brolin kring sekelskiftet och var ett färggrant hus som många andra i samma område mitt i Hagalund. För konstnären själv var Hagalund hela världen i miniatyr, en insikt som roade honom vid varje resa utomlands men även inom Sveriges gränser. Miljöerna och de människor som han och hustrun Maja mötte under sina färder påminde mycket om hans älskade hemstad och den värme som präglar hans porträttering av människor och platser vittnar om positiva och personliga intryck från världens alla hörn. Människor i vardagen, charmiga husfasader och butiker längs affärsstråken skildrades med stor omsorg. Husen i Hagalund var ofta byggda enligt den enskildes smak och färg, något som kom att sätta en särskild prägel på både stadsdelen och konstnärens målningar med motiv från denna. Den naivistiska stil som tydligt framträder i hans målningar lär konstnären själv ha kommenterat med orden; ”jag är naivist för att kunna behålla min barndoms syn på tingen”.

I målningarna med motiv från Hagalund möter vi Olle Olssons närmaste omgivning under alla årets säsonger. Varje årstid innebar nya möjligheter att måla eftersom stadsdelen ständigt förändrades. Stadsdelen var sedan länge känd som en av Stockholms fattigaste utkanter där levnadsstandarden sades vara låg, men Olle Olsson lyfter fram ett annat Hagalund, sitt eget Hagalund, där kärleken till detta myller av gator och spännande karaktärer fullkomligt triumferar. Olle Olsson Hagalund var en skicklig observatör som gärna framhävde intressanta personligheter och lustigheter, om än alltid med stor respekt och beundran för de människor han mötte och avbildade. Genom hela livet kom han att insiktsfullt studera individer – på gatan, restauranger, tunnelbanan och museer. De avspeglades sedan i hans hyllade målningar, liksom händelser och högtider som ofta fångades med träffsäker penselföring.

Auktionens målning tar oss med till en höstdag i Hagalund. Vi möter ett par med barnvagn på promenad längs trottoaren. Det är kyligt i luften och endast ett fåtal av de sista röda och orange löven har hållit sig kvar i trädens kronor. I husen eldas det och röken bolmar ur skorstenarna. I fonden reser sig Hagalunds jugendkyrkas karakteristiska torn med spira mot den från den grå himmelen och bilden lyses upp av den gyllene kyrktuppen och de karaktärsfulla trävillorna målade i starka kulörer av skilda slag. Vid barnvagnens sida vajar en svensk flagga och familjen har stannat till för att hjälpa barnet i vagnen med någonting. Precis där de stannat till ser vi att staketet vid det gröna huset är av ett högre slag och vi förstår därmed att vi befinner oss invid Hagavägen 42 där det vid tiden fanns ett mindre fängelse på den tomt där Båtsmanstorpet tidigare legat.  

Olle Olsson Hagalund förde en lång och trogen kamp mot de planerade rivningarna av Hagalund. Staden var sedan länge utdömd och det fanns starka incitament för att riva den äldre bebyggelsen och istället uppföra moderna höghus. Trots höjda röster och starka protester genomdrevs slutligen rivningarna och stadsdelen jämnades med marken. Kvar idag finns ytterst få lämningar av det charmiga och pittoreska Hagalund, varav Olle Olsson Hagalunds hus är ett av dessa. För konstnären, som ägnat hela sitt liv åt att skildra sin älskade hemstad, innebar rivningen en stor personlig tragedi som han aldrig riktigt hämtade sig ifrån. Minnena från Hagalund lever vidare genom hans briljanta skildringar som redan under konstnärens livstid väckte stor beundran och värme.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Magnus Bexhed

Verkställande direktör

Tel: 0705-22 12 04
bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information