Logga in

olle Bærtling (1911-1981)

”XAB”


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 19-20 maj 2021


Nr. 513 Olle Bærtling (1911-1981). ”XAB”. Signerad och daterad Bærtling 1967 a tergo. Olja på duk, 81 x 130 cm.

UTROP

300.000 – 400.000 SEK
€ 30.000 – 40.000

PROVENIENS

Galerie Nordenhake.
Svensk privatsamling, förvärvad av ovanstående.

PROVENIENS

Byggmästare Olle Engkvist (1889‑1969), Stockholm.
Svensk privatsamling.


Fokus

Olle Bærtlings ”XAB” – en konkretists fantasi och verklighet

Olle Bærtling har som få andra konstnärer lyckats få den icke föreställande konsten uppskattad och känd i Sverige. Han debuterade sent i livet och länge fanns det ett kraftigt motstånd mot hans konst, han var ”den ständigt omstridde bankmannen som försökte måla”. Bærtling arbetade dock opåverkad av denna kritik och gick under hela sitt konstnärskap sin egen väg och kom att driva den konkreta konsten till sitt yttersta. Trots denna periodvisa oförståelse inför hans konst tillhör Bærtling en av de konstnärer som lyckats nå långt utanför sitt hemlands gränser. Ett unikt konstnärskap som idag fascinerar både svenska och internationella konstsamlare.

Olle Bærtlings karriär kan ses som en process där han steg för steg utvecklade sina nonfigurativa bilder och till slut nådde sitt karaktäristiska och fulländade formspråk. Efter andra världskrigets slut besökte Bærtling Paris och inspirerades efter mötet med Fernand Léger till att ta steget från sin tidiga, figurativa expressionism till det nonfigurativa måleriet. Otto G. Carlsund och Gösta Adrian-Nilsson hade lagt grunden för den geometrisk-abstrakta bildtraditionen i Sverige, till vilken Bærtling nu stegvis anslöt sig. Bærtling sökte efter ”formen” och fann den hos de parisiska avantgarde-gallerierna. Han blev bekant med konstnären Auguste Herbin, vars konstruktiva ideal blev avgörande för hans egen fortsatta utveckling. Herbin presenterade Bærtling för den framsynta galleristen Denise René som tog med honom i sitt stall av konstruktivister och ledde honom mot fortsatt framgång.

Auktionens målning ”XAB” exemplifierar konstnärens enastående skicklighet och känsla för formens komposition och rörelse. Verket utfördes under 1960-talet när Olle Bærtling var på höjden av sin karriär och uppvisar de karaktäristiska drag som blivit hans självklara signum. ”Att använda nya material innebär ingen förnyelse. Det är uttrycket, det konstnärliga språket som skall förnyas. Materialet är endast ett medel, det får överhuvudtaget ej taga någon plats i konstverket”. Dessa ord uttrycker konstnären själv i prolog ur ett manifest till öppen form. De öppna triangelliknande formerna utvecklades av Bærtling under 1950-talets senare hälft och kännetecknas av att de inte tycks ha något självklart slut, istället tycks de fortsätta utanför dukarnas avgränsningar mot oändligheten. Färgerna i ”XAB” är bjärta och går i auktionens målning i lila och olika nyanser av turkosgrönt. Dessa karaktäristiska och närmast artificiella färger valdes alltid ut noga och fick inte på något sätt associeras med naturen. Han skapade till och med en egen nyans, en turkosvit färg som kom att kallas för Bærtling-vitt. Enligt Bærtling var den svarta färgen magisk, både lätt, glad och vacker. Färglagren strök han på i omgångar för att täcka spåren av penseldragen. Gunnar Berefelt beskriver färgernas verkan mot varandra med orden: ”Som den antagligen mest påtagliga och aktiva effekten i Bærtlings konst bör framhållas gränskontrasten, när två färger får en tillräckligt lång och distinkt avgränsning tycks de växelvis tränga in ett stycke över grannfärgens domän. Just vid gränslinjen oscillerar, flämtar, de båda färgfälten”. De kraftiga färgfälten ramas in av svarta konturer i branta diagonaler. De svarta linjerna som är svagt bågformade, så kallade sabellinjer, målade Bærtling dit allra sist.

Olle Bærtlings påverkan på den svenska konstscenen kan liknas vid få andra konstnärer och han intar idag en särställning bland sina samtida konstnärskollegor.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Jeanna Ahlin

Intendent

Modern och samtida konst
Tel: 0734-32 41 45
ahlin@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information