Logga in

Olle Baertling (1911-1981)

”Kedar”


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 9 – 10 november 2022


Nr 394 Olle Baertling (1911-1981). ”Kedar”. Signerad och daterad Bærtling 1952 juillet – août a tergo. Olja på duk, 92 x 60 cm.

UTROP

200.000 – 250.000 SEK
€ 18.000 – 23.000

PROVENIENS

Konstkritikern Kristian Romare (1926-2015), Malmö, i gåva från konstnären.
Därefter genom arv till nuvarande ägare.

UTSTÄLLD

Riksförbundet för bildande konst, ”Aktuellt måleri”, utställning nr 122, 1953, kat. nr 1.


Fokus

Olle Bærtlings ”Kedar” – i konkretismens brytpunkt

Olle Bærtlings konstnärskap är unikt i den svenska konsthistorien. Det är svårt att placera in hans konst i en specifik genre eller konstnärsgruppering, han var en självständig konstnär som stakade ut sin egen väg – både i livet och inom konsten. Bærtling upplevde länge ett starkt motstånd för sin konst, han var ”den ständigt omstridde bankmannen som försökte måla” i Sverige. Detta är givetvis inget unikt då många konstnärer upplevt motstånd då de innovativt och nyskapande presenterat något nytt för publiken, men i Bærtlings fall kan man kanske känna att det var orättvist och smått underligt eftersom han till skillnad från många av de samtida konstnärerna nådde långt utanför Sveriges gränser, och detta redan under sin livstid. Olle Bærtling hade ett stort antal utställningar över hela världen från det tidiga 1950-talet och fram till sin bortgång 1981. Auktionens ”Kedar” ställdes ut på Riksförbundet för bildande konsts utställning ”Aktuellt måleri” år 1953. Konstnären gav målningen till konstkritikern Kristian Romare och den har sedan ärvts inom familjen.

Auktionens målning tillkom troligtvis i Paris under en mycket spännande tid i Olle Bærtlings konstnärskap. Det är under det tidiga 1950-talet som Bærtling verkligen finner sin egen säregna stil.  Han säger nu upp sig från sitt bankjobb och spenderar allt mer tid i konstmetropolen Paris. Med inspiration från en rad andra konkretister som alla var verksamma under galleristen Denise René skapar Olle Bærtling något nytt och helt unikt. Bærtling fann även rymden och science-fiction som en stor källa till inspiration. Hans svarta linjer och färgfält har ingen yttre gräns, utan de fortsätter utanför verkets fysiska yta. Olle Bærtling ville dock inte att hans målningar skulle efterlikna något som fanns i den verkliga världen. Det gällde både när det kom till form och färg.  Hans säregna palett, som också tillkom under de intensiva åren under det tidiga 1950-talet, rör sig från starkt neongrönt, svart och mint till bjärt lila och liknar inget vi finner i naturen. Hans konstnärskap innehöll således ett stort mått både upptäckarglädje och nyfikenhet då han undersökte hur dessa nya former och färger kunde påverka oss. ”Kedar” är ett spännande verk tillkommen i Olle Bærtlings brytpunkt mot det fullt non-figurativa, konkreta måleriet. Man kan även i denna målning se födelsen av den för konstnären så speciella ”öppna formen”, där den geometriska formen fortsätter utanför duken och skapar en känsla av rymd. Målningen bär tydlig inspiration från den holländske konstnären Piet Mondrian, som blev känd för sina vertikala och horisontala linjer och användandet av endast primära färger innanför svarta linjer.

År 1956 ställde Olle Baertling för första gången ut riktigt stort hemma i Stockholm tillsammans med kollegorna Robert Jacobsen och Richard Mortensen. Utställningen på Liljevalchs konsthall, som idag är ikonisk, kallades ”Konkret realism” och arrangerades av Pontus Hultén (1924-2006) tillsammans med Galerie Denise René i Paris. Pontus Hultén, senare chef för Moderna Museet i Stockholm, var redan nu en stor personlighet i den svenska konstvärlden. Han hade också goda relationer med ett stort antal konstnärer och gallerister internationellt. Olle Bærtling inspirerade en rad unga konstnärer under sin livstid. Hans omskrivna konstnärskap efterföljdes av en ny generation svenska konkretister såsom exempelvis Lars Erik Falk och Einar Höste, och idag är hans eleganta 1950-talsverk mycket efterfrågade på marknaden.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Jeanna Ahlin

Intendent

Modern och samtida konst
Tel: 0734-32 41 45
ahlin@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information